background
affiche nederlands indie
Van het eerste zeilschip

het eerste zeilschip

Tot en met het laatste vrachtschip

het laatste vrachtschip
facebook forum
Exposities

 

HUIDIGE EXPOSITIES VAN HET

KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD MUSEUM

 

EXPOSITIELOCATIE MINIWORLD - ROTTERDAM

MINIWORLD ZORGT ER VOOR DAT WIJ IN 2016 

'VOET AAN ROTTERDAMSE WAL' BLIJVEN HOUDEN!

Het zal ongetwijfeld mee hebben gespeeld dat de directeur van Miniworld, Marc van Buren een vader heeft die bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Werktuigkundige was en samen met onze voorzitter, Ed van Lierde op de Seine Lloyd heeft gevaren. Toch is dat zeker niet de enige reden dat Miniworld haar poorten voor ons museum open gaat zetten en op termijn, qua oppervlakte, haar grootste expositie mogelijk maakt. Miniworld en het KRL-Museum kunnen in een aantrekkelijke sfeer zeker elkaars doelstellingen versterken. De eerste stap in die veelbelovende samenwerking is medio september, met de bruikleen van een groot scheepsmodel, genomen. Geleidelijk aan zal volgend jaar mogelijk meer ruimte beschikbaar komen, een en ander is afhankelijk van de uitvoerbaarheid van uitbreiding en interne verhuisplannen bij Miniworld. 

Het ms GAROET ...... de  'spitsafbijter' in bruikleen

Bij Miniworld geplaatst op 20 september 2016!

HET LLOYDKADE-PROJECT

een gezamenlijk Miniworld - KRL-Museum project

Eind januari 2017 is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het LloydKade-project, hetgeen inhoudt dat op termijn de Lloydkade bij Miniworld te bewonderen zal zijn. Het plaatje dat dit op termijn zal opleveren, zal ongeveer vergelijkbaar zijn met de foto hieronder:

Omdat het om een kostbaar project gaat worden eerst de mogelijkheden voor fondsenwerving onderzocht, maar een eerste belangrijke stap is al gezet door de aankoop door het KRL-Museum van een prachtig en robuust Willem Ruys-model, van bijna twee meter lengte, dat de schaal heeft waarin Miniworld zelf hoofdzakelijk is gebouwd, namelijk in de schaal 1:100. Het vlaggenschip van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd wordt door Miniworld geupgrade en geschikt gemaakt voor inbouw, zie het, pas aangeschafte, model hieronder: 

Wordt vervolgd!

EEN KIJKJE IN DE WONDERE MINIWORLD  

GA SNEL KIJKEN!

 

 

COLLECTIELOCATIE - OUDEHORNE

Het oorspronkelijke museum gebouwd in 2005, geopend: Pinksteren 2006

Deze locatie kunt u, alleen op afspraak, bezoeken (zie hoofdstuk: 'Contact').

 

 

'VEREDELDE' OPSLAG - EINDHOVEN

Op deze niet-openbare locatie staan de grotere collectie-items van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum tijdelijk opgeslagen. Afhankelijk van de ruimte die bij Miniworld vrij gaat komen, zullen deze items van Eindhoven naar Rotterdam verhuizen.

 

 

VOORMALIGE EXPOSITIES VAN HET 

KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD MUSEUM

1. Historische werf 'Rotterdams Welvaren, periode: 2012 t/m 2014

Op woensdag 4 juli 2012 kreeg ons museum, onder het motto "De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd komt weer thuis!", weer voet aan Rotterdams wal, met dank aan haar directeur Pieter Zegers, waarmee enkele jaren een fijne samenwerking werd ervaren.

De KRL-Museumexpositie bij de Historische werf

'Rotterdams Welvaren' 

    

 Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Tineke Netelbos            Bezoekers tussen de Lloyd-vitrines

                         opent de expositie op 4 juli 2012

       

                             Nog meer bezoekers                                                  Onze Djongos staat op wacht!

       

       Directeur Pieter Zegers heet iedereen welkom                                 Ook Gerard Cox is van de partij

Klik onderstaande, blauwe tekst aan voor onderandere een interview met directeur, Pieter Zegers van 'De Delft'

http://www.rijnmond.nl/nieuws/08-05-2012/lloydmuseum-komt-naar-rotterdam

Klik daarna "AUDIO"aan.

     

  De echtgenote van de voorzitter wordt gechaperonneerd                Het prachtige model van het ms Schelde Lloyd

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
          
                             
       
             

 

 

 

TIJDELIJKE LLOYD-EXPOSITIE APRIL t/m OKTOBER 2013

APRIL - SEPTEMBER 2013

 WEGENS SUCCES VERLENGING t/m 8 OKTOBER 2013!!

Vanaf 20 april t/m 8 september 2013 organiseert het Haags Historisch Museum de expositie: 'Relatie Den Haag - Nederlandsch-Indië' in die tentoonstelling wordt onderandere de vaart naar en van Indië belicht. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan Louis Couperus die gedurende drie perioden in zijn leven in Nederlandsch-Indië verbleef en in 1921 een reis van een jaar door Indië en Japan heeft gemaakt en daar verslag van deed in de Haagsche Post.

Het KRL-Museum is er uiteraard zeer mee ingenomen dat zij de belangrijkheid van de Rotterdamsche Lloyd voor Nederland en haar kolonie in het Haagse kan en mag communiceren.

Collectie-items van het KRL-Museum

In een speciaal zaaltje, zal een aantal relevante RL- en KRL-collectie-items te zien zijn, waaronder: Het scheepsmodel van de Willem Ruys, een reddingsboei van het ms Sibajak, een houten herinneringsschild gemaakt door de Verbindingstroepen E-divisie voor Gezagvoerder en bemanning van het ss Waterman (1950), relevante advertenties en krantenknipsels, boordgeld en zaken over de Lloyd-rapide, etc.

 

 

WERELD HAVENDAGEN ROTTERDAM - 4 en 5 september 2010

Tijdens de Wereldhavendagen (3, 4 en 5 september 2010) worden alle facetten van de haven aan de bezoeker getoond. Een aantal kades wordt thematisch ingedeeld, zo zijn er kades voor de zeevaart, de Marine, duurzaamheid en zijn er thematisch ingerichte pleinen: zoals het “Bereikbaarheidsplein”, het “Plein van de Toekomst” en het “Slimme mensen werken in de haven plein”. Ook het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum zal zaterdag en zondag 4 en 5 september (dus niet op vrijdag 3 september!) met een eigen stand aanwezig zijn. We hoopten uiteraard op mooi weer ..... en dat kregen we! Het KRL-Museum heeft haar stand bij het oude Lloyd-hoofdkantoor aan de Veerhaven opgeslagen en werd als van ouds bemand met onze trouwe vrijwilligers.

 

 

EXPOSITIE STC-ROTTERDAM - 21 en 22 november 2008

 

 

 

DE ALLEREERSTE EXPOSITIE

LAURENSKERK ROTTERDAM - 25 oktober 2008

                   

Frans Luidinga en Lou Veltman genietend van erfgoed                

           

Vrijwilligers Astrid Wickel en Maarten van der Lugt

 

 

EXPOSITIE MODEL ms WILLEM RUYS - 31 mei 2008

Voor de eerste keer tijdens haar prille bestaan verliet het scheepsmodel van de Willem Ruys haar thuishonk voor een Noordoostelijke koers naar Delfzijl. Daar oogstte ons voormalig vlaggenschip tijdens de grote jubileumreünie van de Stichting "Gerepatrieerde Indische Nederlanders in Delfzijl" (SGIND), veel bewondering.  Met name de mensen die met de Willem Ruys gerepatrieerd werden, keken vol weemoed en bewondering naar ons prachtige model. Zie ook hoofdstuk: REUNIES voor meer informatie en een prachtige foto!