background
affiche nederlands indie
Van het eerste zeilschip

het eerste zeilschip

Tot en met het laatste vrachtschip

het laatste vrachtschip
facebook forum
Vlieënde Hollander maak skip skrik bij ewenaar

Uit de Lloyd Mail van augustus 1967

Het schilderij in officiersbar van de Merwe Lloyd - Foto M. Kuijper