DATUM: HET ONDERWERP ....... EN IN WELK HOOFDSTUK HET IS TE VINDEN?
14 maart 'HOMEPAGE': Verwijzing naar onze Facebook-pagina, inclusief oproep om onze pagina te 'Liken'.'LLOYD-BOEKEN': De grote reis van Prins Soeparto met het ss Wilis en recensie voor het boek:'Waar de zon in het Noorden staat' met uitgebreide beschrijving van de Rotterdamsche Lloyd rond 1900.
7 april 'PROJECTEN': Het DeltaPORT Donatiefonds heeft een geldbedrag toegezegd voor ons restauratieproject: 'Motorreddingssloep'.'HOMEPAGE': Oproep KRL-borrelglaasje! 'AANMONSTEREN': Een Bakkers-koksmaat heeft zich onder nr.186 aangemonsterd!
10 april  'AANMONSTEREN': Familielid van overleden, oud KRL-Stuurman (nr.183) en een Ketelbink (nr.181) hebben aangemonsterd!

 

Volg het KRL-Museum ook op Facebook. Door onderstaand logo aan te klikken kunt u het laatste nieuws en andere interessante onderwerpen volgen.

 

OPROEP !!

Heeft iemand nog bovenstaande KRL-borrelglaasje beschikbaar voor  oud KRL-er en verzamelaar Piet Wickel en, als er van meerdere exemplaren sprake is, misschien ook voor ons Museum?

 

 

OPRICHTER EN ZEILVAARDER

 

WILLEM RUYS

 

 

132 jaar

 

Navigare necesse
 est!

 

 

Het eerste schip, het barkschip 'Cornelis Wernard Eduard'

Het laatste schip, het motorschip 'Loire Lloyd'

Een roemruchte ontwikkeling

van 1838 tot 1970

 

 

Het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum (KRL-Museum) is tot stand gekomen uit bewondering voor de toenmalige rederij, de (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd, respect voor de befaamde redersfamilie 'Ruys' en uit liefde voor de zee!

 

Het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum beschouwt deze museumwebsite als hťt ultieme instrument om belangstellenden bij haar doelstellingen en collectie te betrekken. Een speciale rol en plaats is daarbij toebedacht aan alle oud KRL-werknemers ..... van Ketelbink tot Kapitein en van Walklerk tot Directeur. Zij allen zijn debet aan een roemruchte periode uit de Nederlandse scheepvaartgeschiedenis die van grote invloed op de Nederlandse- en Nederlands Indische samenleving is geweest en desondanks, als we er niet direct iets aan doen, gewoon aan het verdwijnen is!

Aan ons de taak om er voor te zorgen dat, in een slecht Nederlands erfgoedklimaat, de geschiedenis van onze maatschappij niet verloren gaat. (zie website hoofdstuk: MISSIE).

 

 

 

AANMONSTEREN

Mede door de langdurige financiŽle crisis kan het KRL-Museum voor haarzelf helaas geen subsidie en mondjesmaat sponsoring verwachten. Mede dankzij de aanmonsteringen die ons museum morele- en financiŽle steun opleveren, kunnen wij het hoofd al zes jaar boven water houden. Helpt u, voor een luttel bedrag per jaar, ook mee aan de instandhouding van ons prachtige museum, onze museumcollectie en inmiddels zeer populaire en uitgebreide website?

(voor meer informatie zie websitehoofdstuk: AANMONSTEREN)

 

 

CULTURELE ANBI-STATUS VOOR HET KRL-MUSEUM

 

De stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum heeft bij de Belastingdienst in een beschikking  van april-2014 een zogenaamde 'Culturele ANBI-status' gekregen. In de praktijk betekent dit dat personen of organisaties die het KRL-Museum een schenking geven deze van de belasting mogen aftrekken. Bovendien, hoeft het KRL-Museum over die schenking geen belasting af te dragen.

Door onderstaande gouden KRL-kroon aan te klikken krijgt u toegang tot onze ANBI-gegevens.

 

   

STICHTING KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD MUSEUM:  Bankrekening IBAN nr: NL25 RABO 0144 2999 09

KVK: 50203428

Rozenbergswijk 4-A, 8413 CW  Oudehorne.

0516-463644

krl-museum@kpnmail.nl

De permanente expositie van het KRL-Museum kunt u bezichtigen bij de Historische Werf 'Rotterdams Welvaren, Schiehaven 15, Lloydkwartier, Rotterdam. Telefoon: 010-2760115

Voor meer informatie ..... zie hoofdstuk: 'Contact'

 

Copyright: KRL-Museum te Oudehorne