LOPENDE PROJECTEN

 

 

EXPOSITIE ‘ROTTERDAMSCHE LLOYD’ TE VLISSINGEN

17 januari tot medio juli 2018

Op woensdag 17 januari jl. werd door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum (KRL-Museum) bij gastheer Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen een expositie geopend met een prominente link tussen de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’. Deze scheepswerf was in de periode 1882 t/m 1947 hofleverancier van ‘de Lloyd’ .

Het is alom bekend dat de scheepswerf ‘De Schelde’ in het verleden vele zeeschepen met Indische namen heeft gebouwd. Het Museum Scheldewerf richt zich op deze bekende Zeeuwse werf en Damen Schelde Naval Shipbuilding heeft momenteel nog een directie relatie met Indonesië. Het KRL-Museum wil met het inrichten van deze, zes-maanden-durende, expositie getuigen over dit roemrucht scheepvaart-verleden dat zich uitstrekte tot en met de Gordel van Smaragd.

Drie organisaties pakken met deze expositie een historische draad op en doen dat tegelijkertijd op twee locaties, namelijk: in het hoofdkantoor van Damen Schelde alsook in het Museum Scheldewerf, beide aan De Willem Ruysstraat te Vlissingen. Genoemde organisaties zijn onlosmakelijk verbonden met Nederlands Indië en Indonesië. Het is om deze reden dat Wieteke van Dort bij de opening van deze expositie, letterlijk en figuurlijk, de Indische toon heeft gezet. Ook TV-persoonlijkheid Gerard Cox gaf acte de presence.

Tijdens de opening werd ‘De Blaas’, de bij veel Vlissingers zeker nog bekende fabrieksfluit, door de Damen Schelde directie aan het Museum de Scheldewerf geschonken. Bij die gelegenheid werd de fluit uiteraard geblazen en vanaf dat moment tot medio juli 2018 zijn geïnteresseerden bij beide exposities welkom.

BEZOEKTIJDEN

Hoofdkantoor van Damen Schelde Naval Shipbuilding

Adres: De Willem Ruysstraat 99 te Vlissingen (gratis entree: van 09.00 – 17.00 uur).

Museum Scheldewerf

Adres: De Willem Ruysstraat 100 te Vlissingen (op woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur – hier wordt een kleine entree geheven).

FOTO-RAPPORTAGE OPENING DOOR WIETEKE VAN DORT

   
 

 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

 
 
 

 

 

MEDIA OVER DE ‘ROTTERDAMSCHE LLOYD’ EXPOSITIE TE VLISSINGEN

Januari – juli 2018

                                                   pagina-2

                                                pagina-2

 

 

 

SAMENWERKING MET MINIWORLD ……. WEER EEN VOET AAN ROTTERDAMSE WAL.

Ontegenzeglijk is het een belangrijke factor geweest dat de vader van de directeur van Miniworld, Marc van Buren bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Werktuigkundige is geweest en samen met onze voorzitter, Ed van Lierde op de Seine Lloyd heeft gevaren. Toch is dat zeker niet de enige reden dat Miniworld haar poorten voor ons museum open gaat zetten en op termijn, qua oppervlakte, haar grootste expositie mogelijk maakt. Miniworld en het KRL-Museum kunnen in een aantrekkelijke sfeer zeker elkaars doelstellingen versterken. De eerste stap in die veelbelovende samenwerking is de bruikleen van het grote scheepsmodel waarvan we hieronder een foto laten zien.

Het ms GAROET …… de ‘spitsafbijter’ in bruikleen

Geplaatst bij Miniworld op 20 september 2016!

Voortgezette samenwerking met ons Erfgoed Centrum.

projectleider: Bestuurslid, Peter Buisman.

Miniworld is in het najaar van 2017 met de Gemeente Rotterdam rondgekomen en kan geleidelijk aan haar uitbreidingsplannen ten uitvoer brengen. Deze gunstige ontwikkelingen kunnen, op termijn, voor ons museum leiden tot een stap-voor-stap-uitbreiding van de erfgoedbruikleen, waarmee we in 2016 al zijn begonnen. Mogelijkheden worden onderzocht of ons Erfgoed Centrum voor een langere tijd een bruikleenovereenkomst kan aangaan. De samenwerking die hieraan ten grondslag ligt, zal itussen drie partijen gaan verlopen, dat zijn:

1. ‘Miniworld’ (onder de naam: Modelspoorland BV),

2. De Stichting ‘Meemaken in Miniatuur’

3. De Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

Bestuurslid Peter Buisman heeft in het najaar van 2017 het projectleiderschap van dit interessante project aanvaard, niet in de laatste plaats omdat hij significante en positieve ervaring in soortgelijke projecten heeft.

Bestuurslid, Peter Buisman

HET LLOYDKADE-PROJECT

een Miniworld – project met inbreng van ons Erfgoed Centrum

In 2018 wordt tevens een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het Lloydkade-project, hetgeen inhoudt dat op termijn de Lloydkade bij Miniworld te bewonderen zal zijn. Het plaatje dat dit op termijn zal opleveren, zal ongeveer vergelijkbaar zijn met de foto hieronder:

Omdat het om een kostbaar project gaat worden eerst de mogelijkheden voor fondsenwerving onderzocht, maar een eerste belangrijke stap is al gezet door de aankoop door het KRL-Museum van een prachtig en robuust Willem Ruys-model, van bijna twee meter lengte, dat de schaal heeft waarin Miniworld zelf hoofdzakelijk is gebouwd, namelijk in de schaal 1:100.

Schenking onder voorwaarden

Het Scheepsmodel van de Willem Ruys werd in februari 2017, onder de voorwaarde dat de Lloydkade inderdaad wordt nagebouwd, aan Miniworld geschonken.

Het vlaggenschip van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd zal door Miniworld worden geupgrade en geschikt gemaakt voor inbouw, zie het scheepsmodel hieronder:

Het Scheepsmodel van de Willem Ruys.

EEN KIJKJE IN DE WONDERE MINIWORLD …….. GA SNEL KIJKEN!

Voor méér Miniworld-informatie zie hun website:  

http://miniworldrotterdam.com

 

 

 

Left Menu IconMenu