ANBI Activiteiten

OVERZICHT VAN TIJDELIJKE EN DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Uitgebreide informatie over de hieronder genoemde activiteiten zijn op deze website terug te vinden in de hoofdstukken: Projecten, Slamatherdenking en Slamat-documentaire.
 
 

A. Doorlopende activiteiten/projecten

Nr. Activiteit Periode     Bijzonderheden                                              
11 Project: ‘MiniWorld’ met de doelstelling: 100 m2 permanente expositeiruimte. vanaf 2017 Mogelijke stap naar permanent museum. Click s.v.p. op onderstaande link:  http://www.krlmuseum.nl/exposities
10 Project: Grotere expositieruimte bij de Historische werf ‘Rotterdams Welvaren’. vanaf 2013 Mogelijke stap naar permanente locatie. Click s.v.p. op onderstaande link:  http://www.krlmuseum.nl/exposities
9. Project: De Rotterdamsche Lloyd in oorlogstijd. vanaf 2013 Permanente museum opstelling.
8. Project: Mijn Lloydverhaal. vanaf 2013 Video-interviews van oud Lloyd-medewerkers. Click s.v.p. op onderstaande link: http://www.krlmuseum.nl/video-verhalen/
7. Project: Beantwoorden van vragen over de historie van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en haar voorgangers. vanaf 2006 Dit doorlopende project vraagt veel menskracht. In principe proberen wij de antwoorden zelf te leveren, maar wegens structureel gebrek aan tijd en informatie moeten wij regelmatig verwijzen naar het Stadsarchief Rotterdam of Maritieme musea.
6. Project: Opleiding Vrijwilligers voor de functie: ‘Museum Crew’. vanaf 2014 Ten behoeve van permanente rondleidingen bij onze expositielocaties.
5. Project: Samenwerking met het Spoorwegmuseum te Utrecht. 2013 In het kader van de Rotterdamsche Lloyd-trein de ‘Lloyd Rapide’.
4. Project: Museumwebsite. vanaf 2007 Begin 2014 is de website gemoderniseerd, in de komende jaren zal mogelijk een project worden gestart waarin onze organisatie “Virtueel” tracht te gaan. Daar is uiteraard fondsenwerving voor nodig.
3. Project: Museummagazine; ‘Lloyd-Kompas’ vanaf 2007 Kwartaalblad, haar 10-jarig bestaan is op 1 januari 2018.
2. Project: Facebook. vanaf 2013 Eind 2013 opgestart. Click s.v.p. op onderstaande link: https://www.facebook.com/KoninklijkeRotterdamscheLloydMuseum/?fref=ts
1. Project: Bruikleen collectie-items aan musea en andere instanties. 2013 en verder 1e bruikleen: aan Haags Historisch Museum – 2013.

 

B. Tijdelijke activiteiten/projecten

Nr. Activiteit Periode Bijzonderheden
14 Project: Indonesië …….. BOGOR-project vanaf 2018 Schenkingsproject voor een permanente tentoonstelling in het gebouw van het Indonesisch Plantage Museum te Bogor-Java. Click s.v.p. op onderstaande link:http://www.krlmuseum.nl/bogor-project/
13 Project: Tijdelijke expositie ‘Rotterdamsche Lloyd’ 2018 Bij Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen van januari t/m juli 2018. Click s.v.p. op onderstaande link: http://www.krlmuseum.nl/exposities
12 Project: Indonesië …….. MEDAN-project 2017 2018 Schenking van collectie-items en opbouw voor een permanente tentoonstelling in het AVROS-gebouw te Medan-Sumatra. Click s.v.p. op onderstaande link: http://www.krlmuseum.nl/medan-project/
11 Project: Bouw en schenking scheepsmodel van het ms Sibajak door onze scheepsmodelbouwer. 2017 Bestemd voor ons BOGOR-project (zie punt-14). Click s.v.p. op onderstaande link: http://www.krlmuseum.nl/scheepsmodellen/
10 Project: Indonesië …….. BATAVIA-project 2016 2017 Schenking van collectie-items en opbouw voor een permanente tentoonstelling in het CIPTA NIAGA-gebouw te Batavia-Jakarta-Java. Click s.v.p. op onderstaande link: http://www.krlmuseum.nl/batavia-project
9. Project: Bouw en schenking scheepsmodel van het ss Gedé door onze scheepsmodelbouwer. 2016 2017 Schenking van het scheepsmodel en eeuw-herdenking van het zinken van het ss Gedé in de Eerste Wereldoorlog – Port La Nouvelle – Frankrijk. Click s.v.p. op onderstaande link: http://www.krlmuseum.nl/scheepsmodellen
8. Project: Modjokerto herdenking te Dordrecht 2015 Familie van slachtoffers onthullen de sloep en Wieteke van Dort zorgt voor de muzikale omlijsting. Click s.v.p. op onerstaande link: http://www.krlmuseum.nl/modjokerto-2015
7. Project: Slamat-documentaire 2012 2015 Première 27 april 2015. Click s.v.p. op onderstaande link: http://www.krlmuseum.nl/slamat documentaire-2015
6. Project: HMS Diamond-ceremonie op zee. 2012 Deelname aan ceremonie boven de wrakken van het ss Slamat, HMS Diamond en HMS Wryneck (Middellandes Zee ten Noorden van Kreta). Click s.v.p. op onderstaande link: http://www.krlmuseum.nl/hmsdiamond
5. Project: Restauratie motorreddingssloep van het ms Modjokerto 2012 2014 Planning: Gereed eind 2014. Click s.v.p. op onderstaande link: http://www.krlmuseum.nl/Modjokerto
4. Project: Ombouw scheepsmodel ms Slamat naar ms Garoet 2009 2014 Planning: Gereed eind 2014. Click s.v.p. op onderstaande link: http://www.krlmuseum.nl/scheepsmodellen
3. Project: Vietnamese bootvluchtelingen 2014 Dankfeest voor redders-mei 2014.
2. Project: Grote Slamatherdenking in de Laurenskerk te Rotterdam. 2011 Prominente aanwezigen: Click s.v.p. op onderstaande link: http://www.krlmuseum.nl/slamatherdenking-2011
1. Project: Slamatherdenking te Oudehorne 2007 Prominente aanwezigen: Ambassadeur Nieuw Zeeland, Eerste Secretaris Britse Ambassade en oud KRL-directeur B.E. Ruys. Click s.v.p. op onderstaande link: http://www.krlmuseum.nl/slamatherdenking-in-2007

Left Menu IconMenu
KRL MUseum