background
affiche nederlands indie
Van het eerste zeilschip

het eerste zeilschip

Tot en met het laatste vrachtschip

het laatste vrachtschip
facebook forum
Foto's van enkele Slamat slachtoffers

 

Klik op de foto's voor een vergroting  

C.H. Brand
Arts van de ss Slamat
1941
Scheepsarts George H. Brand te Patjet voor 't paviljoentje
1935
Scheepsarts George H. Brand te Patjet. 1935

Scheepsarts George H. Brand. 1936

Martinus Diekerhof, 1e machinist van de ss Slamat. Hier 50 jaar oud 1939

Marinus Diekerhof, hier 2e Machinist, 1920
Marinus Diekerhof, hier 2e machinist, 1921 H. Doornkamp. Matroos op de ss Slamat, hier op het ms Kota Agoeng
Dr. Lennox Douglas.
Chirurg van het ss Slamat
C. ten Have.
2e Machinist van het ss Slamat
A. Gramsma.
3e Machinist van het ss Slamat
W.J. Klijn.
1e Officier van het ss Slamat. Hier 3e Officier
W.J. Klijn.
1e Officier van het ss Slamat.
Hier 2e Officier
W.J. Klijn.
1e Stuurman van het ss Slamat
G. van Langeveld. 4e Machinist van het ss Slamat. Hier leerling Machinist
G. van Langeveld. 4e Machinist van het ss Slamat. Hier leerling Machinist op het ss Sitoebondo
J.H. Lindeman, Marconist, links en J.F. de Reus, 4e Machinist van het ss Slamat 1940 A.N. Lokkerbol, Hofmeester 2e klas. Hij kwam op 27 april 1941 om bij de ondergang van het ss Slamat om het leven.
J.A.M. Meeuwsen. Kok Patissier van het ss Slamat 1940
Tjalling Luidinga. Kapitein van het ss Slamat zeven jaar voor de ramp, 1934 Kapitein Tjalling Luidinga van het ss Slamat
F.J. de Reus. 4e Machinist van het ss Slamat. Hier te Tjilatjap als leerling Machinist F.J. de Reus. 4e Machinist van het ss Slamat. Hier als leerling Machinist omstreeks 1934 F.J. de Reus. 4e Machinist van het ss Slamat. Hier als leerling Machinist
C.J.M. Schraven. Kwartiermeester van het ss Slamat 48 jaar, 1938

C.J.M Schraven. Kwartiermeester van het ss Slamat

Walter John Scott. Commissioned Lieutenant attached to the ss Slamat 1941
A. van der Sjouw. 3e Kok van het ss Slamat Ph. Sluyter. Bootsman van het ss Slamat