background
affiche nederlands indie
Van het eerste zeilschip

het eerste zeilschip

Tot en met het laatste vrachtschip

het laatste vrachtschip
facebook forum
ANBI Activiteiten

ACTUEEL  OVERZICHT  VAN  TIJDELIJKE EN  DOORLOPENDE  ACTIVITEITEN

Uitgebreide informatie over de hieronder genoemde activiteiten zijn op deze website terug te vinden in de hoofdstukken: Projecten, Slamatherdenking en Slamat-documentaire.
 
 
A. Doorlopende activiteiten/projecten
Nr. Activiteit Periode Bijzonderheden
1. Project: Grotere expositieruimte bij de Historische werf ‘Rotterdams Welvaren’. vanaf 2013 Belangrijke stap naar permanent museum.
2. Project: De Rotterdamsche Lloyd in oorlogstijd. vanaf 2013 Permanente museum opstelling.
3. Project: Mijn Lloydverhaal. vanaf 2013 Video-interviews van oud Lloyd-medewerkers.
4. Project: Beantwoorden van vragen over de historie van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en haar voorgangers vanaf 2006 Vraagt veel capaciteit.
5. Project: Opleiding Vrijwilligers voor de functie: 'Museum Crew'. vanaf 2014 T.b.v. permanente rondleidingen.
6. Project: Samenwerking met het Spoorwegmuseum te Utrecht. vanaf 2013 In het kader van de Lloyd Rapide.
7. Project: Museumwebsite. vanaf 2007 Begin 2014 gemoderniseerd.
8. Project: Museummagazine; 'Lloyd-Kompas' vanaf 2007 Kwartaalblad.
9. Project: Facebook. vanaf 2013 Eind 2013 opgestart.
10. Project: Bruikleen collectie-items aan musea en andere instanties. 2013 en verder 1e bruikleen: aan Haags Historisch Museum - 2013

 

 

B. Tijdelijke activiteiten/projecten
Nr. Activiteit Periode Bijzonderheden
1. Project: Slamat-documentaire 2012 2015 Première 27 april 2015
2. Project: Restauratie motorreddingssloep van het ms Modjokerto 2012 2014 Planning: Gereed eind 2014
3. Project: Ombouw scheepsmodel ms Slamat naar ms Garoet 2009 2014 Planning: Gereed eind 2014
4. Project: Vietnamese bootvluchtelingen 2014 Dankfeest voor redders-mei 2014.