background
affiche nederlands indie
Van het eerste zeilschip

het eerste zeilschip

Tot en met het laatste vrachtschip

het laatste vrachtschip
facebook forum
Ontstaan van het museum
 
 
 
 

LEES HIER HOE EEN NOSTALGISCH UITSTAPJE NAAR ROTTERDAM HET

KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD MUSEUM TOT GEVOLG HAD ......

 
Ed van Lierde en een goede vriend (eveneens oud KRL-Stuurman) besloten in het najaar van 2005 in het Rotterdamse een dagje 'Lloyd-nostalgie' te gaan opsnuiven. Beiden togen goedgemutst, vol verwachting en met gebruikmaking van de NS-60-plus kaart, richting Westelijk randstad. Op het Centraal station van Rotterdam aangekomen, roken de 'krasse knarren' het van vroeger bekende, typisch Rotterdamse (Pernis)-luchtje. Na een onvermijdelijk kopje koffie in Café Engels pakten zij, vol verwachting, de tram richting Maritiem Museum.
 
Echter, tot verbijstering van beide heren was er over onze roemruchte en geliefde scheepvaartmaatschappij, hecht  verbondenmet met Nederlands Indië, in dat grote, Rotterdamse Maritieme museum slechts een enkel item te ontdekken. 
 
 
Gedesilusioneerd dropen de heren af, maar niet zonder gevolg want deze bittere ervaring deed Ed van Lierde besluiten een specifiek Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum op te gaan richten. Immers, het betrof hier één van de meest belangrijke rederijen van Nederland (KRL) dat, samen met de Stoomvaartmaatschappij Nederland (SMN), méér dan een eeuw, de slagader van en naar Nederlands Indië vormden. Men zou kunnen zeggen dat deze twee zustermaatschappijen het vehikel waren waarop en waarmee Nederland één van de meest rijke landen ter wereld is kunnen worden. Het kan niet zo zijn dat dit, om welke reden dan ook, bij instanties die onze historie warm dienen te houden, niet één van de speerpunten is. Ed wilde daarom een museum oprichten dat recht deed aan de roemruchte geschiedenis van de Rotterdamsche Lloyd en de grote invloed die de familie Ruys op de Nederlandse- en wereldscheepvaart heeft gehad. Kortom, een museum dat de sfeer van toen laat proeven .......een museum dat hoofdzakelijk over de mensen gaat die de schepen meer dan een eeuw hebben bemand ....... een museum dat dus ook (hoe zou het ook anders kunnen!) de sfeer van het geliefde Nederlands Indië uitstraalt.
 
DE TOTSTANDKOMING VAN HET MUSEUM
De weg naar de totstandkoming van het museum was een weg vol nieuwe en wonderlijke ervaringen. Die weg voerde naar het verzamelaarwereldje, naar beurzen en naar diverse Internet koop-/verkoop sites. Tussen aardige- en soms harde verzamelaars en tussen gewiekste handelaren wilde Ed van Lierde zijn Rotterdamsche Lloyd en Koninklijke Rotterdamsche Lloyd stukken zien te bemachtigen. Dat ging aanvankelijk langzaam omdat het inspelen  op de markt veel tijd en geld kostte. Maar ......
 
na een oproep in de Nedlloyd Pensioenkrant en op de website van de Vereniging KRL/Ruys & Co. gepensioneerden, kreeg het nieuwe museum vele prachtige stukken van oud-personeel en zelfs van oud-passagiers van onze beroemde passagiersschepen (zie bij de index het hoofdstuk: SCHENKINGEN). Tegelijk met het verzamelen van de inhoud daarvan werd in 2005 het 'fysieke' museum gebouwd én met Pinksteren-2006 geopend ...............
 
De bouw van het museum te Oudehorne in 2005
 
 
VAN PRIVE-INITIATIEF TOT STICHTING
Vanaf de opening in het voorjaar van 2006 werd het museum, op afspraak, door vele oud KRL-ers en scheepvaartgeïnteresseerden bezocht. Hoewel er vanuit Rotterdamse bedrijven/ organisaties interesse was liep de wens van het museum om een locatie in het Rotterdamse te verwerven, dood op zaken als: te weinig financiën (geen subsidie), een diepe recessie die in de loop van 2008 toesloeg, maar het was ook duidelijk dat wij ons plekje in het museumwereldje niet zomaar kregen. Om, ondanks dit alles, toch op een mogelijke verhuizing naar Rotterdam voorbereid te zijn, werd in 2009 de eerste voorbereiding getroffen een bredere organisatie namelijk 'een stichting' te creëren. De bedoeling was bij een verhuizing naar Rotterdam de particuliere organisatie direct in een stichting om te zetten. Echter, de noodzaak om vóór dat moment al een stichting te worden, werd begin 2010 duidelijk. Om subsidie voor de 'Grote Slamatherdenking' in 2011 te kunnen ontvangen werd daarom op 9 juni 2010 de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum een feit.
 
ONDANKS RECESSIE TOCH NAAR ROTTERDAM!
Op woensdag 4 juli 2012 werd onder het motto: 'De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd is weer thuis in Rotterdam' de eerste, grote stap gezet naar een mogelijk op termijn totale verhuizing naar Rotterdam.
 
 
Oud Minister van Verkeer en Waterstaat, momenteel  voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Tineke Netelenbos (tevens lid van de Commissie van Aanbeveling van ons museum) opende de nieuwe, permanente expositie. De Historische Werf 'Rotterdams Welvaren' aan de Schiehaven (Lloydkwartier) was tot september 2014 gastheer van deze permanente Lloyd-expositie.
 
ONS MUSEUM HEEFT DE 'CULTURELE' ANBI-STATUS GEKREGEN !
 
 
Vanaf 1 januari 2014 is de stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met ook nog eens een culturele aantekening!  Ons museum wordt daarom door de Belastingfdienst gekwalificeerd als ‘culturele ANBI’, met andere woorden onze stichting wordt beschouwd als een Goed doel.

Donateurs van ons museum kunnen daarom voor een extra giftenaftrek in aanmerking komen. Zo mogen particulieren in hun aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Dit betekent dus dat de Belastingdienst er voor zorgt dat uw donatie minder kost óf dat de donateur méér voor hetzelfde geld kan doneren. Wat ook belangrijk is om te weten is dat de donatie voor de Belastingdienst een aftrekbare gift is als er geen sprake is van een door de culturele ANBI geleverde tegenprestatie. Zie meer info onder de ANBI-knop op de Homepage.