BOGOR – PROJECT

 

 

BOGOR – PROJECT

In voorbereiding op het Medan-project had Mr. Soedjai Kartasasmita (Voorzitter van de Indonesische Vereniging van Plantage Ondernemers en voorzitter van het Indonesisch Plantage Museum, beide te Medan) bestuursvoorzitter Ed van Lierde van het KRL-Museum en echtgenote uitgenodigd voor een bezoek bij PT-RPN te Bogor. Dit instituut doet voor veertien overheidsplantages onderzoek en ontwikkeling. We spreken hier over Palmolie-, Rubber-, Cacao-, Koffie-, Thee-, Rietsuiker- en Kina-producten die door de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en al haar voor gangers in de vaart op Nederlands Indië en Indonesië, in enorme hoeveelheden vervoerd zijn. Bij het bezoek aan PT-RPN – Bogor ging het met name over het plantageproduct: ‘Rubber’.

Dit bezoek leverde twee belangrijke dingen op, namelijk: a. een prachtige manier om enigszins thuis te geraken in een materie die bij ons museum minder bekend, maar bij Nederland overbekend is. b. De vraag van dit instuut aan het KRL-Museum ook in hun museum een Rotterdamsche Lloyd collectie onder te gaan brengen.

Mr. Soedjai Kartasamita

In preparation for the Medan-project Mr. Soedjai Kartasasmita (Chairman of the Indonesian Plantation Entrepreneurs Association and Chairman of the Indonesian Plantation Museum, both at Medan.) invited Chairman Ed van Lierde of the Royal Rotterdam Lloyd Museum and his spouse for a visit to PT RPN – Bogor which is a subsidiary Research & Development company of fourteen state owned plantation enterprises. In fact, this visit was a wonderful way to get familiar with an area which in former days was very well known to the Dutch. We are talking about Palm oil, Rubber, Cacao, Coffee, Tea, Sugar Cane and Kina, products shipped in huge quantities by for instance the Royal Rotterdam Lloyd and all its predecessors during her voyages from the Dutch Indies back to The Netherlands. The keynote of this PT-RPN-visit at Bogor was the plantation product: ‘Rubber’.

Director: Dr. Ir. Teguh Wahyudi M. Eng.

Kantor Pusat Penelitian Karet – Bogor.

In ruimte-12 komt mogelijk de Lloyd-collectie.

Kunjungan Pendiri sekaligus Presiden dari Royal Museum Rotterdamsche Lloyd – Belanda ke PUI Bioteknologi dan Bioindustri di Bogor – 13 Februari 2017.

Bezoek van Oprichter en Voorzitter van het Koninklijke Museum Rotterdamsche Lloyd Museum – Nederland en echtgenote aan Pui Biotechnologie en Bio-industrie in Bogor – 13 februari 2017.

Visit of Founder and Chairman Royal Rotterdam Lloyd Museum Foundation – The Netherlands and spouse to Pui Biotechnologie en Bio-industry at Bogor – February 13th 2017

Nederlandse gasten bij Indonesische gastheren/-dames

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

Het rubber wordt uit een metalen mal geklopt.

Machine waarmee NPV-rubberlaarzen worden gemaakt.

Zwaar rubber fundamentblokken tegen de gevolgen van aardbevingen.

Aardbevingproof rubberfundament met PVC-buis.

Enkele items uit de voorgenomen Bogor – schenkingscollectie

Het eerste model, het ms Dempo, maakte deel uit van de ‘Ed van Lierde-collectie’ en is nu op de Lloyd-tentoonstelling in Cipta Niaga te Kota Tua-Jakarta te bewonderen. Het tweede scheepsmodel, het ms Willem Ruys, is reeds te Medan-Sumatra gearriveerd. Voor het Bogor-project wordt momenteel een scheepsmodel van het passagiersschip ms Sibajak gebouwd. Omdat daarvoor nog geen fondsen beschikbaar waren, heeft Ed van Lierde, voor eigen risico, de financiering op zich genomen.

De Lloyd-affiche en Djongoss hieronder kunnen ook deel van de Schenkingscollectie worden van de collectie die uit zo’n 60 à 70 items kan bestaan (zie foto’s hieronder).

Some artifacts for the intended Bogor collection

Our first Donation model ms Dempo was destined for the Lloyd-exibition in Cipta Niaga, Kota Tua – Jakarta and was part of the Ed van Lierde-collection. The second ships’ model: passenger liner mv Willem Ruys has already arrived at Medan-Sumatra. The ships’ model mv Sibajak (for our Bogor-project) is already under construction. Because of the fact the costs are not yet raised Ed van Lierde is financing this model at his own risk.

The Lloyd poster and uniformed Djongoss showed below could also be part of the Donation collection which  could consist of about 60 à 70 artifacts.

One of the famous Rotterdam Lloyd Posters.

Rotterdam Lloyd Djongoss

 

FONDSENWERVING / FUNDRAISING BOGOR-PROJECT

DutchCulture heeft momenteel een significante bijdrage voor ons Bogor-project in overweging. Dit kan omdat Nederland voor het gedeeld cultureel erfgoed samenwerkt met Suriname, Brazilië, de Verenigde Staten, Rusland, Zuid Afrika, India, Sri Lanka, Indonesië, Japan en Australië. Bovendien verzamelt DutchCulture, in haar database ‘Buitengaats’, voor onze overheid gegevens van internationale culturele activiteiten vanuit Nederland in alle culturele en creatieve disciplines.

Website: www.dutchculture.nl

xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

               

PARTICULIERE DONATIES

Wederom geweldig om vast te mogen stellen dat familieleden van onze Slamatslachtoffers en oud Lloyd-medwerkers ook bij ons Bogor-project weer financieel meehelpen, hartelijk dank aan: Slamatdochter Hetty Kroon-de Boo en echtgenoot Rob Kroon (uiterst links) uit Voorschoten en Slamatdochter Anje ten Have uit Eindhoven (rechts op de bovenste foto).

 Foto 2e rij – links: Familie J. Bronsveld – oud Lloyd-Kapitein en in juli-2018 overleden echtgenote.

Foto 2e rij – rechts: Hans van den Bergen, oud Lloyd-Matroos. 

Foto 3e rij-midden: Nolly van Zanten-Feenstra, familie Modjokerto-slachtoffer.

xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

………………………………………………..

De Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum werkt op vrijwilligersbasis en ontvangt geen structurele subsidies. De inbreng van ons Museum in dit BOGOR-project is derhalve hoofdzakelijk gebaseerd op de inbreng van vrijwilligers en dus ‘In Natura’. Daar waar aan het eind van het traject een financiële aanvulling moeten worden gedaan, zal dat via beperkte inbreng van aanmonstergelden kunnen/moeten gebeuren.

Website: www.krlmuseum.nl

…………………………………………………………………………………………………………………

SPONSOR-THERMOMETER VAN HET BOGOR-PROJECT

33 %

 

Left Menu IconMenu
KRL MUseum