background
affiche nederlands indie
Van het eerste zeilschip

het eerste zeilschip

Tot en met het laatste vrachtschip

het laatste vrachtschip
facebook forum
Exposities

 

 

AANKOMENDE EN HUIDIGE EXPOSITIES VAN HET

KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD MUSEUM

 

VIERLUIK-EXPOSITIE TE VLISSINGEN

Open voor het publiek: vanaf donderdag 18 januari 2018

Nadat op 17 januari 2018 de officiële opening bij Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen zal plaatsvinden, wordt deze expositie vanaf donderdag 18 januari 2018 (een half jaar lang) voor het publiek geopend. De expositie die door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum wordt vormgegeven, legt een link tussen Damen Schelde Naval Shipbuilding, de Rotterdamsche Lloyd, het Scheldewerf Museum en Nederlands Indië (Indonesië). De Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' was in de periode 1882 t/m 1947 de hofleverancier van vele Lloydschepen. Wat het verleden betreft, hebben we het zowel over de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' (waar het Scheldewerf Museum op is gericht) en de Rotterdamsche Lloyd (waarop het KRL-Museum zich focused). Damen daarentegen is geen verleden, doch heden en dit heden speelt zich momenteel af over de hele wereld, dus ook in Indonesië, alwaar men samen met Indonesische partners een scheepwerf runt, bovengenoemde punten bepalen dus de inhoud van onze gezamenlijke expositie. 

Openingstijden Damen Schelde hoofdkantoor Willem Ruysstraat 99 te Vlissingen: vanaf 18 januari tot 18 juli 2018. 

Maandag t/m Vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

 

Openingstijden Scheldewerf Museum, Willem Ruysstraat 100 te Vlissingen: vanaf 18 januari t/m 18 juli 2018.

 Vanaf 18 januari t/m 31 maart 2018 op woensdag- en zaterdagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur en vanaf 1 april t/m 18 juli 2018: maandag- t/m vrijdagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur.

      

Officiële opening voor genodigden: 

 

woensdag

17 januari 2018

Voor de officiële opening van beide exposities wordt door Damen Schelde Naval Shipbuilding aan gezamenlijke relaties een gerichte uitnodiging gestuurd. In de uitnodigingen zullen uiteraard nadere bijzonderheden over de officiële opening bekend worden gemaakt, zoals locatie en programma.

 

 

 

EXPOSITIELOCATIE MINIWORLD - ROTTERDAM

SAMENWERKING MET MINIWORLD ZORGT ER VOOR DAT WIJ  

WEER VOET AAN ROTTERDAMSE WAL KRIJGEN!

Ontegenzeglijk is het een belangrijke factor geweest dat de vader van de directeur van Miniworld, Marc van Buren bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Werktuigkundige is geweest en samen met onze voorzitter, Ed van Lierde op de Seine Lloyd heeft gevaren. Toch is dat zeker niet de enige reden dat Miniworld haar poorten voor ons museum open gaat zetten en op termijn, qua oppervlakte, haar grootste expositie mogelijk maakt. Miniworld en het KRL-Museum kunnen in een aantrekkelijke sfeer zeker elkaars doelstellingen versterken. De eerste stap in die veelbelovende samenwerking is de bruikleen van het grote scheepsmodel waarvan we hieronder een foto laten zien. 

Het ms GAROET ...... de  'spitsafbijter' in bruikleen

Bij Miniworld geplaatst op 20 september 2016!

'Drieluik'-samenwerking met ons bestuurslid, Peter Buisman als

Museum-projectleider.

Miniworld is in het najaar van 2017 met de Gemeente Rotterdam rondgekomen en kan geleidelijk aan haar uitbreidingsplannen ten uitvoer brengen. Deze gunstige ontwikkelingen kunnen, op termijn, voor ons museum op leiden tot een terugkeer naar het Rotterdamse en wel met een mogelijk fikse ruimte voor een permanente expositie. De samenwerking die daaraan ten grondslag ligt, zal tussen drie partijen gaan verlopen, dat zijn:

1. 'Miniworld' (onder de naam: Modelspoorland BV),

2. De Stichting 'Meemaken in miniatuur'

3. De Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

Een deel van ons bestuur heeft daarover in november 2017 gesprekken gehad over een samenwerking tussen genoemde drie partijen. Na de besprekingen is ook de toekomstige ruimte bekeken. In feite heeft dat deel van het gebouw aan de Weena momenteel nog de status van 'keldercasco' en zal derhalve eerst geschikt voor gebruik als expositieruimte moeten worden gemaakt. Daarvoor is uiteraard een investering nodig die via fondsen moet worden verkregen. Omdat fondsenwerving in dat verband nog moet worden opgestart, moge het duidelijk zijn dat de opening van deze permanente expositie nog een flinke tijd op zich laat wachten ...... maar met vereende krachten gaat dat zeker lukken!! Wij houden u in deze paragraaf uiteraard van de ontwikkelingen op de hoogte!

Projectleider Peter Buisman

Intussen kunnen wij u melden dat onze penningmeester, Peter Buisman het projectleiderschap van dit interessant project heeft aanvaard, niet in de laatste plaats omdat hij significante ervaring in soortgelijke projecten heeft.

HET LLOYDKADE-PROJECT

een gezamenlijk Miniworld - KRL-Museum project

In 2018 wordt tevens een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het Lloydkade-project, hetgeen inhoudt dat op termijn de Lloydkade bij Miniworld te bewonderen zal zijn. Het plaatje dat dit op termijn zal opleveren, zal ongeveer vergelijkbaar zijn met de foto hieronder:

Omdat het om een kostbaar project gaat worden eerst de mogelijkheden voor fondsenwerving onderzocht, maar een eerste belangrijke stap is al gezet door de aankoop door het KRL-Museum van een prachtig en robuust Willem Ruys-model, van bijna twee meter lengte, dat de schaal heeft waarin Miniworld zelf hoofdzakelijk is gebouwd, namelijk in de schaal 1:100.

Schenking onder voorwaarden

Het Scheepsmodel van de Willem Ruys werd in februari 2017, onder de voorwaarde dat de Lloydkade inderdaad wordt nagebouwd, aan Miniworld geschonken.

Het vlaggenschip van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd zal door Miniworld worden geupgrade en geschikt gemaakt voor inbouw, zie het scheepsmodel hieronder: 

Het Scheepsmodel van de Willem Ruys.

EEN KIJKJE IN DE WONDERE MINIWORLD  

GA SNEL KIJKEN!

Voor méér Miniworld-informatie zie hun website: http://miniworldrotterdam.com

 

 

COLLECTIELOCATIE - OUDEHORNE

Het oorspronkelijke museum gebouwd in 2005, geopend: Pinksteren 2006

Deze locatie kunt u, alleen op afspraak, bezoeken (zie hoofdstuk: 'Contact').

 

 

'VEREDELDE' OPSLAG - EINDHOVEN

Op deze 'niet-openbare' locatie staan de grotere collectie-items van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum tijdelijk opgeslagen. Afhankelijk van de ruimte die bij Miniworld vrij gaat komen, zullen deze items van Eindhoven naar Rotterdam verhuizen.

 

MUSEUMBEZOEK DOOR OUD LLOYD-COLLEGA's

enkele plaatjes van vele bezoeken .......... 2006 tot heden.

 Opening museum op 2e pinksterdag 2006

Jan Munter, oud Bootsman opent het museum door het met Gouden' schroevedraaier aanbrengen van zijn eigengemaakte bordje "Mini-Museum'.

 

Pak Warno zorgt virtuoos voor een Indische 'omlijsting', 2e van rechts Kees Spierdijk, oud Kapitein geflankeerd door Ruurd Dijkstra, zoon van Kapitein H.R. Dijkstra met rechts de vriendin van Ruurd.

Piet Wickel, oud Medewerker Lloydkantoor en Ed.

De gitaarmuziek van Pak Warno wordt gewaardeerd door een oud WTK uit Dordrecht.

Slamatherdenking september - 2007

                                                                                                                                                                                                                                                           

De Nieuw Zeelandse Ambassadeur in gesprek met Ed.

                                                                                                                                         Frans Luidinga vertelt de aanwezige over het trieste verloop van de Slamatramp.

                                                                                                                                                                                                                                                     

Herdenkingdeelnemers, waaronder enkele prominenten, horen de speech van Ed van Lierde.

                                                                                                                         

Josje van Lierde-Olivier werpt rozen in het water, terwijl Kees Amsterdam en scheepsmodelbouwer, Joop Emons de oude Koninklijke Rotterdamsche Lloyd volgens de regels opvouwen.

             

Vlnr. Ms Rachel Fry, Ambassadeur van Nieuw Zeeland, haar echtgenoot Peter Morton en Bob Fairweather, eerste Secretaris van de Brits Ambassade.

Helemaal rechts Bernard Eduard Ruys, de laatste KRL-directeur en schuin achter hem Leen Welter, oud Kapitein.

   

Rondgang van familieleden en geinteresseerden langs het Slamat- 'altaar' en de vier nationaliteisvlaggen.

De Ambassadeur wordt door Ed rondgeleid.

Mr. Bernard Eduard Ruys, onze laatse Lloyd-directeur.

Slamatdochter Henny Kelders-van Langeveld rondgeleidt door Kees Amsterdam.

                                                                                                                                

Oud Matroos Martin Jonker en echtgenote Karin Jonker-Mahler.

Omdat ze de herdenking had gemist, legt Joke Bakker-de Reus een maand later, rozen bij de foto van haar vader.

Vlnr. Slamatdochters: Mevr. Schuylenburch, Anje ten Have en op de rug Tups Luidinga naast haar Slamat-kleindochter van Popta-Luidinga. 

              

De Indische hap is onderweg, nog even wachten!

Enkele van de vele oud Lloyd-collega's op bezoek in Oudehorne

Andries van der Graaf, 2e Drukker Willem Ruys met een door hem gedrukte menukaart! - 2007

Arie van der Ruit - Marconist met Ed - 2007

Herman de Jonge, Marconist met Ed - 2007

                                                                                        

Herman en Arie voor ons Marconistenuniform en onvermijdelijke schippersbitter, het stel werd steed olijker, we hopen dat ze nog eens terugkomen! - 2007

Jaap Smorenberg, alias 'Propellor Bill', oud Stuurman en Adjunct Nautisch inspecteur - 2007

Kees Amsterdam, oud Stuurman, vriend en oud museumbestuurder - 2007

Evert Smit, Bakker/kok - 2009

Gerard Kaasenbrood, Hofmeester - 2009

Rechts, Ria Neuerburg-de Kloe, dochter van Restaurateur van de Willem Ruys, Jan de Kloe en vriendin - 2013

Jan Hermens, Matroos o/g bij zijn Samarinda - 2017

 

 

 

VOORMALIGE EXPOSITIES VAN HET 

KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD MUSEUM

1. Historische werf 'Rotterdams Welvaren, periode: 2012 t/m 2014

Op woensdag 4 juli 2012 kreeg ons museum, onder het motto "De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd komt weer thuis!", weer voet aan Rotterdams wal, met dank aan haar directeur Pieter Zegers, waarmee enkele jaren een fijne samenwerking werd ervaren.

De KRL-Museumexpositie bij de Historische werf

'Rotterdams Welvaren' 

    

 Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Tineke Netelbos            Bezoekers tussen de Lloyd-vitrines

                         opent de expositie op 4 juli 2012

       

                             Nog meer bezoekers                                                  Onze Djongos staat op wacht!

       

       Directeur Pieter Zegers heet iedereen welkom                                 Ook Gerard Cox is van de partij

Klik onderstaande, blauwe tekst aan voor onderandere een interview met directeur, Pieter Zegers van 'De Delft'

http://www.rijnmond.nl/nieuws/08-05-2012/lloydmuseum-komt-naar-rotterdam

Klik daarna "AUDIO"aan.

     

  De echtgenote van de voorzitter wordt gechaperonneerd                Het prachtige model van het ms Schelde Lloyd

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
          
                             
       
             

 

 

 

TIJDELIJKE LLOYD-EXPOSITIE APRIL t/m OKTOBER 2013

APRIL - SEPTEMBER 2013

 WEGENS SUCCES VERLENGING t/m 8 OKTOBER 2013!!

Vanaf 20 april t/m 8 september 2013 organiseert het Haags Historisch Museum de expositie: 'Relatie Den Haag - Nederlandsch-Indië' in die tentoonstelling wordt onderandere de vaart naar en van Indië belicht. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan Louis Couperus die gedurende drie perioden in zijn leven in Nederlandsch-Indië verbleef en in 1921 een reis van een jaar door Indië en Japan heeft gemaakt en daar verslag van deed in de Haagsche Post.

Het KRL-Museum is er uiteraard zeer mee ingenomen dat zij de belangrijkheid van de Rotterdamsche Lloyd voor Nederland en haar kolonie in het Haagse kan en mag communiceren.

Collectie-items van het KRL-Museum

In een speciaal zaaltje, zal een aantal relevante RL- en KRL-collectie-items te zien zijn, waaronder: Het scheepsmodel van de Willem Ruys, een reddingsboei van het ms Sibajak, een houten herinneringsschild gemaakt door de Verbindingstroepen E-divisie voor Gezagvoerder en bemanning van het ss Waterman (1950), relevante advertenties en krantenknipsels, boordgeld en zaken over de Lloyd-rapide, etc.

 

 

WERELD HAVENDAGEN ROTTERDAM - 4 en 5 september 2010

Tijdens de Wereldhavendagen (3, 4 en 5 september 2010) worden alle facetten van de haven aan de bezoeker getoond. Een aantal kades wordt thematisch ingedeeld, zo zijn er kades voor de zeevaart, de Marine, duurzaamheid en zijn er thematisch ingerichte pleinen: zoals het “Bereikbaarheidsplein”, het “Plein van de Toekomst” en het “Slimme mensen werken in de haven plein”. Ook het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum zal zaterdag en zondag 4 en 5 september (dus niet op vrijdag 3 september!) met een eigen stand aanwezig zijn. We hoopten uiteraard op mooi weer ..... en dat kregen we! Het KRL-Museum heeft haar stand bij het oude Lloyd-hoofdkantoor aan de Veerhaven opgeslagen en werd als van ouds bemand met onze trouwe vrijwilligers.

 

 

EXPOSITIE STC-ROTTERDAM - 21 en 22 november 2008

 

 

 

DE ALLEREERSTE EXPOSITIE

LAURENSKERK ROTTERDAM - 25 oktober 2008

                   

Frans Luidinga en Lou Veltman genietend van erfgoed                

           

Vrijwilligers Astrid Wickel en Maarten van der Lugt

 

 

EXPOSITIE MODEL ms WILLEM RUYS - 31 mei 2008

Voor de eerste keer tijdens haar prille bestaan verliet het scheepsmodel van de Willem Ruys haar thuishonk voor een Noordoostelijke koers naar Delfzijl. Daar oogstte ons voormalig vlaggenschip tijdens de grote jubileumreünie van de Stichting "Gerepatrieerde Indische Nederlanders in Delfzijl" (SGIND), veel bewondering.  Met name de mensen die met de Willem Ruys gerepatrieerd werden, keken vol weemoed en bewondering naar ons prachtige model. Zie ook hoofdstuk: REUNIES voor meer informatie en een prachtige foto!