Lloydkunst

Lloydkunst

LLOYDKUNST VANAF 1883

 

 

 

 

 

ROTTERDAMSCHE LLOYD LEGPUZZELS/MENUKAARTEN

Nederlandsch Indie en Nieuw Guinea – beruiksperiode: 1930 tot in de jaren '50

Hierbeneden ziet u roemruchte afbeeldingen van de Franse kunstenaar, E.MM. Gaillard, ontworpen in opdracht van onze N.V. Rotterdamsche Lloyd. In feite zijn deze prachtige aquarel/tekeningen gebruikt voor legpuzzels en met name ook voor omslagen van Lloyd-menukaarten. Op de foto's hieronder ziet u van twee ontwerpen een legpuzzel én een menukaart.

 

 

(K)RL-SCHILDERIJEN, AQUARELLEN, PENTEKENINGEN, ETC.

Onze rederij en met name haar schepen hebben menigeen tot de verbeelding gesproken. Diverse Maritieme schilders hebben de “Grand Old Ladies” en just “Old Ladies” aan hun respectievelijke doeken en tekenpapier toevertrouwd.

 

Klik de foto rechts aan om deze kunst te bekijken!

                                                                   
 

 

 

(K)RL- GRAVURES, LITHO's, BROCHURES, POSTERS en POSTCARDS, ETC. 

De reclame-uitingen van de RL en KRL zijn veelzijdig en bijzonder te noemen. In deze fotogalerij een uitgebreid, maar uiteraard niet volledig, chronologisch overzicht.

 

                                            Klik de foto rechts aan om deze kunst te bekijken!

                                    

 

     

 

    

 

OLIEVERFSCHILDERIJ VAN HET ms KOTA AGOENG

S.J. Veldigh – Oud Rotterdamsche Lloyd-kantoormedwerker

       

ms Kota Agoeng 'dead slow ahead' op rustig vaarwater – 1937

Geschonken op 1 oktober 2016 door Joop Visscher, zoon van 2e Lloyd-machinist Visscher 

 

 

DE ONDERGANG VAN HET ms DEMPO – 1944

 
Grootvader Petrejus †14 november 2000 (links op de foto hieronder) was 2e Kok aan boord van het dms Dempo toen het op 17 maart 1944, varend in een Geallieerd konvooi in de Middellandse Zee, ter hoogte van Algiers, door een Duitse onderzeeër werd getorpedeerd. Terwijl door een misverstand een deel van de bemanning het schip al had verlaten, wilde Gezagvoerder W. Jansen de DEMPO nog snel naar ondieper water varen om zijn schip vervolgens aan de grond te zetten. Hij kon helaas niet voorkomen dat de DEMPO met haar boeg stijl omhoog zonk. Gelukkig werden alle 333 opvarenden tijdig gered.
 
Kleinzoon Take Luitje Petrejus (rechts op de foto boven) is 10 jaar Telegrafist, 1ste klas bij de Koninklijke Marine geweest. Hij is daarna als GAK-Arbeidsspecialist aan de wal gaan werken.

Grootvader, zoon en kleinzoon, allen zeeman en luisterend naar de naam: Take Luitje Petrejus.

 
Zoon Take Luitje Petrejus (zie pasfoto boven en midden op de foto rechtsboven) oud Scheepstimmerman bij de KRL, heeft naar het ooggetuigenverslag van zijn vader,  twee olieverfschilderijen over de ondergang van het ms Dempo gemaakt. Het schilderij van Take hiernaast laat de eerste aanval op het konvooi zien door de Duitse onderzeeër, de U-371. Dit schilderij is door Take aan het KRL-Museum geschonken.

Het schilderij hiernaast geeft het trieste moment van de ondergang van het ms Dempo aan. In de diverse reddingboten ziet men witte vlekken, dit waren de collega-Koks van Take Sr. Ook dit schilderij is door het KRL-Museum met grote dank aanvaard.

 

 

2

AQUARELLEN VAN MARITIEM SCHILDER

RONALD VAN RIKXOORT

Samen met oud Lloyd-WTK, Willem Pater uit Papendrecht heb ik eind 2006 in een Rotterdams Scheepsantiquariaat, bij toeval, de Maritieme schilder, Ronald van Rikxoort ontmoet, wij raakten aan de praat ……..! 
 
De liefde Van Ronald voor havens en zee komt niet uit de lucht vallen. De familie Van Rikxoort heeft namelijk haar “roots” in IJsselmonde en omgeving. Ronald is na zijn opleiding op de Kunstacademie reclame-ontwerper geworden en is dat tot op heden. In zijn vrije tijd echter is hij een bezeten en verdienstelijke schilder van schepen, havens en zeegezichten. Het spel van “Licht en donker” is voor hem van essentieel belang en geeft zijn werk een impressionistisch karakter.
 
Omdat de oprichter van het KRL-Museum de liefde voor de zee deelt met deze Maritieme schilder en persoonlijk nogal gecharmeerd is van de wijze waarop Ronald onze geliefde zeeschepen heeft vereeuwigd, hebben wij zijn werk niet in de fotogalerij geplaatst, maar is op deze plek ruimte gemaakt voor acht van zijn (Lloyd) meesterwerkjes.
 
Zie ook zijn website in het laatste hoofdstuk: LINKS van deze website.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor een vergroting ……..

 

 

 

SCHILDERIJEN VAN MARITIEM SCHILDER

FRANS ROMEIJNSEN

Kunstschilder Frans Romeijnsen is geboren in Terneuzen en zag van jongs af aan op de Schelde de prachtige schepen aan zijn geboortestad voorbij gaan. Door zijn vader, die ook kunstschilder was, werd hij al op jonge leeftijd met het vak geconfronteerd.
 
Frans is gespecialiseerd in Maritieme schilderijen, maar in zijn Galerie Markant te Gemert (N.Br.) laat Frans zien dat hij een "All rounder" is. Naast zijn schilderijen kunt u daar ook de volgende kunst vinden: Tiffany, keramiek, poppen, sculpturen, mondgeblazen glas, kristal, smeedijzer, fonteinen en nog véél meer.

ms Indrapoera en ms Sibajak – 2006

ms Mataram – 2004

De brandende Achille Lauro en de Willem Ruys – 2003

Het ms Willem Ruys – 2001

ss Batavia – 2005

ss Samarinda en het ms Poeldijk

                     

Het ms Willem Ruys en het ss Nieuw Amsterdam gezamenlijk aan de Lloydkade – 2009. Links het olieverfschilderij, rechts de foto uit 1956.

De twee mooiste schepen ooit in Nederland gebouwd – 2008

ms Main Lloyd – olieverfschilderij 2010

                                                                

ms Weltevreden – olieverfschilderij 2010

ms Main Lloyd – op de achtergrond de Statendam (HAL)

ms Blitar in volle zee – 2011

ms Willem Ruys, tijdens de Slamat-herdenking-2011, verkocht aan lid van de familie Ruys

ss Ampenan in volle zee – 2011

ms Wonogiri, eveneens in volle zee 2011

ss Slamat 

Olieverfschilderij van het ms Dempo – 2000

Ter gelegenheid van de opening van onze permanente expositie op 4 juli 2012 bij de Historische Werf 'Rotterdams Welvaren' te Rotterdam heeft de kunstenaar zelf dit prachtige schilderij van het ms Dempo aan het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum geschonken.      Frans ….. hartelijk dank voor deze bijzondere geste!!

Zie ook de website van Frans Romeijnsen in het laatste hoofdstuk:  "LINKS" van deze website

 

 

OLIEVERFSCHILDERIJEN VAN OUD KRL-WTK

HARRY VAN DER BRUGH

Harry van der Brugh uit het Brabantse Sint Oedenrode heeft bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd als Werktuigkundige gevaren. Harry heeft vanaf 2009 een aantal jaren schilderles van maritiem schilder Frans Romeijnsen (Gemert) gehad en het aardige is dat zijn schilderkunsten zich gaandeweg, en hieronder duidelijk zichtbaar,  hebben verbeterd. Zijn liefde voor de Lloyd en haar prachtige schepen heeft daarin ontegenzeggelijk een grote rol gespeeld.

ss Ameland – 2009.

ss Overijsel – 2010, geschonken aan het KRL-Museum. Harry hartelijk dank hiervoor !

ss Overijsel – 2011.

ms Blitar op de rede van Kaapstad  – 2013.

ss Rondo (SMN) – 2014.

De Modjokerto-motrreddingssloep, leeg aangespoeld op de Zuid-Javaanse kust (1942), geschonken aan het KRL-Museum – 2016.

                                                                                                                      

Een prachtig schilderij van een West-Javaanse sawah.

Olieverfschilderij ss Sioerabaja – 2016, bestemd voor het Indonesië-project van het KRL-Museum.

   

 

 

 

AQUARELLEN VAN MARITIEM SCHILDER

HANS BREEMAN

Hans Breeman (1949) is een Rotterdams Maritiem Schilder, gespecialiseerd in maritieme olieverfschilderijen en -aquarellen. Hij streeft er naar om van de maritieme onderwerpen die hij in zijn schilderijen verwerkt, historische juistheid te bereiken. In 1969 had Breeman zes weken als werkstudent op het ss Rotterdam gewerkt en realiseerde zich toen niet dat hij een unieke periode meemaakte in de geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij. Het was namelijk de tijd dat de laatste fraaie Nederlandse koopvaarders nog operationeel waren. Daarna kwam al snel de containervaart en werden de schepen snel minder fraai gelijnd. Het koopvaardijschip uit de jaren 50/60 mag tot een hoogtepunt worden gerekend uit een deel van het Nederlands cultureel erfgoed. Er is, ondanks dat het relatief kort geleden is, bijna niets meer van over. Het is geruisloos verdwenen. Is het niet bizar dat we alle moeite doen om historische gebouwen met veel moeite in leven te houden en dat van een zo'n recente (scheepvaart)tijd bijna niets meer over is? Een bedrijfstak met bijna 40.000 Nederlandse opvarenden is nagenoeg weg, of totaal veranderd.

 

ss Sindoro

     

ss Slamat

ms Willem Ruys

      

ms Garoet

ms Willem Ruys

    

ms Willem Ruys

ms Kota Gedé en het ss Volharding-1

ms Sibajak

ms Baloeran

ms Willem Ruys

ss Overijsel

ms Marne Lloyd

ss Independent -1 en ss Volharding -1 bij de Maastunnel

ms Willem Ruys gesleept door (links) zusje van

stoomsleper ss Volharding-1 – 1951

Zie ook de website van Hans Breeman: www.hansbreeman.nl

 

 

AQUARELLEN  VAN EVERT SIKKEMA

Evert Sikkema in zijn huiskamer bezig met Aquarelleren.

ms Wonogiri – 2011

ms Modjokerto – 2012

 

 

ss Friesland – 2013

                                                                                                                                                                                 

ms Slamat – 2014

                                                                                                                                                                                                  

ms Willem Ruys – 2014

ms Kota Gedé – 2015

                   

ss Limburg – 2015

                                                                         

ms Indrapoera – 2017

ss Batavia 'slaags voor anker' in de Emmahaven te Padang-Sumatra – 2017.

 

 

 

OLIEVERFSCHILDERIJ VAN MARITIEM SCHILDER

FRITS HOOGSTRATE

Havenslepers trekken een 'jonge' Willem Ruys uit de haven – geschilderd in 1998

Het ms Willem Ruys (vóór de verbouwing van 1958) wordt begeleid door twee havenslepers – 2016

 

 

OLIEVERF-SCHILDERIJEN VAN OUD KRL-STUURMAN

ED VAN LIERDE

ms Willem Ruys in gewaagde kleuren, geschilderd als 4e Stuurman – 1967

ms Schelde Lloyd,  geschilderd aan boord ms Seine Lloyd – 1968

 

 

"L" – SCHEPEN VAN DE LLOYD

 

 

OPSPORING VERZOCHT!

Wie weet waar deze authentieke en interactieve KRL-Showkast met langsdoorsnede van het ms Willem Ruys zich bevindt? 

S.v.p. geef het aan ons door!

In het KRL personeelsblad "Ons Nieuws" (de voorloper van het personeelsblad: De Loyd Mail) van juni 1950 staat dat de meubelmakerij van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd een "huzarenstukje" heeft geleverd met de bouw van een bijzonder werkstuk voor een te openen tentoonstelling in de Rotterdam-Ahoy. Men kon de diverse interieuronderdelen van de Willem Ruys doen oplichten met het indrukken van bepaalde knopjes of door het draaien aan het stuurrad.
 

 

 

 

 

 

 

HUISVLIJT VAN OUD KRL-WTK HANS GUIKINK

Een authentieke aanwinst voor het KRL-Museum …….. dat mogen deze kleine modelletjes van Lloydschepen zéker genoemd worden! Hans Guikink, KRL-WTK van 1954 t/m 1963, wonend te Almelo, verraste ons tijdens zijn bezoek aan het museum (oktober-2008) met deze zelfgemaakte gift. Van boven naar beneden zijn te zien: het   ms Willem Ruys (39 cm), het ms Wonorato, het ms Weltevreden en het Liberty schip ss Texel (Voormalige ss Tomini van de SM Triton), allemaal schepen waarop Hans Guikink heeft gevaren. Omdat deze modelletjes zo prachtig én authentiek zijn, nemen we ze in de komende exposities van oktober en november 2008 graag in de collectie op.

Hans is overleden in oktober 2016

 

 

SCALDIS-BOUWPLAAT VAN HET ms WILEM RUYS

Door advisering op het gebied van de kleurstelling heeft het KRL-Museum op bescheiden wijze meegewerkt aan de totstandkoming van deze, werkelijk prachtige bouwplaat. De bouwplaat is gemaakt door Evert Wijnen (2009) en uitgevoerd in schaal: 1: 250 en kan men als waterlijnmodel  maar ook als volrompmodel (zie foto onder)bouwen. De prijs is alleszins redelijk te noemen: €24,64 inclusief verzendkosten. Als toegift is ook nog een bouwplaat van de sleepboot "Hudson" en het binnenvaartschip "Ebenheazer" toegevoegd. Ga voor meer informatie naar de website: scaldisbouwp1@zeelandnet.nl