background
affiche nederlands indie
Van het eerste zeilschip

het eerste zeilschip

Tot en met het laatste vrachtschip

het laatste vrachtschip
facebook forum
De Thuisreis van de Djocja in 1914 en de moeilijkheid neutraal te blijven

 ss Djocja in neutraliteits uitvoering

Engelse schepen te Port Said wachten uit vrees voor een ontmoeting met het ss Emden

het ss Emden

Von Mucke, 1e officier van het ss Emden

Colombo haven - Ceylon

Het ss Djocja te Batavia

De haven van Kirkwall - Engeland