background
affiche nederlands indie
Van het eerste zeilschip

het eerste zeilschip

Tot en met het laatste vrachtschip

het laatste vrachtschip
facebook forum
ANBI Status

De stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum heeft vanaf februari 2014 via de Belastingdienst een zogenaamde 'Culturele ANBI-status' verkregen. Dit betekent dat een particulier die ons museum een schenking geeft, deze mag verhogen tot 125% en vervolgens aftrekken van de inkomstenbelasting. Een bedrijf/organisatie mag zelfs 150% aftrekken van de vennootschapsbelsting, bovendien hoeven wij over de schenking geen belasting af te dragen en kan de schenking ten volle aan ons goede doel worden besteed. Om deze status te verkrijgen, heeft het KRL-Museum aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, deze voorwaarden zijn van organisatorische en financiële aard. 

ANBI-gegevens

1. Naam rechtspersoon
    Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum, afgekort ‘KRL-Museum’

2. RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
    822609915

3. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
    50203428

4. Post- en bezoekadres
    Rozenbergswijk 4-A, 8413 CW Oudehorne

5. Doelstelling
Het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum heeft tot doel representatieve delen van het materiële en het immateriële erfgoed van de N.V. Rotterdamsche Lloyd en Koninklijke Rotterdamsche Lloyd n.v. te inventariseren, verzamelen, beheren en toegankelijk te maken. Het museum heeft ook tot doel de bekendheid te vergroten van de significante rol die de (K)RL in de roemruchte Nederlandse scheepvaartgeschiedenis heeft gespeeld.

6. Meerjarig beleidsplan
    Door de WR-vlag hieronder aan te klikken, krijgt u het actuele beleidsplan te zien:

7. Functie van bestuurders
    Door de WRZ-vlag hieronder aan te klikken, krijgt u de statuten te zien die deze bestuursfuncties regelen:

8. Financiële verantwoording
    Door de KRL-vlag hieronder aan te klikken, krijgt u de financiële verantwoording van het KRL-Museum te zien:

9. Het beloningsbeleid
Artikel-5.6 van de Stichtingsstatuten "Het bestuur, werknemers of vrijwilligers mogen geen andere beloning ontvangen dan vergoeding van de gemaakte kosten. Bestuurders mogen, als ze daarvoor in aanmerking komen, vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is".    

 

10. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
      Door de RL-vlag hieronder aan te klikken, krijgt u het verslag van onze activiteiten te zien: