* ORGANISATIE: Tot onze grote droefenis is ons zeer gewaardeerde lid van het Comité van Aanbeveling, Ere-aangemonsterde, vriend en partner in de Slamat-herdenkingen en museumvrijwilliger, zoon van de Slamat-Gezagvoerder Tjalling Luidinga, (mede) auteur van prachtige Lloydboeken, FRANS LUIDINGA overleden. Frans is op 2 januari j.l., onder grote belangstelling, te Rijswijk begraven. Wij wensen zijn geliefden bijzonder veel sterkte met deze (opvolgende) ramp die hen is overkomen!
* NEDERLANDS INDIE, sub - MEDAN-PROJECT: Ons Medan-project heeft op 6 december 2018 haar hoogtepunt bereikt in de opening van een gezamenlijk Indonesisch/Nederlandse, permanente expositie. Onze Lloyd is nu ook in Medan uit de vergetelheid gehaald!
Vrijwilligers en bestuur van de stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Erfgoed Centrum wensen u een, in alle opzichten, voorspoedig 2019 toe.

 

Left Menu IconMenu