AANMONSTER PROCEDURE

 

DE  AANMONSTERPROCEDURE

In het voorjaar-2016 bestaat het KRL-Museum exact 10 jaar en de 8e verjaardag van haar populaire matitieme website is dan ook alweer achter de rug. Als men kijkt naar de enthousiaste museumbezoeken van vooral oud KRL-collega’s in het kleine KRL-Museum te Oudehorne en als men bovendien de vele schenkingen ‘in natura’, van met name oud-collega’s en/of hun familie beziet, kan men stellen dat het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum al enkele jaren in een duidelijke behoefte voorziet en er dus toe doet!
 
In haar prille bestaan is veel gebeurd, we memoreren de bouw van het museum, de snelle opbouw van de collectie, de vervroegde opening in juni-2006, de vele museumbezoekers die meestal vanuit de Randstad naar het verre Friesland trokken, het overweldigende bezoek aan onze website (in 2012: 80.000 bezoekers met maar liefst 11,2 miljoen hits), de indrukwekkende Slamatherdenking (22 september-2007), de ‘Grote Slamat/Diamond/Wryneck herdenking’ (27 april 2011), de Slamat-documentaire (mei 2015) die door onze mensen is geproduceerd en geregiseerd en op een aantal middelbarescholen in de geschiedenisles wordt vertoond en als laatste de restauratie van de Modjokerto-sloep (november-2015) en de productie van een documentaire. Kortom wij zijn erg trots dat we, met succes, zoveel hebben kunnen/mogen doen.
 
 
De ontwikkelingen zijn zodanig gunstig geweest dat we, vanaf 2012, bij de Historische Werf ‘Rotterdams Welvaren, enkele jaren een semi-permanente expositie hebben gehad. We zijn weer op zoek naar een nieuwe Rotterdamse locatie waar wij het erfggoed van de roemruchte Koninklijke Rotterdamsche Lloyd kunnen tonen. Mede dankzij oud-collega’s is het museum in de beginfase al snel haar peuter/kleuter-stadium ontstegen en werd de ‘eenmanszaak’ omgezet in een bredere organisatie, een stichting.

Wij willen oud Koninklijke Rotterdamsche Lloyd-collega’s, hun familieleden en geïnteresseerden in de (K)RL graag bij bovengenoemde ontwikkelingen betrekken en hen de gelegenheid bieden het KRL-Museum moreel en financieel te steunen.

U kunt nu uw waardering en enthousiasme omzetten in een aanmonstering bij het KRL-Museum ……. zie daarvoor onderstaande tekst uit de aanmonsterbrochure en het bijbehorende inschrijfformulier.

UW STEUN IS ONONTBEERLIJK!

AANMONSTEREN, MONSTERBOEKJE EN MONSTERROL

Wilt u het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum mede in staat stellen om bovenstaande ambitieuze plannen te verwezenlijken, haar collectie op peil te brengen en te houden, haar website te blijven verbeteren en uit te breiden, een vraagbaak voor iedere geïnteresseerden te zijn, regelmatig herdenkingen en indien gewenst reünies te organiseren, kortom haar werk vóór en dóór oud KRL-medewerkers te blijven uitvoeren en daarmee het KRL-erfgoed mede veilig te stellen? Monster dan nu aan, want uw support en een beetje financiële steun is voor onze organisatie écht onontbeerlijk!

AANMONSTEREN

Door aan te monsteren, stelt u ons museum in staat een significante invloed uit te oefenen op de manier waarop over enkele tientallen jaren de (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd definitief de geschiedenisboekjes ingaat. U kunt ons geloven als wij stellen dat daar zonder onze inzet bitter weinig van terecht komt. In feite is dit dan ook de reden van het ontstaan van het KRL-Museum!

Voor minimaal € 40,- per jaar kunt u met een persoonlijk monsterboekje aanmonsteren op het Lloydschip van uw keuze. Als u het KRL-Museum een fantastisch initiatief vindt en het ligt binnen uw mogelijkheden, dan kunt u natuurlijk ook een hoger jaarbedrag overmaken, u zou ons daarmee nóg meer op weg kunnen helpen! Indien u ook uw partner wil aanmonsteren wordt het gezamenlijke aanmonsterbedrag minimaal € 50,- per jaar. Samen ontvangt u dan ‘Het Lloyd-Kompas’, uw partner wordt in uw monsterboekje bijgeschreven en geniet verder dezelfde voordelen als u.

WIE KUNNEN AANMONSTEREN?

In feite kan iedereen aanmonsteren: oud Lloyd-medewerkers met hun partners, familieleden van overleden oud KRL-medewerkers, geinteresseerden in onze scheepvaart en alle andere personen die het KRL-Museum een goed hart willen toedragen.

MONSTERROL

Onderaan op deze pagina wordt de zogenaamde ‘Monsterrol’ getoond waarop alle personen die bij het KRL-Museum aangemonsterd zijn, worden vermeld. (Om privacyredenen worden er op die Monsterrol uiteraard géén adressen en/of telefoonnummers vermeld!).

OVERLEDEN AANGEMONSTERDEN

Aangemonsterden die ons zijn ontvallen, halen wij uiteraard van de monsterrol af en besteden daarvoor in de plaats en ter nagedachtenis, extra aandacht aan hen in ons website hoofdstuk: ‘IN MEMORIAM’.

VOORDELEN VAN AANMONSTERING

Aangemonsterden genieten de volgende voordelen:
* Een authentiek uitziend monsterboekje met uw pasfoto en foto van het door u gekozen Lloydschip waarmee u (en uw partner) het hele jaar gratis het KRL-Museum kan bezoeken.

* Na afspraak gratis toegang in het KRL-Museum te Oudehorne,

* Vier maal per jaar ons museummagazine: ‘LLOYD-KOMPAS’. In deze opvolger van de vroegere ‘LLOYD MAIL’ wordt u over de gang van zaken in en rond het KRL-Museum op de hoogte gehouden.

* Als aangemonsterde ontvangt u korting op de meeste artikelen uit onze LLOYD-TOKO. Zo kunt u bij een aanschaf van meerdere artikelen al snel uw aanmonsterbijdrage terugverdienen.

* Voor familieleden van overleden oud-collega’s, zal het KRL-Museum gratis een eerste aanzet tot archiefonderzoek doen. Een en ander afhankelijk van de beschikbare capaciteit van het KRL-Museum. Voorwaarde is dat aanvrager een familielid ‘in eerste lijn’ is die bij het KRL-Museum is aangemonsterd.

* Het ongetwijfeld ‘prettige gevoel’ mee te werken aan het veiligstellen van het roemruchte Koninklijke Rotterdamsche Lloyd-erfgoed.

* (Voor oud Lloyd-medewerkers) ……….. na levering van drie persoonlijke foto’s (2 foto’s – in hoge resolutie – uit de vaartijd aangevuld met een recente foto) en plaatsing daarvan in de Mega-fotogalerij: DRIELUIKJES op onze museumwebsite.

HELPT U MEE DE (KONINKLIJKE) ROTTERDAMSCHE LLOYD WEER OP DE KAART TE ZETTEN ?

 

 

 

DRIE STAPPEN OM DIRECT AAN TE MONSTEREN

STAP-1

Het aanmonsterformulier hieronder graag volledig invullen, a.u.b.checken of de gegevens volledig en juist zijn, vervolgens drukken op de witte knop VERZENDEN. U krijgt binnen enkele dagen een bevestigings-email plus persoonlijk ‘aanmonsternummer’ toegestuurd.

AANMONSTERFORMULIER

 

DRIE EXTRA VRAGEN VOOR ANBI-DONATEURS

1. Gewenste ingangsdatum ANBI-overeenkomst.

2. Gewenste looptijd (minimaal 5 jaar).

3. Bedrag periodieke ANBI-donatie (minimaal € 50,- per jaar).

Wenst u eerst meer informatie over de, door de Belastingdienst goedgekeurde, periodieke ANBI-donatie, stuur dan deze infovraag naar: jaaplucas@krlmuseum.nl

 

 

STAP-2

Stuur een recente (pas)foto, met uw naam en jaartal op de achterzijde, naar: jaaplucas@krlmuseum.nl

of per post: KRL-Museum, Alde Singel 5, 8401 BG Gorredijk

Indien u ook uw partner wil aanmonsteren (dat kan voor een klein bedrag!), graag dan ook een redelijk recente (pas)foto van uw partner meesturen.

 

 

STAP-3

Omdat wij alle aanmonsteringen, die op verschillende maanden van het jaar binnenkomen, op termijn graag op 1 januari van het daaropvolgende jaar willen laten ingaan, verloopt het verschuldigde aanmonsterbedrag via een aflopende staffel:
Aanmonstering in de periode Aanmonsterbedrag 1 persoon Aanmonsterbedrag met partner
Nederland Buitenland Nederland Buitenland
Januari-februari-maart €40,- €44,- €50,- €54,-
April-mei-juni €30,- €33,- €37,- €40,-
Juli-augustus-september €20,- €22,- €25,- €27,-
Oktober-november-december €10,- €11,- €12,- €13,-
Omdat wij u niet met automatische overschrijvingen, acceptgiro’s of nota’s willen lastigvallen, verzoeken wij u vriendelijk om het aanmonstergeld elk jaar in januari over te maken. Voor degenen die dit mochten vergeten, sturen wij u in de jaarlijkse (tweede) Lloyd-Kompas een reminder.

BETALING

Op bankrekening – IBAN: NL25 RABO 0144 2999 09 ten name van KRL-Museum te Oudehorne, onder vermelding van: Naam en aanmonsternummer.

Buitenland: BIC- of SWIFT-code: RABONL2U

Zodra uw recente pasfoto (graag achterop: uw naam en jaartal waarop foto is genomen) en het aanmonsterbedrag binnen zijn, ontvangt u zo snel mogelijk uw persoonlijke monsterboekje en de laatste uitgave van ons museummagazine: ‘Lloyd-Kompas’. Indien u ook uw partner heeft aangemonsterd graag eveneens een recente pasfoto van hem/haar meesturen!

Les Sentinelle de l’Iroise