Het Stichtingsbestuur

 

1. Voorzitter / grondlegger

Eduard H.C.M. van Lierde

1.1  Aangetreden bij de oprichting van de Stichting per 9 juni 2010

1.2  Geboorteplaats: Eindhoven.

1.3. Woonplaats: Oudehorne.  

1.4  Opleiding:  

        Hogere Zeevaartschool Vlissingen, rangen Stuurman-3, -2 en -1 Grote Handelsvaart.

1.5  Vroegere functies:

– Stuurman Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (KRL).

– Stuurman Koninklijke Nedlloyd.

– Beleidsmedewerker Maritieme Meteorologie bij het KNMI in de Bilt.

– Projectleider Veilig Verkeer Nederland (VVN).

– Directeur Nautisch Instituut  Mercator.

– Bestuurssecretaris Stichting Landelijk Orgaan Verkeers Oefenterreinen-LOVO.

– ‘Geestelijk vader’ van de Autorijleskampen (Autorijbewijs-in-10-dagen).

– ANWB-Productmanager.

– Grondlegger van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum (December 2005).

1.6  Huidige functie: 

        Vanaf de oprichting, d.d. 9 juni 2010, Voorzitter Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

1.7  Motief voor de oprichting van het KRL-Museum: 

Er was in Nederland geen maritiem museum te vinden dat recht deed aan de roemruchte geschiedenis van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, waarin Nederlandsch Indië en de familie Ruys een significant grote rol hebben gepeeld. Met de oprichting van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum (2005) en de gelijknamige stichting (2010), probeerde Ed van Lierde dit ‘wantij’ te keren.

Bereikbaar op e-mailadres: edvan lierde@krlmuseum.nl

 

2. Bestuurslid / Ad interim Secretaris

Peter Daub

3.1 Aangetreden per 1 januari 2017

3.2  Geboorteplaats: Apeldoorn.

3.3  Woonplaats: Maastricht.

3.4  Opleiding: 

1960 –  Koninklijke Scholengemeenschap – Apeldoorn. 1965 –  School voor Scheepswerktuigkundigen – Apeldoorn.1966 –  HTS – Zwolle. 1972 –  Goetheanum – University for Spiritual Sciences/Anthroposophy-Zwitserland 1972 –  Nyenrode Business. University. 1973 en 2001 –  Rotterdam School of Management, Erasmus University – Rotterdam. 1976 –  NIBE – Amsterdam. 1980 –  Tridos Bank . 2004 –  School for Journalism – Rotterdam. 2005 –  BEUC (European Consumer Organisation) – Brussel.

3.5  Vroegere functies:

1973 – AKZONobel – Emmen – Assistent controller.

1976 – 1984 – ING Bank – Assistent controller, Product Developer, Senior Debt. Collector.

1984 – Sociale Verzekerings Bank – Assistent Controler.

1980 – Triodosbank – Kredietadviseur.

1984 – 2000 – Voorzitter Meander Stichting.

2001 – 2010 – Voorzitter Vrije Consumenten Vereniging.

3.6  Huidige functies:  

Vanaf 2009 Voorzitter van de Consumer360Academy-Maastricht, de organisatie wil een platform zijn voor de uitwisseling van kennis en ervaring tussen consumenten van de 21ste eeuw. Na vier maanden advisering van de Bestuursvoorzitter bij het ingewikkelde transitieproces werd Peter Daub vanaf 1 januari 2017 Penningmeester van de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum, vanaf 18 september 2017, Algemeen bestuurslid.

3.7  Motieven voor het aanvaarden van de bestuursfunctie: 

Omdat ik me al geruime tijd met vergelijkbare organisatieproblematiek bezighoud, wil ik graag de uitdaging aan ook het KRL-Museum te begeleiden naar een duurzame voortzetting. Wat mij betreft, gaat daarbij de voorkeur uit naar een oplossing waarbij een goed en betrokken bestuursteam het stokje van de huidige Voorzitter, Ed van Lierde kan/wil/gaat overnemen. Voorts heb ik in 1948, als eenjarige, op de Willem Ruys gevaren en heb in 1966 ook nog als Assistent-Werktuigkundige aan de scheepvaart mogen ruiken, hetgeen een onvergetelijke ervaring opleverde. Toch heb ik toen mijn opleiding Scheepswerktuigkunde ingeruild voor de studie bedrijfskunde.

Bereikbaar op e-mailadres:  peterdaub@krlmuseum.nl

 

 

3. Bestuurslid / Penningmeester

Peter Buisman

3.1 Aangetreden per 18 september 2017

3.2  Geboorteplaats: Nederhorst den Berg.

3.3  Woonplaats: Rotterdam.

3.4  Opleiding: Bedrijfseconomie

3.5  Huidige functies: 

Meer dan 20 jaar professionele ervaring in crisismanagement, management-coaching, management counseling en management training. Business-nieuws auteur. Specialiteiten: (tijdelijke) crisisbeheersing, fusies en overnames, competitieve analyse, investeringen en belastingplanning.

3.6  Huidige functies:  

– Jurylid Regionale Kunstdagen Company Name Stichting Kunstweek. Dates Employed 2017. Present Employment. Duration less than a year – Location Nederland.

– Company Name Kunstkring Prins Alexander. Dates Employed Feb 2016. Present Employment. Duration 1 yr 7 mos Location Rotterdam – Prins Alexander.

– Owner Company Name TDH Consultants. Dates Employed Jan 1990. Present Employment. Duration 27 yrs 8 mos Location Rotterdam Area, Netherlands.

–  Company Name Stichting De Witte Bollen. Dates Employed 2011 – Present. Employment Duration 6 yrs. Location Rotterdam Area, Netherlands.

– Projectleader Company Name Kunst in Ommoord. Dates Employed 2009 – Present. Employment Duration 8 yrs. Location Rotterdam Area, Netherlands.

– Vanaf 18 september 2017 Bestuurspenningmeester van de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

3.7  Motieven voor het aanvaarden van de bestuursfunctie: 

Ik heb ruime ervaring in grote en kleine organisaties, die vooral draaien op vrijwilligers. De vacature Penningmeester voor de Stichting Koninklijke Rotterdamse Lloyd Museum sprak mij, naast dat ik een ervaren financiële man ben, aan vanwege de band met Rotterdam en de link met de processen rond de beeldende kunst waarbij het organiseren van exposities een belangrijke doelstelling is.

Bereikbaar op e-mailadres: peterbuisman@krlmuseum.nl

 

 

GEVRAAGD:

STICHTINGSBESTUURDER

bij gebleken geschiktheid, doorgroeimogelijkheden naar de functie van Voorzitter

Ook het jaar 2017 staat voor de Stichting Koninklijke Rotterdamse Lloyd Museum, na 11 jaar functioneren, in het teken van verandering. Als belangrijke reden noemen we het feit dat het KRL-Museum een nieuw bestuursteam wil formeren zodat de ‘Pioniersfase’ kan worden afgesloten en energie gestopt kan worden inchet toekomstproof maken van ons museum.

In dat licht wil ons huidige bestuur graag personen oproepen te solliciteren naar de functie van (algemeen) bestuurslid. Het betreft een bestuursfunctie die, bij gebleken geschiktheid, mogelijk kan leiden tot de functie van voorzitter.

Bent u geïnteresseerd en heeft u tijd om als Vrijwilliger mee te doen en vindt u ook dat Vrijwilliger worden een eigen keuze is, maar dat vrijwillig vooral niet vrijblijvend betekent, dan horen we dat graag van u.

     

     WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN ?

 • Een, alles behalve ‘grijze’, bestuursfunctie, na gebleken geschiktheid: mogelijk doorstromen naar voorzittersfunctie.
 • Een Vrijwilligersfunctie waarin u samen met de overige bestuursleden een nieuwe richting aan de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum kunt geven.
 • Zelfstandig functioneren in verantwoordelijkheden en taken.
 • Geen bezoldiging, maar wel wordt er een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor u afgesloten.
 • Reiskostenregeling (beperkt).
     WAT VRAGEN WIJ VAN U ?

 • Uw duurzame commitment als u eenmaal voor deze functie heeft gekozen. Vanaf dat moment mag het vrijwillige karakter van de functie niet vertaald worden als ‘vrijblijvendheid’.
 • Als mogelijk toekomstig boegbeeld van het museum méér dan gemiddeld representatief.
 • Méér dan gemiddelde interesse voor de scheepvaart en affiniteit met (maritiem) historisch erfgoed.
 • Aantoonbare managementervaring en goed in een team willen en kunnen samenwerken.
 • De mogelijkheid minimaal twee dagen (16 uur per week) aan deze functie te besteden.
 • Een redelijke computerervaring en affiniteit met moderne media.
      WAT STREKT TOT (EXTRA) AANBEVELING ?

 • Praktijkervaring met het managen van Vrijwilligers.
 • Beschikken over een relevant netwerk.
 • Hebben gevaren bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en/of Koninklijke Nedlloyd.
 • Roots in of relevante relaties met Nederlands Indië/Indonesië.

INTERESSE ?

E-mail of bel met/naar onze voorzitter, telefoon: 0516-4636446, e-mail: edvanlierde@krlmuseum.nl

 

 

GEVRAAGD:

SECRETARIS VAN HET STICHTINGSBESTUUR

beginnend als Algemeen Bestuurslid, bij gebleken geschiktheid doorgroei naar Secretaris.

Ook het jaar 2017 staat voor de Stichting Koninklijke Rotterdamse Lloyd Museum, na 11 jaar functioneren, in het teken van verandering. Als belangrijke reden noemen we het feit dat het KRL-Museum een nieuw bestuursteam wil formeren zodat de ‘Pioniersfase’ kan worden afgesloten en energie vrijkomt voor het toekomstproof maken van ons museum.

In dat licht wil ons huidige graag personen oproepen te solliciteren naar de functie van (algemeen) Bestuurslid. Het betreft een bestuursfunctie die, bij gebleken geschiktheid, kan leiden tot de functie van Stichtingssecretaris. Een geschikte kandidaat wordt direct Vice-secretaris en zal, bij gebleken geschiktheid, mogelijk het secretarisstokje mogelijk kunnen overnemen. Hij wordt ingewerkt door de huidige Voorzitter

Bent u geïnteresseerd en heeft u tijd om als Vrijwilliger mee te doen en vindt u ook dat vrijwilliger worden een eigen keuze is, maar dat vrijwillig vooral niet vrijblijvend betekent, dan horen we dat graag van u.

      WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN ?

 • Een, alles behalve ‘grijze’, bestuursfunctie, na gebleken geschiktheid: de functie van Bestuurssecretaris.
 • Een Vrijwilligersfunctie waarin u samen met de overige bestuursleden een nieuwe richting aan de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum kunt geven.
 • Zelfstandig functioneren in verantwoordelijkheden en taken.
 • Geen bezoldiging, maar wel wordt er een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor u afgesloten.
 • Beperkte Reiskostenregeling.

      WAT VRAGEN WIJ VAN U ?

 • Uw duurzame commitment als u eenmaal voor deze functie heeft gekozen. Vanaf dat moment mag het vrijwillige karakter van de functie niet vertaald worden als ‘vrijblijvendheid’.
 • Aantoonbare Secretariële- en managementervaring, een redelijke computerervaring en affiniteit met moderne media.
 • Als mogelijk toekomstig Secretaris van het museum méér dan gemiddelde representatief.
 • Méér dan gemiddelde interesse voor de scheepvaart en affiniteit met (maritiem) historisch erfgoed.
 • Goed in een team willen en kunnen samenwerken.
 • De mogelijkheid minimaal twee dagen (16 uur per week) aan deze functie te besteden.
      WAT STREKT TOT (EXTRA) AANBEVELING ?

 • Praktijkervaring met het managen van Vrijwilligers.
 • Secretariële ervaring onderlegd .
 • Hebben gevaren bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en/of Koninklijke Nedlloyd.
 • Roots in of relevante relaties met Nederlands Indië/Indonesië.

INTERESSE ?

E-mail of bel met/naar onze voorzitter, telefoon: 0516-4636446, e-mail: edvanlierde@krlmuseum.nl

 

Left Menu IconMenu