background
affiche nederlands indie
Van het eerste zeilschip

het eerste zeilschip

Tot en met het laatste vrachtschip

het laatste vrachtschip
facebook forum
Bestuur

 

BESTUUR VAN DE STICHTING

KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD MUSEUM

 

 

1. Voorzitter/grondlegger

Ed H.C.M. van Lierde

1.1  Aangetreden bij de oprichting van de Stichting per 9 juni 2010                                                                                                                       

1.2  Geboorteplaats:

        Eindhoven.

1.3. Woonplaats:

        Oudehorne.  

1.4  Opleiding:  

        Hogere Zeevaartschool Vlissingen, rangen Stuurman-3, -2 en -1 voor de Grote Handelsvaart.

1.5  Vroegere functies:

- Stuurman Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (KRL).

- Stuurman Koninklijke Nedlloyd.

- Beleidsmedewerker Maritieme Meteorologie bij het KNMI in de Bilt.

- Projectleider Veilig Verkeer Nederland (VVN).

- Directeur Nautisch Instituut  Mercator.

- Bestuurssecretaris Stichting Landelijk Orgaan Verkeers Oefenterreinen-LOVO.

- Geestelijk vader van de Autorijleskampen (Autorijbewijs-in-10-dagen).

- ANWB-Productmanager. 

- Grondlegger van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

1.6  Huidige functie: 

        Vanaf de oprichting, d.d. 9 juni 2010, Voorzitter Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

1.7  Motief voor de oprichting van het KRL-Museum: 

Er was in Nederland geen maritiem museum dat recht deed aan de roemruchte geschiedenis van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, waarin Nederlandsch Indië en de familie Ruys een significant grote rol hebben gepeeld. Met de oprichting van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum (2005) en de gelijknamige stichting (2010), probeerde Ed van Lierde dit 'wantij' te keren.

 

 

2. Bestuurslid/Secretaris

 

Gerard Louis May

2.1  Aangetreden per 15 dec. 2012

2.2  Geboorteplaats: 

        Paramaribo - Suriname.

2.3  Woonplaats:

        Capelle aan den IJssel.                                                                                                 

2.4  Opleiding:

        Pedagogische Academie (PA). 

2.5  Vroegere functies: 

In 1976 in dienst getreden bij de PTT. Na reorganisaties kwam Gerard respectievelijk bij Postkantoren BV, een onderneming van PTT Post (PostNL) en Postbank (ING). Hij kreeg daar de leiding op de afdeling: 'Facilities, Helpdesk en Productadministraties'. Als gevolg van de opheffing van Postkantoren BV kon Gerard gebruik maken van een vervroegd pensioen regeling.

2.6  Huidige functie: 

Vanaf 1 mei 2012 vervroegd met pensioen en Vanaf 15 december 2012: Secretaris Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

2.7  Motieven voor het aanvaarden van de bestuursfunctie:

De Slamat-herdenking in 2011 heeft mijn gevoel om iets voor het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum te gaan betekenen zeer versterkt. Het prachtige verleden van de KRL mag niet verloren gaan!                           

 
 
 
 
 
 

3. Bestuurslid/Penningmeester

Peter Daub

3.1  Aangetreden per 1 januari 2017

3.2  Geboorteplaats 

        Apeldoorn.

3.3  Woonplaats: 

        Maastricht.

3.4  Opleiding: 

1960 -  Koninklijke Scholengemeenschap - Apeldoorn. 1965 -  School voor Scheepswerktuigkundigen - Apeldoorn.1966 -  HTS - Zwolle. 1972 -  Goetheanum - University for Spiritual Sciences/Anthroposophy-Zwitserland 1972 -  Nyenrode Business. University. 1973 en 2001 -  Rotterdam School of Mangement, Erasmus University - Rotterdam. 1976 -  NIBE - Amsterdam. 1980 -  Tridos Bank . 2004 -  School for Journalism - Rotterdam. 2005 -  BEUC (European Consumer Organisation) - Brussel.

3.5  Vroegere functies:    

1973 - AKZONobel - Emmen - Assistent controller.

1976 - 1984 - ING Bank - Assistent controller, Product Developer, Senior Debt. Collector. 

1984 - Sociale Verzekerings Bank - Assistent Controler.

1980 - Triodosbank - Kredietadviseur. 

1984 - 2000 - Voorzitter Meander Stichting.

2001 - 2010 - Voorzitter Vrije Consumenten Vereniging.

3.6  Huidige functies:  

Vanaf 2009 Voorzitter van de Consumer360Academy-Maastricht, de organisatie wil een platform zijn voor de uitwisseling van kennis en ervaring tussen consumenten van de 21ste eeuw. Na vier maanden advisering van de Bestuursvoorzitter bij het ingewikkelde transitieproces werd Peter Daub vanaf 1 januari 2017 Penningmeester van de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

3.7  Motieven voor het aanvaarden van de bestuursfunctie: 

Omdat ik me al geruime tijd met vergelijkbare organisatieproblematiek bezighoud, wil ik graag de uitdaging aan ook het KRL-Museum te begeleiden naar een duurzame voortzetting. Wat mij betreft, gaat daarbij de voorkeur uit naar een oplossing waarbij een goed en betrokken bestuursteam het stokje van de huidige Voorzitter, Ed van Lierde kan/wil/gaat overnemen. Voorts heb ik in 1948, als eenjarige, op de Willem Ruys gevaren en heb in 1966 ook nog als Assistent-Werktuigkundige aan de scheepvaart mogen ruiken, hetgeen een onvergetelijke ervaring opleverde. Toch heb ik toen mijn opleiding Scheepswerktuigkunde ingeruild voor de studie bedrijfskunde.

 
 
 

 

 

OPVOLGEND VOORZITTER

beginnend als Algemeen Bestuurslid

Ook het jaar 2017 staat voor de Stichting Koninklijke Rotterdamse Lloyd Museum, na 10 jaar functioneren, in het teken van verandering. Als belangrijke reden noemen we het feit dat onze bestuursvoorzitter, een nieuw bestuursteam wil formeren zodat de 'Pioniersfase' kan worden afgesloten en hij het 'voorzittersstokje' op redelijk korte termijn kan gaan overgeven. Na de ruime 'pioniersfase' zijn consolidatie en het toekomstproof maken van ons museum belangrijke aandachtspunten. 

In dat licht wil ons huidige (drie hoofdige bestuur) graag personen oproepen te solliciteren naar de functie van algemeen bestuurslid. Het betreft een bestuursfunctie die, bij gebleken geschiktheid, kan/zal leiden tot de functie van voorzitter. Afhankelijk van het tijdstip dat een geschikte kandidaat in het bestuur kan worden opgenomen, krijgt deze persoon de mogelijkheid om mee te denken in boven vermelde verandering (transitie).

Bent u geïnteresseerd en heeft u tijd om als Vrijwilliger mee te doen en vindt u ook dat Vrijwilliger worden geheel vrijblijvend is, maar dat vrijwillig vervolgens niet vrijblijvend betekent, horen we dat graag van u.

      WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN ?

 • Een, alles behalve saaie, bestuursfunctie, na gebleken geschiktheid: voorzittersfunctie.
 • Een Vrijwilligersfunctie waarin u samen met de overige bestuursleden een nieuwe richting aan de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum kunt geven. 
 • Zelfstandig functioneren in verantwoordelijkheden en taken.
 • Geen bezoldiging, maar wel wordt er een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor u afgesloten.

      WAT VRAGEN WIJ VAN U ?

 • Uw duurzame commitment als u eenmaal voor deze functie heeft gekozen. Vanaf dat moment mag het vrijwillige karakter van de functie niet vertaald worden als 'vrijblijvendheid'.
 • Als boegbeeld van het museum méér dan gemiddelde representatief.
 • Méér dan gemiddelde interesse voor de scheepvaart heeft en affiniteit met (maritiem) historisch erfgoed.
 • Aantoonbare managementervaring en goed in een team willen en kunnen samenwerken.
 • De mogelijkheid minimaal twee dagen (16 uur per week) aan deze functie te besteden.
 • Een redelijke computerervaring en affiniteit met moderne media.

      WAT STREKT TOT (EXTRA) AANBEVELING ?

 • Praktijkervaring met het managen van Vrijwilligers.
 • Beschikken over een relevant netwerk.
 • Hebben gevaren bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en/of Koninklijke Nedlloyd.
 • Roots in of relevante relaties met Nederlands Indië/Indonesië.

INTERESSE ?

E-mail of bel met/naar onze Secretaris, Gerard May, telefoon: 06-51282491, e-mail: gerardmay@krlmuseum.nl 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN BESTUURSLID 

Het jaar 2016 staat voor de Stichting Koninklijke Rotterdamse Lloyd Museum, na 10 jaar functioneren, in het teken van verandering. Als eerste belangrijke reden noemen we de, na 'n ruime 'pioniersfase' een noodzakelijke aanpassing (toekomstproof maken) van ons museum. Tweede reden is dat onze bestuursvoorzitter, graag een nieuw bestuursteam wil formeren zodat de 'Pioniersfase' kan worden afgesloten en hij, met enige medische noodzaak), het 'stokje' kan gaan overgeven. 

In dit licht willen wij ons huidige (drie hoofdige bestuur) graag nog met een bestuurslid uitbreiden. Het betreft een algemene bestuursfunctie en kandidaten krijgen de mogelijkheid om mee te denken in boven gemelde verandering (transitie). Bent u geinteresseerd en heeft u tijd om als Vrijwilliger mee te doen dan horen we dat graag van u.

      WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN ?

 • Een, alles behalve saaie, bestuursfunctie.
 • Een Vrijwilligersfunctie waarin u samen met de overige bestuursleden een nieuwe richting aan de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum kunt geven. 
 • Zelfstandig functioneren in verantwoordelijkheden en taken.
 • Geen bezoldiging, maar wel wordt er een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor u afgesloten.

      WAT VRAGEN WIJ VAN U ?

 • Uw duurzame commitment als u eenmaal voor deze functie heeft gekozen. Vanaf dat moment mag het vrijwillige karakter van de functie niet vertaald worden als 'vrijblijvendheid'.
 • Dat u méér dan gemiddelde interesse voor de scheepvaart heeft en een affiniteit met (maritiem) historisch erfgoed.
 • Aantoonbare managementervaring heeft en dat u goed in een team wilt en kunt samenwerken.
 • Dat u aan deze functie minimaal twee dagen (16 uur per week) kunt besteden.
 • Een redelijke computerervaring en affiniteit met moderne media.

      WAT STREKT TOT (EXTRA) AANBEVELING ?

 • Praktijkervaring in een zeevarende functie of een scheepvaart-/walfunctie.
 • Enige praktijkervaring met het managen van Vrijwilligers.
 • Hebben gevaren bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en/of Koninklijke Nedlloyd.
 • Roots in of relevante relaties met Nederlands Indië/Indonesië.

INTERESSE ?

E-mail of bel met/naar onze Secretaris, Gerard May, telefoon: 06-51282491, e-mail: gerardmay@krlmuseum.nl