background
affiche nederlands indie
Van het eerste zeilschip

het eerste zeilschip

Tot en met het laatste vrachtschip

het laatste vrachtschip
facebook forum
Aanmonsteren

 

 
In het voorjaar-2016 bestaat het KRL-Museum exact 10 jaar en de 8e verjaardag van haar populaire matitieme website is dan ook alweer achter de rug. Als men kijkt naar de enthousiaste museumbezoeken van vooral oud KRL-collega's in het kleine KRL-Museum te Oudehorne en als men bovendien de vele schenkingen 'in natura', van met name oud-collega's en/of hun familie beziet, kan men stellen dat het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum al enkele jaren in een duidelijke behoefte voorziet en er dus toe doet!
 
In haar prille bestaan is veel gebeurd, we memoreren de bouw van het museum, de snelle opbouw van de collectie, de vervroegde opening in juni-2006, de vele museumbezoekers die meestal vanuit de Randstad naar het verre Friesland trokken, het overweldigende bezoek aan onze website (in 2012: 80.000 bezoekers met maar liefst 11,2 miljoen hits), de indrukwekkende Slamatherdenking (22 september-2007), de 'Grote Slamat/Diamond/Wryneck herdenking' (27 april 2011), de Slamat-documentaire (mei 2015) die door onze mensen is geproduceerd en geregiseerd en op een aantal middelbarescholen in de geschiedenisles wordt vertoond en als laatste de restauratie van de Modjokerto-sloep (november-2015) en de productie van een documentaire. Kortom wij zijn erg trots dat we, met succes, zoveel hebben kunnen/mogen doen. 
 
 
De ontwikkelingen zijn zodanig gunstig geweest dat we, vanaf 2012, bij de Historische Werf 'Rotterdams Welvaren, enkele jaren een semi-permanente expositie hebben gehad. We zijn weer op zoek naar een nieuwe Rotterdamse locatie waar wij het erfggoed van de roemruchte Koninklijke Rotterdamsche Lloyd kunnen tonen. Mede dankzij oud-collega's is het museum in de beginfase al snel haar peuter/kleuter-stadium ontstegen en werd de 'eenmanszaak' omgezet in een bredere organisatie, een stichting.

Wij willen oud Koninklijke Rotterdamsche Lloyd-collega's, hun familieleden en geïnteresseerden in de (K)RL graag bij bovengenoemde ontwikkelingen betrekken en hen de gelegenheid bieden het KRL-Museum moreel en financieel te steunen.

U kunt nu uw waardering en enthousiasme omzetten in een aanmonstering bij het KRL-Museum ....... zie daarvoor onderstaande tekst uit de aanmonsterbrochure en het bijbehorende inschrijfformulier.

UW STEUN IS ONONTBEERLIJK!

AANMONSTEREN, MONSTERBOEKJE EN MONSTERROL

Wilt u het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum mede in staat stellen om bovenstaande ambitieuze plannen te verwezenlijken, haar collectie op peil te brengen en te houden, haar website te blijven verbeteren en uit te breiden, een vraagbaak voor iedere geïnteresseerden te zijn, regelmatig herdenkingen en indien gewenst reünies te organiseren, kortom haar werk vóór en dóór oud KRL-medewerkers te blijven uitvoeren en daarmee het KRL-erfgoed mede veilig te stellen? Monster dan nu aan, want uw support en een beetje financiële steun is voor onze organisatie écht onontbeerlijk!

AANMONSTEREN

Door aan te monsteren, stelt u ons museum in staat een significante invloed uit te oefenen op de manier waarop over enkele tientallen jaren de (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd definitief de geschiedenisboekjes ingaat. U kunt ons geloven als wij stellen dat daar zonder onze inzet bitter weinig van terecht komt. In feite is dit dan ook de reden van het ontstaan van het KRL-Museum!

Voor minimaal € 40,- per jaar kunt u met een persoonlijk monsterboekje aanmonsteren op het Lloydschip van uw keuze. Als u het KRL-Museum een fantastisch initiatief vindt en het ligt binnen uw mogelijkheden, dan kunt u natuurlijk ook een hoger jaarbedrag overmaken, u zou ons daarmee nóg meer op weg kunnen helpen! Indien u ook uw partner wil aanmonsteren wordt het gezamenlijke aanmonsterbedrag minimaal € 50,- per jaar. Samen ontvangt u dan 'Het Lloyd-Kompas', uw partner wordt in uw monsterboekje bijgeschreven en geniet verder dezelfde voordelen als u.

WIE KUNNEN AANMONSTEREN?

In feite kan iedereen aanmonsteren: oud Lloyd-medewerkers met hun partners, familieleden van overleden oud KRL-medewerkers, geinteresseerden in onze scheepvaart en alle andere personen die het KRL-Museum een goed hart willen toedragen.

MONSTERROL

Onderaan op deze pagina wordt de zogenaamde 'Monsterrol' getoond waarop alle personen die bij het KRL-Museum aangemonsterd zijn, worden vermeld. (Om privacyredenen worden er op die Monsterrol uiteraard géén adressen en/of telefoonnummers vermeld!).

OVERLEDEN AANGEMONSTERDEN

Aangemonsterden die ons zijn ontvallen, halen wij uiteraard van de monsterrol af en besteden daarvoor in de plaats en ter nagedachtenis, extra aandacht aan hen in ons website hoofdstuk: 'IN MEMORIAM'.

 

VOORDELEN VAN AANMONSTERING

Aangemonsterden genieten de volgende voordelen:
*  Een authentiek uitziend monsterboekje met uw pasfoto en foto van het door u gekozen Lloydschip waarmee u (en uw partner) het hele jaar gratis het KRL-Museum kan bezoeken.

*  Na afspraak gratis toegang in het KRL-Museum te Oudehorne,

*  Vier maal per jaar ons museummagazine: 'LLOYD-KOMPAS'. In deze opvolger van de vroegere 'LLOYD MAIL' wordt u over de gang van zaken in en rond het KRL-Museum op de hoogte gehouden.

 

*  Als aangemonsterde ontvangt u korting op de meeste artikelen uit onze LLOYD-TOKO. Zo kunt u bij een aanschaf van meerdere artikelen al snel uw aanmonsterbijdrage terugverdienen.

*  Voor familieleden van overleden oud-collega's, zal het KRL-Museum gratis een eerste aanzet tot archiefonderzoek doen. Een en ander afhankelijk van de beschikbare capaciteit van het KRL-Museum. Voorwaarde is dat aanvrager een familielid 'in eerste lijn' is die bij het KRL-Museum is aangemonsterd.

*  Het ongetwijfeld 'prettige gevoel' mee te werken aan het veiligstellen van het roemruchte Koninklijke Rotterdamsche Lloyd-erfgoed.

*  (Voor oud Lloyd-medewerkers) ........... na levering van drie persoonlijke foto's (2 foto's - in hoge resolutie -  uit de vaartijd aangevuld met een recente foto) en plaatsing daarvan in de Mega-fotogalerij: DRIELUIKJES op onze museumwebsite.

HELPT U MEE DE (KONINKLIJKE) ROTTERDAMSCHE LLOYD WEER OP DE KAART TE ZETTEN ?

 

DRIE STAPPEN OM DIRECT AAN TE MONSTEREN

 

STAP-1

Het aanmonsterformulier hieronder graag kopiëren en in WORD plakken, vervolgens volledig invullen en opslaan. Daarna het ingevulde WORD-bestand per e-mail naar het volgende e-mailadres sturen:  jaaplucas@krlmuseum.nl U krijgt binnen enkele dagen een bevestigings-email plus persoonlijk 'aanmonsternummer' toegestuurd.

AANMONSTERFORMULIER

1. Achternaam

2. Voorletters / Voornaam

3. Man/vrouw

4. Geboortejaar 

5. Geboorteplaats

6. Postcode / Straat / Huisnummer/ Plaats / Land

7. Telefoonnummer (mobiel)                                                                                                                

8. Telefoonnummer (vast)

9. E-mailadres

10. Toenmalige, laatste functie bij de KRL

11. Gevaren van .. (jaar)

12. Gevaren tot  .. (uiterlijk 1970)

13. Familie van overleden (K)RL werknemer                                                                                                                                                  

14. Naam: ……………...                                                                                                                                                    

15. Laatste functie: ………………                                                                                                                                                                            

16. Andere reden van aanmonstering of reden van aanmonstering

17. Voornaam eventueel aan te monsteren partner                                                                                                  

18. Achternaam eventueel aan te monsteren partner

19. Naam van uw meest favoriete Lloydschip

EXTRA VRAGEN VOOR ANBI-DONATEURS

20. Gewenste ingang ANBI-overeenkomst

20. Gewenste looptijd (minimaal 5 jaar)

21. Bedrag periodieke ANBI-donatie (minimaal € 50,- per jaar)

Wenst u eerst meer informatie over de, door de Belastingdienst goedgekeurde, periodieke ANBI-donatie, stuur dan deze infovraag naar: jaaplucas@krlmuseum.nl

 

 

STAP-2

Stuur een recente (pas)foto, met uw naam en jaartal op de achterzijde, naar:  jaaplucas@krlmuseum.nl 

of per post:  KRL-Museum, Alde Singel 5, 8401 BG  Gorredijk

Indien u ook uw partner wil aanmonsteren (dat kan voor een klein bedrag!), graag dan ook een redelijk recente (pas)foto van uw partner meesturen.

 

 

STAP-3

Omdat wij alle aanmonsteringen, die op verschillende maanden van het jaar binnenkomen, op termijn graag op 1 januari van het daaropvolgende jaar willen laten ingaan, verloopt het verschuldigde aanmonsterbedrag via een aflopende staffel:

Aanmonstering in de periode

Aanmonsterbedrag 1 persoon Aanmonsterbedrag met partner
Nederland Buitenland Nederland Buitenland
Januari-februari-maart   €40,-  €44,- €50,-  €54,-
April-mei-juni   €30,-  €33,- €37,-  €40,-
Juli-augustus-september   €20,-  €22,- €25,-  €27,-
Oktober-november-december   €10,-  €11,- €12,-  €13,-
Omdat wij u niet met automatische overschrijvingen, acceptgiro's of nota's willen lastigvallen, verzoeken wij u vriendelijk om het aanmonstergeld elk jaar in januari over te maken. Voor degenen die dit vergeten, sturen wij u in elke Lloyd-Kompas  een reminder.

BETALING

Op bankrekening - IBAN: NL25 RABO 0144 2999 09 ten name van KRL-Museum te Oudehorne, onder vermelding van: Naam en aanmonsternummer.

Buitenland: BIC- of SWIFT-code: RABONL2U

Zodra uw recente pasfoto (graag achterop: uw naam en jaartal waarop foto is genomen) en het aanmonsterbedrag binnen zijn, ontvangt u zo snel mogelijk uw persoonlijke monsterboekje en de laatste uitgave van ons museummagazine: 'Lloyd-Kompas'. Indien u ook uw partner heeft aangemonsterd graag eveneens een recente pasfoto van hem/haar meesturen!

Les Sentinelle de l'Iroise

 

ERE-MONSTERROL 

KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD MUSEUM

 

MUSTER - ROLL OF HONOUR

ROYAL ROTTERDAM LLOYD MUSEUM

In deze 'ere-monsterrol' staan personen die een bijzondere en relatie hebben met de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en/of met ons Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

In this 'muster-roll of honour' one will find persons who have a special relation with the Royal Rotterdam Lloyd and/or with our Royal Rotterdam Lloyd Museum.

Maand Jaar Naam aangemonsterde
Woonplaats
Land
Schip van Aanmonstering Reden van de  'ere' aanmonstering
Month 
Year

Name of signed            on person

Domicile 
Country
 
Ship signed on
 
Reason of signing on 'in honour'
Dec. 2008

Judy Manners

Cheltenhem Engeland ms Willem Ruys

Judy en John zijn de meest trouwe fans van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum buiten Nederland. Zij verzorgen alle correcties op Engelse vertalingen die het museum heeft gedaan. Dit is essentieel voor de verdere ontwikkeling en globalisering van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.     

Dec. 2008

John Manners

--------------------------- OVERLEDEN     27 FEBRUARI 2013

--------------------------

Cheltenhem Engeland ms Willem Ruys
With sadness in our hearts we regret to tell you that our friend John Manners, since 2008 placed on our 'Muster-roll of honour', passed away in the early hours of Wednesday February 27th 2013 (Cheltenham Hospital - UK). He was one of the many asbestos victims!
 
We wish Judy, Jonathan, James and Ellie lots of strenght in those dark days!  John, together with Judy was the most faithful fan of the Royal Rotterdam Lloyd Museum outside The Netherlands. For our museum he/they did lots of correction and translation work. Of course essential for further development and globalizing of our museum!
Jan. 2009

Mary Saxton-Douglas

Hampden

New Zealand

ss Slamat

Mary is dochter van de in 1941 omgekomen Slamat-chirurg, Lennox Douglas. Zij en haar  echtgenoot, Bill zijn, om voor de hand liggende redenen, zeer betrokken bij het Slamatdrama. Mary heeft de grootste collectie Slamat-items buiten Nederland!                             

 

Mary, as daughter of Slamat-surgeon, Lennox Douglas and spouse, Bill are on obvious reasons very involved with the Slamat drama. Mary has the biggest collection of Slamat-items outside The Netherlands!

Jan. 2009

Bill Saxton

Hampden

New Zealand

ss Slamat

Zie boven

please see above

Juli 2010

Joop Emons

Amsterdam Nederland
ss Slamat
ms Dempo
ms Willem Ruys
ss Drenthe
ss Limburg
ms Schelde Lloyd
ms Mississippi Lloyd
ms Loire Lloyd
De afgelopen jaren hebben de Amsterdamse Scheepsmodelbouwer, Joop Emons en het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum nauw samengewerkt in verband met de bouw van zo'n achttal prachtige Lloydschepen. In verband met zijn gezondheid is Joop met zijn liefdeswerk moeten stoppen en heeft hij helaas de inhoud van zijn "werf" op moeten doeken. Wij danken hem voor de schitterende Lloydmodellen die nu op diverse plekken in Nederland staan te pronken!
27 april 2011

George Dexter

--------------------------- OVERLEDEN     13 JULI 2014

--------------------------

George in 2008 Birmingham - UK  

92 jaar oud

ss Slamat

HMS Wryneck

George H. Dexter was Corporal (nr.: 206084) bij hetRoyal Army Service Corps (RASC), 308th Company Royal Electrical and Mechanical Engineers (REME) - Middel East Forces 1940-1945. Hij overleefde zowel het ss Slamat als het HMS Wryneck-drama op 27 april 1941. Hij kreeg de volgende medailles: Vlnr: British Star 1939-1945, British Afrika Star, British Defence Medal met King George VI, British War Medal met King George VI and two Greek War Medals.

28 Juli 2011

Willem Pater overleden:        22 JULI 2011

Papendrecht Nederland
ms Merwe Lloyd
Op 22 juli 2011 heeft de geest van Willem, voorgoed zijn lichaam verlaten. Onze persoonlijke en grote vriend, Willem heeft het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum vanaf de oprichtingsperiode in 2006, moreel, met veelvuldige persoonlijke inspanningen en ook nog uitgebreid financieel gesteund. Hij was één van de eerste aangemonsterden. Samen met zijn echtgenote en kinderen treuren wij om dit grote verlies!
28 Juli 2011

Ria Pater-Vergouwen

Papendrecht Nederland ms Merwe Lloyd
De echtgenote van Willem pater, Ria blonk eveneens uit met haar goede zorgen en haar Brabantse gastvrijheid. Het is om deze reden dat wij Willem op zijn begrafenisdag, 28 juli 2011, postuum ere-aangemonsterde van het KRL-Museum hebben gemaakt en hem daarin graag (uiteraard niet postuum) laten vergezellen door zijn echtgenote, Ria.
27 Aug
2010

Paul Slikkerveer

Spijkenisse Nederland ms Willem Ruys
Van 2008 t/m 2011 heeft Paul de zwaarste functie binnen het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum vervuld, hij deed dat met verve. Zijn meest indrukwekkende hoogstandje was de "Grote Slamatherdenking"(april 2011), waar hij de coördinatie over de vrijwilligers had. Paul gaat het nu terecht wat rustiger aan doen en gaat zijn energie beter verdelen. Het zal een hele klus worden een goede vervanger voor hem te vinden.
12 sept 2012

Leen C.J. Welter

Rotterdam

Nederland

ss Langkoeas Op 12 september 2012 heeft Leen Welter, oud KRL-Gezagvoerder, telg uit een zeevarende-Lloydfamilie en één van onze meest trouwe museumsupporters, zijn 90e verjaardag mogen vieren. Leen is tevens lid van het Comité van Aanbeveling van ons museum. Op 16 oktober 2015 overkwam hem een ramp toen zijn (mede-aangemonterde) echtgenote, Ellen overleed. De hoogste tijd om deze sympathieke Koninklijke Rotterdamsche Lloyd-prominent vanwege bovenstaande te danken en sterkte toe te wensen.

 

 
 
 

  MONSTERROL KRL-MUSEUM

Nr. Maand Jaar

Naam          aangemonsterde                                                                                   

Geb. jaar

Schip van aanmonstering

Reden van aanmonstering

001 mei 2006  Ed van Lierde  1944 ms Schelde Lloyd Oprichter en (eerste) bestuursvoorzitter van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum te Oudehorne
002 mei 2006 Josje van Lierde- Olivier 1949 ms Slamat Echtgenote van Ed van Lierde te Oudehorne.
003

Dec 2006

Hein Gerard Eduard van Brienen                               2006 ms Seine Lloyd                                                                 Ik ben deze maand te Utrecht geboren en mijn Opa is oprichter van het KRL-Museum. Op het schip waarop ik heb aangemonsterd, heeft Opa's in 1968 zijn allerfijnste reis gemaakt.
004 Jan  2008 Natasja van Lierde 1973 ms Garoet Mijn vader is oprichter van het KRL-Museum (in 2008 woonde ik te Bilthoven).
005 Jan  2008 Ton van Brienen                 1964 ms Garoet Mijn schoonvader is oprichter van het KRL-Museum (In 2008 woonde ik te Bilthoven).
006 Dec 2008 Jasmijn Elisabeth                                   Jacobien van Brienen 2008 ms Schelde Lloyd Ik ben deze maand te Bilthoven geboren en mijn Opa is oprichter van het KRL-Museum. Het schip waarop ik heb gemonsterd was in 1964 Opa's alleréérste schip!
008 Jan  2012 Drs Luc A. Ruys                                                                                              1946 ms Willem Ruys Zoon van Ir Lucien P. Ruys. Laatstgenoemde was directeur van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd in de periode: 11-01-1952 t/m 31-05-1974.
009 Juli  2012 Charles Theodorus Ruys 1950 ms Willem Ruys Zoon te Breda van Ir Lucien P. Ruys. Laatstgenoemde was directeur van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd in de periode: 11-01-1952 t/m 31-05-1974.
010

Juli  2012

Mevr. Eugenia Maria Frederika de Gaay Fortman                      

   -

ms Willem Ruys Echtgenote van Charles Theodorus Ruys te Breda.
011

Jan  2008

Rob Pieterse       19.. ms Sibajak  Zoon van oud KRL-HWTK te Aerdenhout
014 Jan  2008 Jan Munter                   1941 ss Sarangan Oud KRL-Bootsman te Nieuw Lekkerland(Jan heeft in 2006 het KRL-Museum geopend)
015 Jan  2008 Gerry Munter-Janse     - ss Sarangan Echtgenote oud KRL-Bootsman te Nieuw -Lekkerland
016 Jan 2015 Gerard Roos 1943 ms Maas Lloyd Oud KRL-Olieman/Stoker te Spijkenisse
017 Jan 2015 Lenie Roos - van Oossanen    - ms Maas Lloyd Echtgenote van Gerard Roos te Spijkenisse
018 Jan  2008 Leen C.J. Welter 1922 ss Langkoeas Oud KRL-Gezagvoerder en oud voorzitter Vereniging KRL/WR&zn. te Rotterdam
020 Jan  2008 Fred van der Heiden 1936 ms Wonorato Oud Hofmeester te Hellevoetsluis (Echtgenote en aangemonsterde, Emma Andersen overleden in 2016).
022 Jan  2008 Frans Luidinga 1934 ss Slamat Maritiem schrijver te Rijswijk en zoon van RL-Gezagvoerder Tjalling Luidinga (omgekomen bij de ramp met het ss Slamat, † 27 april 1941.
023 Jan  2008 Tups Luidinga-Zikken   ss Slamat Echtgenote van Frans Luidinga te  Rijswijk
024 1-'08 Martin Jonker                                                                                        1943                       

ms Mississippi   Lloyd

Oud KRL-Matroos en zoon van J.G. Jonker, oud KRL-Adj. Inspecteur Nautische Dienst te Rotterdam
025 1-'08 Karin H. Jonker-Mahler     -              ms Mississippi Lloyd Echtgenote van Martin Jonker te Rotterdam
026 22-'15 Hans Walenkamp 1937 ms Slamat Oud KRL-Stuurman te Sassenheim.
027 22-'15 Elle Mieke Walenkamp   - ms Slamat Echtgenote van Hans Walenkamp re Sassenheim.
028 1-'08 Frans D. Romeijnsen 1944 ms Willem Ruys Maritiem Kunstschilder te Handel (N.Br.) Neem een kijkje op zijn website in ons hoofdstuk: "LINKS".
029 4-'13 Jeroen J.M. Trijsburg 1995 ss Slamat Achterkleinzoon en kleinzoon (beiden te Amstelveen) van RL-Adjunct restaurateur Johannes M. Trijsburg. Eén van de weinige overlevenden van de Slamatramp op 27 april 1941, † 21 februari 2002.
030 4-'13 Rinus J.H. Trijsburg 1962 ss Slamat
031 8-'14 Anton van der Sijden 1939 ss Waterman Oud KRL-Matroos O/G te Wieringerwerf.
032 1-'08 Harry M. Scholten 1947 ss Ampenan Oud KRL-Matroos te Enschede
033 1-'08 Tiny Veenstra-Visser 1938 ss Ameland Weduwe van Berend Veenstra, oud KRL-Stoker/Pompman te Sint Nicolaasga †  23 juni 2010.
038 Jan  2008 Anje ten Have 1932 ss Slamat Dochter (te Eindhoven) van RL-2e Machinist C. ten Have (omgekomen bij de ramp met het ss Slamat, † 27 april '41.
039 Jan  2008 Winston Aarts 1945 ms Seine Lloyd Oud KRL-Chef Hofmeester te Den Dungen.
040 Aug 2010 André Koets 1938 ms Wonogiri Oud KRL-WTK te Antwerpen - België.
042 Febr 2010 Gerard J. Rijneveld 1945 ms Musi Lloyd Oud KRL-Schrijver Nautische Dienst te Rotterdam.
043 Febr 2008 Rob van Vuuren 1939 ms Mersey Lloyd Oud KRL-WTK re Ridderkerk.
044 Febr 2008 Irene van Vuuren-Razoux   - ms Mersey Lloyd Echtgenote van oud KRL-WTK Rob van Vuuren te Ridderkerk.
045 2-'08 Grada de Reus 1938 ss Slamat Dochter (te Vlaardingen)van RL-4e Machinist F.J. de Reus, omgekomen bij de ramp met het ss Slamat, † 27 april '41.
046 2-'08 Gerard May   - ss Slamat Echtgenoot van Grada de Reus te Vlaardingen.
047 9-'14 Jan Dick Huiberts  1951 ms Loire Lloyd Oud KRL-WTK te Dronten.
048 9-'14 Jannigje Huiberts-Kool   - ms Loire Lloyd Echtegenote van Jan Dick Huiberts te Dronten.
049 2-'08 Theun Zwart 1933 ss Overijsel Oud KRL-WTK te Wergea.
050 2-'08 Hans Noordzij 1935 ms Willem Ruys Oud KRL-WTK te Rhoon.
051 2-'08 Willy Noordzij-Smit - ms Willem Ruys Echtgenote van oud KRL-WTK Hans Noordzij te Rhoon.
052 5-'13 Bart C.J. Poot 1946 ms Willem Ruys Zoon (woonachtig te Lisse)van oud KRL-Gezagvoerder E.C.J. (Bert) Poot † 21 maart 1992.
053 7-'10 Jan Meijnhardt 1929 ms Willem Ruys          Oud KRL-WTK te Utrecht, weduwnaar van oud KRL-Hofmeesteres, Hanneke Kwinkelenberg († 9 maart 2009)
054 2-'08 Hennie Kelders-Van Langeveld 1936 ms Modjokerto Dochter (te Alkmaar) van RL-4e Machinist G. van Langeveld  (omgekomen bij de ramp met het ss Slamat, † 27 april 1941
055 2-'08 Hendrik-Frans van Dongen   - ms Modjokerto                                              Echtgenoot van Hennie Kelders-Van Langeveld
056 2-'08 Take Luitje Petrejus 1930 ms Dempo                    Oud KRL-Timmerman te Barendrecht en zoon van oud RL-Kok, Take Luitje Petrejus Sr. † 14 november 2000
057 2-'08 Carolien Ras-Van Langeveld 1938 ss Sitoebondo Dochter (te Amsterdam) van RL-4e Machinist G. van Langeveld  (omgekomen bij de ramp met het ss Slamat, † 27 april 1941
058 2-'08 Jaap G. Lucas 1939 ss Van 't Hoff (het latere ss Tomori) Vakantiewerker op een Liberty, woonplaats Gorredijk
062 2-'08 Rob G. Haas 1951 ss Slamat Familielid te Heerhugowaard van RL-4e Machinist G. van Langeveld  (omgekomen bij de ramp met het ss Slamat, † 27 april 1941
063 3-'08 Cees Heuvelman 1943 ms Willem Ruys Oud KRL-Olieman/Stoker te Gorinchem
064 3-'08 Ria Heuvelman-Phaff   - ms Willem Ruys Echtgenote van oud KRL-Olieman/Stoker Cees Heuvelman te Gorinchem
066 3-'08 Maarten van der Lugt 1942 ms Wonogiri Oud KRL-Chef hofmeester te Rotterdam.
068 3-'08 Jochem J. Bronsveld 1927 ms Willem Ruys Oud KRL-Gezagvoerder te Rotterdam.
069 3-'08 Constance Bronsveld-Swart   - ms Blitar Echtgenote van oud KRL-Gezagvoerder J.J. Bronsveld te Rotterdam.
070 3-'08 Jaap van der Schaaf 1929 ms Sibajak Oud KRL-WTK te Krommenie.
071 1-'09 Joke van der Schaaf-Van Os   - ms Sibajak Echtgenote van oud KRL-WTK, Jaap van der Schaaf te Krommenie.
073 3-'08 Simon de Ruiter 1942 ms Schie Lloyd Oud KRL-Ass.Hofmeester te Lekkerkerk.
075 5-'11 Bas Kruis 1948 ms Mataram Oud Matroos o/g te Den Haag.
076 4-'08 Margreet van Vianen 1946 ss Siantar, ms Sibajak Dochter (te Tilburg) van oud-RL Machinist, KRL-HWTK, Pieter van Vianen †  5 april 1951.
077 6-'10 A.F. de Bert 1939 ms Wonorato Oud KRL-Stuurman te Lommel (België).
078 2-'14 Eimert de Waard 1942 ms Loire Lloyd Oud KRL-Timmerman te Kwintsheul
079 2-'14 Joke de Waard-Hofland   - ms Loire Lloyd Echtgenote van Eimert de Waard te Kwintsheul.
080 5-'08 Aad Roelofs 1943 ms Leuve Lloyd Oud KRL-Matroos te Middelburg.
081 5-'08 Terry Roelofs-Kokaua   - ms Leuve Lloyd Echtgenote van oud KRL-Matroos Aad Roelofs te Middelburg
085 1-'13 Nienke Bronsveld 1960 ms Blitar Dochter (te Zierikzee)van oud KRL-Kapitein Jochem J. Bronsveld (te Rotterdam).
086 1-'13 Pia Bronsveld 1958 ms Blitar Dochter (te Rotterdam)van oud KRL-Kapitein Jochem J. Bronsveld (te Rotterdam).
087 6-'08 Jan. B. Pranger 1934 ss Friesland Oud KRL-Stuurman te Rozenburg.
088 1-'12 Ruud. A. de Bruijn 1946 ms Willem Ruys Oud KRL-Stuurman te Den Haag, zoon van Kapitein A.J. de Bruijn † 28 maart 1977.
089 6-'08 Ben Hofs 1946 ms Wonosobo Oud leerling van de havenvakschool op kustreis Wonosobo, wonend te Renesse.
090 6-'08 Elisabeth Hofs-Carels   - ms Wonosobo Echtgenote van Ben Hofs te Renesse.
091 6-'08 Berend Wieske 1934 ms Japara Oud KRL-WTK te Delfzijl.
092 6-'08 Jan Tanja 1947 ss Ampenan Oud KRL-WTK te Eelde.
093 6-'08 Jan van Keulen 1927 ms Tosari Oud KRL-Gezagvoerder te Leersum.
094 6-'08 Annie van Keulen-van der Tempel   - ms Tosari Echtgenote van oud KRL-Gezagvoerder Jan van Keulen te Leersum.
095 6-'08 Jan C. Lagendijk 1944 ms Willem Ruys Oud VNS-Stuurmansleerling te Breskens, Rijksloods, zoon van oud Triton-Stuurman en neef van Willem Ruys gezagvoerder, B. Blok.
096 6-'08 Mieke C.M. Lagendijk- Bierens   - ms Willem Ruys Echtgenote te Breskens van oud VNS-Stuurmansleerling, Jan Lagendijk.
097 Juni 2014 Puck Willemstein 1942 ms Willem Ruys Oud KRL-Bediende ms Willem Ruys te Zundert.      
098 Juli  2008 Gerard Ch. Roll 1946 ms Garoet Oud KRL-WTK te Heeze.
099 Juli  2008 Sonja A.I. Roll-Timmermans   - ms Garoet Echtgenote van Gerard Roll te Heeze.                                    
100 7-'08 Wietse Kerkhof 1943 ms Schie Lloyd Oud KRL-Olieman/stoker te Paterswolde

DE 100e AANMONSTERING !!

Veel eerder dan verwacht (9 juli 2008) mocht het KRL-Museum haar 100ste "Aanmonsteraar", onze oud-collega Olieman/stoker, Wietse Kerkhof uit het Drentse Paterswolde verwelkomen en op de Monsterrol zetten. Omdat we pas op 1 januari dit jaar met het aanmonsterproject zijn begonnen is het prachtige aantal van 100 aanmonsteringen in slechts een half jaar bereikt. Wij zien deze financiële, maar vooral ook morele steun als een geweldige beloning voor het vele werk dat gedaan is en een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan. Op Zaterdagmorgen 12 juli is de oprichter van het KRL-Museum, Ed van Lierde de 100ste aangemonsterde persoonlijk gaan feliciteren. In de foto's hieronder ziet u dat Ed van Lierde geluk had dat de uitreiking in Paterswolde en niet in Australië was, dat de koffie en aardbeientaart (door nr.101, echtgenote van) prima verzorgd was en dat aan Wietse Kerkhof, naast het persoonlijk monsterboekje en Lloyd-Kompas ook een prachtig RL-boek uit 1933 werd overhandigd.

 

 

101 Juli 2008 Roelie kerkhof-                                                Vaartjes                                             -                ms Schie Lloyd                                                                          Echtgenote van oud KRL-Olieman/stoker, Wietse Kerkhof te Paterswolde.
102 Juli 2008 Paul J.M. Pieters                   1957 ms Schie Lloyd                        Oud Nedlloyd-Stuurman te Maastricht.
103 Febr 2015 Helleen Joosse     1954 ms Willem Ruys                   Dochter te Soest van oud KRL-Stuurman, Piet Joosse.
104 Aug 2008 Ton ten Broeke 1946

ms Marne Lloyd            

Oud KRL-Stuurman te Rotterdam.
106 Aug 2008 Sjaak Verheij 1944 ss Limburg                                  Oud KRL-Matroos te Vlaardingen
107 Sept 2008 Okko Vriesema 1946 ms Maas Lloyd Oud KRL-matroos te Veendam
108 Sept 2008 Lubina Vriesema-Westenberg

   -

ms Maas Lloyd Echtgenote van oud KRL-Matroos Okko Vriesema te Veendam
109 Jan 2017 Maarten van Veen 1938 ms Slamat Oud KRL-Stuurman te Gorssel.
110 Jan 2017 Netty van Veen-Smit    - ms Slamat Echtgenote van Maarten van Veen te Gorssel.
111 Oct 2008 Piet Wickel 1932 ms Willem Ruys                                             Oud KRL-medewerker New Zealand-Pacific dienst, wonend te Rotterdam.
113 nov 2008 Lucas Mees 1956 ms Willem Ruys                   Kleinzoon, woonachtig te Schilde-België, van oud RL-directeur, Willem Ruys B.Zn.(† 5augustus 1942) en schoonzoon van oud KRL-Hofmeester, Nico van der Kaaij.
115 Nov 2008 Jan van Vliet 1937 ss Overijssel Oud KRL-Matroos/Kabelgast te Oegstgeest.
116 Nov 2008 Arie de Waardt 1941 ss Vlieland Oud KRL-WTK te Dordrecht.
118 Nov 2008 Jan Plugge 1931 ss Sarangan Oud KRL-WTK te Schiedam.
119 Nov 2008 Joop van de Kop 1944 ms Slamat Oud KRL-Stuurman te Rotterdam.
120 Nov 2008 Hilde De Man-Van de Kop

   -

ms Slamat Echtgenote van Joop van de Kop te Rotterdam.
121 Nov 2008 Wim van Oeffelt 1940 ms Wonosari Oud KRL-Stuurman te Naaldwijk.
123 Nov 2008 Coby van Ommen-Visscher

   -

ms Blitar Echtgenote te Rotterdam van Martin van Ommen († - 11 augustus 2016).
125 Jan 2014 Ans Everaars-Ulrich  -  ms Sibajak Wonende te Rotterdam en partner van Oud Lloyd-HWTK, Kees Schoeman  († - 16 juni  2017).
127 Jan 2017 Henk de Haas 1945 ms Schelde Lloyd Oud KRL-Matroos/lading assistent te Arnhem.
128 Jan 2017 Anneke de Haas    - ms Schelde Lloyd Echtgenote van Henk de Haas te Arnhem.
130 Dec 2008 Johan Janssen Bommel 1943 ms Blitar Oud KRL-Chef kok te Amsterdam.
131 Mei 2014 J.G.L. Palte 1942 ms Kota Inten Familielid uit Arnhem (Zowel opa als vader zijn oud KRL-ers).
132 Dec 2008 Gerard Molenaar 1942 ms Willem Ruys Vriend (te Rotterdam) van oud KRL-Hofmeester, Maarten van der Lugt.
133 Jan 2013 Peter Hagedoorn 1944 ms Willem Ruys Oud KRL-Salonbediende te Bunschoten.
134 Jan 2009 Berry Steenhof 1946 ss Ampenan Oud KRL-Matroos o/g te Westervoort.
135 Sep 2011 Jan van der Zeeuw 1940 ms Slamat Oud KRL-Stuurman te Hellevoetsluis.
136 Jan 2009 Louis Veltman 1935 ms Willem Ruys Oud KRL-Medewerker stuwadoorsadministratie en oud-Secretaris van de Vereniging van KRL/WR&Zn.- gepensioneerden te Rotterdam.
137 Jan 2009 J.J. Zonnevylle 1931 ms Willem Ruys Oud KRL-WTK te Papendrecht.
138 Jan 2009 Robert van Herk 1940 ms Weltevreden Oud KRL-Schrijver Nautische dienst te Rotterdam.
139 Feb 2016 J.M. Palte 1946 ms Willem Ruys Familielid uit Breukelen (zowel opa als vader zijn oud KRL-ers).
141 mrt  2009 Gerrit Bangma 1939 ms Willem Ruys Belangstellende voor maritieme historie te Oud-Beijerland.
142 apr  2009 Just Kautz 1932 ms Kota Agoeng Oud KRL-WTK te Wassenaar.
143 mrt  2009 Hans Roggeveen 1952 ms Merwe Lloyd Belangstellende/liefhebber maritieme historie te Nieuw-Lekkerland.
144 sept  2010 Nico Dijk 1941 ss Limburg Oud KRL-Matroos/kabelgast te Rotterdam.
145 mrt  2009 Erik van der Zwaal 1946 ms Loire Lloyd Oud KRL-Stuurman te Oostvoorne.
146 mrt  2009 R.IJ. Jager

   -

ms Loire Lloyd Partner van oud KRL-Stuurman Erik van der Zwaal te Oostvoorne.
148 apr 2016 Andries Miedema  1937 ms Wonosobo Oud KRL-WTK te Wytgaard.
149 apr 2016 Elizabeth Koornstra    - ms Wonosobo Partner van Andries Miedema te Wytgaard.
150 apr  2009 Ton Voorbraak 1943 ms Seine Lloyd Oud KRL-Matroos te Oud-Gastel.
151 apr  2009 Fricke Voorbraak-Van Grootel

   -

ms Seine Lloyd Echtgenote van oud KRL-Matroos, Ton Voorbraak te Oud-Gastel.
152 apr  2009 Albert van der Velde 1934 ss Zeeland Oud KRL-WTK te Lunteren.
154 apr  2009 Martin Kuijper 1940 ms Merwe Lloyd Oud KRL-WTK te Sliedrecht.
156  nov 2015 Loet Ruijs 1944 ms Japara Oud KRL-Stuurmansleerling, Koninklijke Marine Reserve, daarna Nedlloyd Stuurman, woonachtig te Leiden.
157 okt 2014 S. Mulder 1940 ms Wonorato Oud KRL-WTK te Sidmouth (UK).
158 mei 2009 Wim Bahnerth 1935 ms Willem Ruys Oud-Nachtsteward Willem Ruys te Rotterdam
159 jan 2012 Annie Kok-van Brummelen   - ss Utrecht Echtgenote van oud KRL-WTK Frans Kok te Veenendaal (zie nr:170).
161 mei 2009 Johan Willem Sellink 1927 ss Utrecht Oud KRL-WTK te Heemskerk.
162 aug 2014 Hans Engler 1943 ss Bengalen Oud KRL-WTK te Gorinchem.
163 aug 2014 Popke Engler-Padberg    - ss Bengalen Echtgenote van oud KRL-WTK H. Engler te Gorinchem.
164 mei 2009 Jan Konings 1946 ss Limburg Oud KRL-Matroos o/g, te Hyppolytushoef
165 mei 2009 Ingrid Konings-de Zeeuw

1950

ss Limburg Overleden op 24 oktober 2015 (Echtgenote Jan Konings te Hyppolytushoef). Ingrid blijft op verzoek van echtgenoot Jan aangemonsterd!
166 aug 2014 Leen van Everdingen 1950 ss Ampenan Oud KRL-Matroos te Hendrik Ido Ambacht.
167 juli 2014 Hans van den Bergen

1944

ss Friesland Oud KRL-Matroos te Zoeterwoude.
169 juli 2009 J. Tiemeijer-De Baan

-

ms Mataram Weduwe van Jan Tiemeijer te Velserbroek. (Jan is op 19 mei 2017 overleden).
170 Sep 2011 Frans W. Kok 1936 ss Utrecht Oud KRL-WTK te Veenendaal.
171 Aug 2013 Joop Welter 1950 ss Waterman Zoon van oud KRL-Gezagvoerder Leen Welter te Leusden.
172 Aug 2013 Gera Weimar - ss Waterman Schoondochter van oud KRL-Gezagvoerder Leen Welter te Leusden.
173 Juli 2009 Joke C. Diekerhof 1951 ss Slamat Kleindochter (te Den Helder) van RL-1e Machinist M. Diekerhof (omgekomen bij de ramp met het ss Slamat, † 27 april 1941.
174 Nov 2009 Jan Souren 1936 ms Willem Ruys Oud KRL-WTK te Herwijnen.
176 Aug 2009 Rom(ke) Boersma 1938 ss Overijsel Oud KRL-WTK te Den Helder.
177 Sep 2009 Henk Hellenthal 1943 ss Doelwijk Oud KRL-WTK te Hendrik Ido Ambacht.
179 Sep 2009 Ad van der Brugh 1944 ms Willem Ruys Oud KRL-Passagiersbediende te Den Bosch.
180 Sep 2009 Harry van der Brugh 1947 ms Wonogiri Oud KRL-WTK te Sint Oedenrode.
181 April 2014 Rudi Ouwerkerk 1941 ss Kertosono Oud KRL-Dekjongen te Bali -Indonesia.
182 Aug 2013 Tjerk Spriensma 1926 ms Kota Gedé Oud KRL-Kwartiermeester te Menaldum.
183 April 2014 Jarda van der Meulen 1967 ms Willem Ruys Familie (woonachtig te Echt) van (overleden) oud KRL-Stuurman Jan Kimmelaar.
184 Maart 2017 R. Minnaard-keizer 1957 ss Overijssel Partner John Minnaard te Vlissingen.
185 Sep 2009 Chris Reijnen 1930 ss Friesland Oud KRL-Stuurman te Eindhoven.
186 Apr 2014 John Minnaard 1949 ss Overijssel Oud KRL-Bakker-koksmaat te Vlissingen.
188 Jan 2010 Theo Jansen 1947 ss Ampenan Oud KRL-bediende AD te Uden.
189 Nov 2009 Jan Dirk Davidse 1949 ms Willem Ruysms Sibajak Gevaren bij diverse rederijen, nu woonachtig in Singapore. Grootvader heeft de leiding gehad bij de afbouw van het ms Willem Ruys-1946.
190 Nov 2009 Wouter Polder 1933 ss Kertosono Oud KRL-WTK te De Meern
191 Dec 2009 William Adam 1933 ss Slamat Kleinzoon te Beekbergen van oud KRL-Gezagvoerder, William Adam † 1929.
192 Dec 2009 Lineke Adam-Felix

-

ss Slamat Echtgenote van William Adam te Beekbergen.
193 Dec 2009 Abraham P. Joppe 1931 ms Willem Ruys De heer Joppe te Rotterdam heeft veel relaties bij de KRL en is ex leverancier (o.a. Willem Ruys).
194 Febr 2014 Stephan Staijen 1939 ms Willem Ruys Oud KRL-Bediende te Hengelo.
196 Dec 2009 J.J.W. Goverse 1925 ss Salatiga Oud KRL-WTK te Voorschoten.
197 Febr 2014 Wim van Loon 1940 ms Wonogiri Oud KRL-Bediende te Uelsen (D).
198 Okt 2013 Jaap van der Hoek 1931 ms Kota Agoeng Oud KRL-WTK te Dordrecht.
199 Okt 2013 Greet van der Hoek   - ms Sibajak Oud KRL-Hofmeesteres te Dordrecht.

200

Febr 2010

Jacques Smeets

1943

ss Ampenan

Oud KRL-WTK te Haaksbergen.

DE 200e AANMONSTERING !!

Begin februari was het dan zover ........ de 200e aanmonstering bij het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum is in begin 2010 een feit. We zijn er maar wat trots op dat deze mijlpaal na zo'n twee jaar is bereikt! Onze voorzitter zal ook nu het monsterboekje persoonlijk aan oud KRL-collega, WTK, Jacques Smeets gaan uitreiken.  De 100e oud-collega was in Drente woonachtig, ditmaal trok de felicitatiekaravaan op zaterdag 22 mei 2010 naar het zonovergoten, Overijsselse Haaksbergen! Daar werden we in alle gastvrijheid ontvangen door de familie Smeets. Wij zijn ernstig benieuwd waar we voor de 300e aangemonsterde naar toe mogen reizen?!

 

Haaksbergen: De familie Smeets (hij is WTK) en familie Oonk (hij is Stuurman) in afwachting wat komen gaat. De twee rechter foto's: Het monsterboekje respectievelijk het splinternieuwe Lloyd-Kompas worden door Ed van Lierde aan de 200e aangemonsterde, Jacques Smeets aangeboden.

 

 

 

201 Maart 2010 Herman Boekwijt 1920 ss Palembang Ouf KRL-Stuurman te Heemskerk.      
202 Maart 2010 Leo van der Wart 1946  ms Main Lloyd Oud KRL-Matroos te Rotterdam.    
203 Maart 2010 Ingrid van der Wart-Koningen    - ms Main Lloyd Echtgenote van Leo van der Wart te Rotterdam.
204 Mei 2010 Mevrouw A.C. Schraven 1930 ss Slamat Dochter (te Den Helder) van Rotterdamsche Lloyd-Kwartiermeester, C.J.M. Schraven (omgekomen bij de ramp met het ss Slamat, † 27 april 1941.
205 Mei 2010 De heer C.J. Pol 1960 ss Slamat Kleinzoon (te Buitenkaag) Rotterdamsche Lloyd-Kwartiermeester, C.J.M. Schraven (omgekomen bij de ramp met het ss Slamat, † 27 april 1941.            
207 Mei 2010 Jan Draaijer 1935 ms Kota Agoeng Oud KRL-Hofmeester te Amsterdam.
209 Juli 2010 Peter K. Nuytemans 1944 ms Marne Lloyd Oud KRL-Olieman/Stoker te Halsteren.
210 Juli 2010 Kees Spierdijk 1926 ms Seine Lloyd Oud KRL-Gezagvoerder te Bergen N.H.
211 Sept 2010 Jasper Vink 1955 ss Slamat Kleinzoon te Den Haag van oud RL-Matroos, Jasper de Jong, één van de weinige Slamatramp-overlevenden (27 april 1941).
212 Sept 2010 A. Vink-Vrolijk   - ss Slamat Echtgenote van Jasper Vink te Den Haag.
213 Okt 2012 Dik van Straten 1944 ss Bengalen Oud KRL-Matroos te Nelson - New Zealand.
214 Okt 2013 John Speelman 1937 ss Drente Oud KRL-Dekjongen te Geervliet.
215 Sept 2010 Jos H.A. Vrijens 1941 ms Weltevreden Oud KRL-Schrijver Nautische Dienst te Maastricht.
216 Sept 2010 A.M. Vrijens-van den Akker   - ms Weltevreden Echtgenote van Jos. H.A. Vrijens te Maastricht.
217 Sept 2010 Wout Verwaay 1935 ss Ampenan Oud KRL-Lampenist te Asperen.
219 Sept 2010 Karel Hoornweg van Rij 1926 ms Baloeran Geïnteresseerde in de KRL (nostalgie) te Rhoon.
220 Aug 2011 André Hollander 1948 ms Mataram Oud KRL-Matroos o/g te Zoetermeer.
221 Okt 2010 Michael Kreijns 1949 ms Dempo Zoon te Baarn van oud KRL-er H.A. Kreijns (†)
222 Okt 2010 Erica Kreijns-Kuit   - ms Dempo Echtgenote van Michael Kreijns te Baarn.
223 Nov 2010 Frans Vermeulen                                                                                                                                             1943 ms Wonogiri Oud KRL-WTK te Roosendaal. Over-leden op 14 oktober 2016. Frans blijft op verzoek van echtgenote Phély Vermeulen-Helmons aange-monsterd!                                                                      
224 Nov 2010 Phély Vermeulen-Helmons   - ms Wonogiri Echtgenote van Frans Vermeulen te Roosendaal.
226 Nov 2010 Kees Verhoef                                                                                                1935 ms Sibajak Oud KRL-Stuurman te Middelburg.                         
228 Nov 2010 Karel Kaffa 1941 ms Mataram Oud KRL-Stuurman te Rhoon.
230 Sept 2016 Magda Deisz    - ms Modjokerto Kleindochter van Tijdo Deisz, Hoofdmachinist van het ms Modjokerto (? 24 maart 1942).
231 Dec 2010 Hans Reulen 1936  ms Indrapoera Oud KRL-WTK te Veenendaal.
232 Sept 2012 Hans Braadbaart       1938 ss Salatiga Oud KRL-Stuurman te Hoeven.
233 Dec 2010 Jan Willem Flach 1940 ms Willem Ruys Oud KRL-bediende Willem Ruys te Doorwerth. Kleinzoon, respectievelijk neef van KRL-Kapiteins J.W. Flach en J.C. Flach.
234 Dec 2010 Ina Zeldenrust   - ms Willem Ruys Partner van Jan Willem Flach te Doorwerth.
235 Dec 2010 Rob Hijmans 1945 ms Schelde Lloyd Oud KRL-Stuurman te Sleeuwijk.
236 Nov 2014 Rens Oosterom 1952 ms Sibajak KRL-fan te Bergen op Zoom.
237 Jan 2011 Pieter van Dijk 1945  ms Seine Lloyd Oud KRL-Kabelgast te Maassluis.
238 Febr 2011 Kees La Lau 1949 ss Ampenan Oud KRL-Matroos te Leiden.
239 Okt 2016 Alphons Othof 1949 ms Willem Ruys Zoon van Lloyd-Patissier (te Geesteren) van A.H.A. Olthof die o.a. de laatste reis van De Willem Ruys heeft meegemaakt.
240 Jan 2014 Jaap Mooiman 1932 ms Japara Oud KRL-Bootsman te Leidschendam.
241 Jan 2014 Dini Nordmann - ms Japara Partner van Jaap Mooiman eveneens te Leidschendam.
242 Dec 2012 Gerard Landa 1944 ms Willem Ruys Oud KRL-Salonbediende (1e klas) te Duivendrecht.
243 apr 2016 Ab Konijn 1937 ms Indrapoera Oud KRL-assistent Hofmeester te Rotterdam
244 April 2011 Joop Kap 1946 ms Wonosari Oud KRL-Matroos te Schiedam.
245 Okt 2011 Cees Kool 1941 ms Seine Lloyd Oud KRL-Machinedrijver te Heemskerk.
246 Okt 2011 Ton Hoeksel 1946 ms Main Lloyd Oud KRL-Bakker/koksmaat te Enschede.
247 Okt 2011 A. Spoor

-

ms Japara Partner van Ton Hoeksel te Enschede.
248 Okt 2011 Hetty Kroon-de Boo 1932 ss Slamat Dochter (te Voorschoten) van Rotterdamsche Lloyd-Administrateur, S. de Boo (omgekomen bij de ramp met het ss Slamat, † 27 april 1941).                                                                                           
249 Okt 2011 Robert Kroon

-

ss Slamat Echtgenoot (te Voorschoten) van Slamatdochter Hetty Kroon-de Boo.
250 Okt 2011 Kees van den Nieuwendijk

1949

ms Merwe Lloyd Oud KRL-WTK te Vught.
251 Okt 2011 Ingrid van den Nieuwendijk-Ten Cate

-

ms Merwe Lloyd Echtgenote van oud KRL-WTK, Kees van den Nieuwendijk te Vught.
252 Nov 2011 Louie Vermaire 1945 ss Ampenan Oud KRL-Matroos te Warmenhuizen.
253 Dec 2011 Fred Olthoff 1938 ms Willem Ruys Oud KRL-Hutbediende te Amsterdam.
254 Dec 2011 Arie de Graaff 1947 ms Seine Lloyd Oud KRL-Matroos o/g te Rotterdam.
255 Aug 2016 S.J. de Jonge    - ms Willem Ruys Belangstellende, geboren Vlissinger en woonachtig te Zwijndrecht.
256 Jan 2014 Cees Spaans 1949 ms Japara Oud KRL-ketelbink te Scheveningen.
258 Jan 2012 Gerard Beurkens 1932 ms Willem Ruys Oud KRL-WTK te Dordrecht.
259 Jan 2012 Mevr. N. van der Stelt   - ms Willem Ruys Dochter/kleindochter (te Zoetermeer)van twee oud (K)RL-Walhofmeesters.
260 Feb 2016 Ab Hulsbergen   1937 ms Willem Ruys Oud KRL-Stoker/olieman te Epe.
261 Feb 2016 Aartje van Mekeren   - ms Willem Ruys Partner van Ab Hulsbergen te Epe.
262 April 2012 Ruurd D. de Jong 1936 ms Sibajak Passagier (wonende te Spijk) van het ms Sibajak, reis: 112-1946 (Auckland-Brisbane-Rotterdam).
263 April 2012 Christina M. Bouwman

-

ms Sibajak Partner van Sibajak-passagier, Ruurd de Jong (wonende te Spijk).
264 Juni 2012 Jozef Gilissen 1942 ms Langkoeas Oud KRL-Schrijver Nautische Dienst te Maastricht.
265 Sept 2012 J.W.T. Kok

1926

ms Willem Ruys Oud KRL-WTK te Nunspeet.
266 Juni 2012 Theo Wetselaar

1934

ss Patria Zoon te Den Haag van oud RL-Machinist (1926-1932).
267 Juni 2012 Leo H. van Oeveren 1923 ms Dempo Oud KRL-Machinebankwerker te Den Haag.
268 Juni 2102 Ton van Haastregt 1936 ms Wonosobo Oud KRL-Hanlanger/olieman te Wassenaar.
269 Oct 2008 Astrid Wickel-Smit    - ms Willem Ruys Oud KRL-Administratiemedewerker Zeevarenden, echtgenote van Piet Wickel (Nr-111).
270 Aug 2012 Aad Kortleven

1941

ms Wonorato Oud KRL-Matroos/kabelgast te Hallum.
272 Sept 2012 Henk Markenstein

1936

ss Slamat Geïnteresseerd in Slamatramp en Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (Museum), woonachtig te Capelle aan den IJssel.
273 Sept 2012 Elizabeth Markenstein-Van Dalen

-

ss Slamat Echtgenote van Henk Markenstein.
275 Okt 2012 Ben Hogenboom

1944

ss Bengalen Oud KRL-Matroos te De Lier.
276 Okt 2012 Mevr. Miep Nieuwenstein-Turken

-

ss Slamat     Vriendin (woonachtig te Waalre) van Slamatdochter, Anje ten Have.
277 Okt 2014 H. Stulemeijer 1940 ms Willem Ruys Oud KRL-Schrijver/bagagemeester ms Willem Ruys, wonende te Westerbork.
278 Febr 2015 Joop Doorn 1930 ms Slamat Oud KRL-WTK te Spijkenisse.
279 Jan 2013 P. van der Kwaak 1936 ms Kota Gedé                      Oud KRL- assistent Hofmeester te  St. Ives - NSW  Australia.
280 Mrt 2013 Jaap Rustige 1955 ms Bantam Zoon (wonende te Den Helder) van oud KRL-Kapitein, Willem Rustige († 1964, zie website hoofdstuk: In Memoriam).                                                                                                                  
281 Mrt 2013 Linda Los-Van der Loo   - ms Willem Ruys Dochter (wonende te Charleston-USA) van oud KRL-Kapitein, Hendrik Johannes van der Loo († 2010).
282 April 2013 Leo van Hulst 1942 ss Sarangan Oud KRL-WTK te Mook.
283 Mei 2013 Ger D. Vrolijk 1941 ss Bengalen Oud KRL-Stuurman te Hellevoetsluis.
284 Juni 2013 Leen van der Mark 1944 ms Schie Lloyd Oud KRL-Stuurman (Nedlloyd-Kapitein) te Brouwershaven.
285 Juli 2013 Pieter Roelse 1938 ms Wonogiri Oud KRL-WTK te Axel.
286 Juli 2013 Katharina Roelse    - ms Wonogiri Partner van oud KRL-WTK, Pieter Roelse te Axel.
287 juli 2013 Jan B. Troost 1940 ms Bengalen Oud KRL-Stuurman te Hoek van Holland, echtgenoot van Ank Troost-Wester.
288 Juli 2013 Ank Troost-Wester 1935 ms Willem Ruys Oud KRL-Hofmeesteres en Willem Ruys Secretaresse te Hoek van Holland, echtgenote van Jan Troost.
289 Aug 2013 Ria Neuerburg-de Kloe   - ms Willem Ruys Dochter (te Den Haag) van oud KRL-Restaurateur Jan de Kloe († 12 mei 1971).
290 Sept 2013 Hijke Kraaij 1945 ms Mississippi Lloyd Ouf KRL-Matroos te Friesoythe - Kampferfehn - Duitsland.                                                                  
291 Jan 2016 Albert Paul 1958 ms Willem Ruys Kleinzoon (wonende te Rijswijk) van Maarten van der Zwan, Kwartiermeester (1924 t/m 1957) op Lloyd-passagierschepen. 
292 Jan 2016 Joany P. Paul-Noordwijk - ms Willem Ruys Echtgenote Albert Paul, kleinzoon van Maarten van der Zwan.
293 Juli 2017 Fred J. Bommezijn 1947 ss Utrecht Oud KRL-Licht matroos te Delfzijl.
294 Nov 2013 Willeboord Verhulst                 1946 ms Musi Lloyd Oud KRL-WTK te Westkapelle.
295 Sept 2014 Jan Aalbers                                                                                          1950 ms Leuve Lloyd Oud KRL-Matroos te Wolvega.
296 Nov 2016 Peter van de Pasch 1966 ms Dempo Geïnteresseerde in de KRL, tevens schenker van Lloyd-affiche te Overloon.
297 Nov 2016 Saskia van de Pasch-de Rijcke   - ms Baloeran                                                                                 Echtgenote van Peter van de Pasch te Overloon.      

 

 

OVERLEDEN AANGEMONSTERDEN

Op het moment van overlijden, waren zij zéér gewaardeerde supporters van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

 

Foto Naam                         Aanmonster-jaar    Laatste functie bij de KRL Datum van overlijden afmonstering  Bijzonderheden
Eddy van Hage                                                                                                             2008         Chef Hofmeester 13-11-2008                                 Leeftijd bij overlijden: 70 jaar
C.G. Schouten   2008 Niet van toepassing 05-07-2009
Leeftijd bij overlijden: 47 jaar Kleinzoon (te Eindhoven) van
RL-2e Machinist C. ten Have (omgekomen bij de ramp met
het ss Slamat, † 27 april 1941)
Henk Kamphuis 2008
Hofmeester Toeristenklas
15-10-2009
Leeftijd bij overlijden: 70 jaar
Jaap Zweep       2008 Marconist 02-01-2010

Leeftijd bij overlijden: 84 jaar

Weduwe: Greet Groeneveld-Zweep, oud KRL- Stewardess Willem Ruys

Jan Helsloot 2010 Verpleger / Schrijver 04-10-2010 Leeftijd bij overlijden: 89 jaar
Kees Schaap 2009 Stoker / Olieman 18-10-2011 Leeftijd bij overlijden: 79 jaar
Jo Voorbach 2009 1e stuurman 21-02-2011 Leeftijd bij overlijden: 81 jaar
Ett Schoehuizen 2011 2e Stuurman 05-07-2011 Leeftijd bij overlijden: 65 jaar
Willem Pater 2008 Werktuigkundige 22-07-2011 Leeftijd bij overlijden: 64 jaar
Ben van Liemt 2010 Hoofd Arbeidszaken 31-07-2011 Leeftijd bij overlijden: 87 jaar
Cor van 't Zand 2009 Kok 02-2012

Leeftijd bij overlijden: 64 jaar

 

Weduwe: Gerritje van 't Zant-Pieper

Niek Bolte 2008 3e WTK 08-07-2012 Leeftijd bij overlijden: 88 jaar
Kees Steijne 2011
Procuratiehouder Algemene zaken W.Ruys & Zn.
24-11-2012 Leeftijd bij overlijden: 87 jaar
Nico van Dolder 2010 Matroos O/G 06-09-2013 Leeftijd bij overlijden: 93 jaar
Toos Reijnen-            Thijssen                                                         2009 Niet van toepassing ? - 2013
Weduwenaar: Chris Reijnen,    oud KRL-Stuurman
Lidy Joppe-Tillemans 2009

 

NIet van toepassing

03-10-2013
Weduwenaar: Abraham Joppe, oud leverancier aan de KRL
Silvester F. Slavenburg 2012 Niet van toepassing 14-10-2013
Leeftijd bij overlijden: 56 jaar Directievoorzitter Slavenburg Bouw BV Sponsor van het Oktobernummer van Lloyd-Kompas
Jaap Smoor 2008 Kok 08-11-2013

Leeftijd bij overlijden: 69 jaar

 

Weduwe: Sophia Smoor

Hans den Heijer 2009 Matroos/kabelgast 09-12-2013 Leeftijd bij overlijden: 81 jaar

Rinus A.J. Trijsburg 2013   Niet van toepassing 22-01-2014 Leeftijd bij overlijden: 85 jaar
Riel van Jole 2009         Stoker/olieman 29-09-2014 Leeftijd bij overlijden: 73 jaar
Ary Smit 2008   Matroos 22-10-2014

Leeftijd bij overlijden: 75 jaar

Weduwe en aangemonsterde: Wies Vletter

Joop Poldervaart 2008 Museumsupporter van het éérste uur 01-12-2014 Leeftijd bij overlijden: 74 jaar

Gerrit (Piet) Pieterse                      

2008

HWTK Museumsupporter           van het éérste uur                    

22-02-2015 Leeftijd bij overlijden: 87 jaar
Wil Wigbout 2010 Pantryman van het ms Willem Ruys                                             24-03-2015 Leeftijd bij overlijden: 70 jaar
Edwin G.B.B. Oonk 2010       Stuurman 24-03-2015 Leeftijd bij overlijden: 75 jaar
Ellen Welter-Schoeman 2008 Echtgenote van Kapitein Leen Welter 16-10-2015 Leeftijd bij overlijden: 88 jaar
Ingrid Konings - De Zeeuw 2009       Echtgenote Jan Konings, oud KRL - Matroos O/G 24-10-2015

Leeftijd bij overlijden: 65 jaar  

Rardy Tijdgat 2011                                                                                        

Neef van R.C. Tijdgat Bediende, overleden tijdens de ramp met het ss                                                                         Slamat 1941

28-11-2015                                                     Leeftijd bij overlijden: 82 jaar  
Jan Schellekens 2008 WTK en samen met echtgenote Mieke, museumsupporter van het éérste uur 15-12-2015 Leeftijd bij overlijden:  77 jaar 
Chris van der Schaaf 2007 WTK en samen met echtgenote Petra van der Schaaf-van der Hoek in 2007 bij onze eerste aangemonsterden!  21-02-2016                                                Leeftijd bij overlijden:  86 jaar
Joop Herlé 2009 Stuurman, later STENA- en HAL-Gezagvoerder 25-02-2016

Leeftijd bij overlijden:      74 jaar

Annie Oosterman-van der Lugt 2008 Weduwe van Lebertus Oosterman (oud KRL-Voorman (overleden: 23 juni 1991) 12-03-2016 Leeftijd bij overlijden:      89 jaar
Aat Filippo 2014 Olieman/stoker  25-06-2016 Leeftijd bij overlijden:      73 jaar
Martin van Ommen 2009 Kapitein 11-08-2016 Leeftijd bij overlijden:      88 jaar
Hans Guikink 2009 Werktuigkundig 03-10-2016 Leeftijd bij overlijden:      81 jaar
Frans  Vermeulen 2010 Werktuigkundige 14-10-2016 Leeftijd bij overlijden:      73 jaar
Rinus Klee 2012 Werktuigkundige 05-12-2016 Leeftijd bij overlijden:      79 jaar
Take Luitje Petrejus 2008 Timmerman 2016 Leeftijd bij overlijden:      87 jaar
Hugo den Boogert 2010 Verpleger/schrijver 23-12-2016 Leeftijd bij overlijden:      86 jaar
Cor Mulder 2015 Matroos 16-01-2017 Leeftijd bij overlijden:      82 jaar
Leo van de Kassteele  2014 Handlanger/Olieman 05-01-2017 Leeftijd bij overlijden:      71 jaar
Jan Tiemeijer 2009 Verpleger/schrijver 19-05-2017 Leeftijd bij overlijden:      93 jaar
Jan Bromelow 2015 Zoon van 1e Officier van het ms Modjokerto, die is omgekomen bij de oorlogsramp bezuiden Java (maart 1942). 12-07-2017 Leeftijd bij overlijden:      94 jaar
Kees Schoeman 2014 HWTK 16-07-2017 Leeftijd bij overlijden:      86 jaar
Gerrit Zwijneburg 2008 Assistent-Hofmeester ..-06-2017 Leeftijd bij overlijden:      73 jaar

TERIMAH KASIH BANJAK ...................... SLAMAT DJALAN ........................ SLAMAT TIDUR !'