Mijn Lloydverhaal

Mijn Lloydverhaal

 

 'MIJN LLOYDVERHAAL' ……. GESPROKEN ERFGOED

MET EEN VISUEEL TINTJE!

 

 

 

0. EERSTE RONDE IS ACHTER DE RUG

In 2014 is de eerste ronde van dit leuke project afgesloten (20 deelnemers). Zoals bij elk project is de financiering daarvan een eerste vereiste. De eerste ronde is voor 80% door het KRL-Museum gefinancierd en voor 20% door de deelnemer. Voordat sprake kan zijn van een tweede ronde moeten wij fondsen gaan werven, simpelweg omdat zelf een volgende ronde financieren niet verantwoord is. Wij verzoeken u daarom pas weer in te schrijven als u daartoe op deze pagina wordt uitgenodigd ……… wij houden u op de hoogte. 

1. VOOR DE TWEEDE RONDE VAN HET ERFGOEDPROJECT: 'MIJN LLOYDVERHAAL' ZIJN EERST FONDSEN NODIG!

Als niet-gesubsidieerd museum zijn wij voor de uitvoering van het project: 'Mijn Lloydverhaal' afhankelijk van fondsen. Dit betekent dat een eventuele tweede ronde pas kan worden opgestart als daar voldoende geld voor is. 

 

2. HET VASTLEGGEN VAN VERHALEN IS PUUR ERFGOED

Zoals u ongetwijfeld weet, beschouwt de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum het geheugen van oud KRL-medewerkers als een zeer waardevolle opslagplaats van KRL-erfgoed en dus als een belangrijke bron waaruit de gegevens, nu het nog kan, zoveel mogelijk moeten worden vastgelegd.

 

3. WAAROM VIDEO-INTERVIEW

Omdat video een heel geschikt middel is om onze Lloydverhalen, ervaringen, sferen en gevoelens over te brengen en wij het prachtige Lloyderfgoed veilig willen stellen, gaan wij in dit project bij oud KRL-medewerkers een videointerview afnemen. Wij hebben een extra motief om voor videobeelden te kiezen, namelijk: videobeelden kunnen door het KRL-Museum veilig worden bewaard totdat binnen de museumorganisatie of daarbuiten een vraag naar videobeelden komt.

Wij geven u een voorbeeld: Het Spoorwegmuseum te Utrecht wil vanaf 2017, voor het eerst in de geschiedenis, Nederlands Indië op het programma zetten en heeft ons gevraagd die permanente tentoonstelling mede in te richten. Videobeelden van oud KRL-ers die over Indië praten, kunnen daarin een zeer belangrijke rol gaan spelen!

4. INHOUD INTERVIEW

DEEL-1:

U hoeft zich over het interview zelf niet druk te maken. Terwijl de cameraman zijn camera installeert, volgt een gezellige introductie, voordat met het interview wordt aangevangen, bent u de camera al vergeten. In deel-1 ('de verplichte kuur') begint de interviewer met het stellen van enkele specifieke vragen, bijvoorbeeld of u ooit op US-Standaardschepen van de Lloyd heeft gevaren, of op Nederlands Indië heeft gevaren, etc.

DEEL-2:

In deel-2 ('de vrij kuur') komen uw persoonlijke anekdotes aan bod. Het is de bedoeling dat u hier korte anekdotes vertelt over spannende, trieste, leuke en interessante dingen die u heeft meegemaakt!

 

5. FINANCIERING VAN HET INTERVIEW

Het KRL-Museum neemt het overgrote deel van de kosten van uw interview voor haar rekening nemen, maar wij komen er, als niet gesubsidieerd museum, helaas niet onderuit ook aan de geïnterviewde een eigen bijdrage van €20,- te vragen (voor niet aangemonsterden €25,-).

 

 

Wat krijgt de geïnterviewde hiervoor terug?

1. Allereerst krijgt u uiteraard een DVD van de video zoals die integraal door de cameraman is opgenomen (dus ruw beeldmateriaal dat niet gemonteerd is!). Dit is voor uw (klein)kinderen een prachtig geschenk en  aandenken over uw 'goeie ouwe' vaartijd, 

Let op! ……….. voor de beelden gelden: beeldrecht en copyright!

2. De garantie dat uw video-interview gearchiveerd wordt en uw videoverhaal voor de toekomst, als belangrijk Lloyderfgoed, veilig wordt gesteld. Uw verhalen leven dus voort ook al heeft u het tijdige voor het eeuwige verwisseld (laten we hopen dat dit moment nog heel ver weg is!).

Zoals eerder aangegeven, zullen uw beelden in museumfilms worden verwerkt. In de toekomst verwachten wij dat binnen de museumorganisatie en/of daarbuiten een zekere vraag naar specifieke interviewbeelden ontstaat.

3. Het directe effect van uw eigen bijdrage is dat wij door meer financiële capaciteit bij méér oud-collega’s video-interviews kunnen doen ……. en dat nu is precies wat ons project verder kan dragen!

 

 DRIE STAPPEN OM IN TE SCHRIJVEN

 

STAP-1      INSCHRIJVEN TWEEDE RONDE (pas na aankondiging!)

Vul dionderstaand formulier volledig in en check s.v.p. of u alles juist heeft ingevuld/niets bent vergeten en klik daarna op de grijze knop met de tekst: 'Verzenden'. Het door u ingevulde inschrijfformulier wordt vervolgens automatisch naar het KRL-Museum gestuurd. U krijgt binnen enkele dagen een bevestigings-email van ons.

 

STAP-2    BETALING

Stort €,- (niet-aangemonsterd €,-) op bankrekening: NL25RABO0144299909 ten name van: KRL-Museum te Oudehorne, onder vermelding van uw naam en (indien van toepassing) ten name van KRL-Museum te Oudehorne, onder vermelding van uw naam en (indien van toepassing) uw aanmonsternummer.

STAP-3

In een bevestigings-email wordt u o.a. aangegeven in welke periode uw interview kan gaan plaatsvinden. Uiteraard bepaalt u uiteindelijke de exacte datum. Houd u er s.v.p. rekening mee dat dit, vanwege het aantal inschrijvingen en de beperkte capaciteit van het interviewteam, enige tijd kan duren!

 

VOORWAARDE: HET BEELDRECHT EN COPYRIGHT LIGGEN BIJ HET KRL-MUSEUM!

Het KRL-Museum

Het project: 'Mijn Lloydverhaal' is, in eerste instantie, opgezet om het gesproken KRL-erfgoed veilig te kunnen stellen. Het KRL-Museum heeft de kosten van de interviews daarom voor maar liefst 80% gefinancierd. De beelden van elk interview gaan bij het KRL-Museum in het Audio-visueel archief en liggen daar geduldig te wachten totdat een interne of externe vraag naar beelden komt. U bent zeker overtuigd van de belangrijkheid hiervan als wij u melden dat in de eerste interview-ronde al drie geinterviewde zijn overleden.

Afhankelijk van de toekomstige vraag naar beelden, kan een film, video of documentaire worden gemaakt. Als in de toekomst sprake is van gebruik van beeldmateriaal in films, video's, documentaires, etc. zal dat hier apart vermeld worden.

De geïnterviewde 

De geïnterviewde, die overigens voor 20% bijdraagt in de kosten, krijgt daarvoor een DVD met het ruwe materiaal er op, dat materiaal is dus niet gemonteerd! De geïnterviewde ontvangt de DVD op voorwaarde dat deze niet openbaar wordt gemaakt. Openbaar maken is niet toegestaan omdat de beelden dan door derden kunnen worden gedownload en daarmee het exclusieve recht van het KRL-Museum wordt aangetast. Zoals hierboven aangegeven is vertoning door geinterviewde in huiselijke kring wel toegestaan.

 

INSCHRIJFFORMULIER

 

Achternaam :
Voornaam :
Voorletters :
Man/Vrouw : Man Vrouw
Geboortedatum :
Geboorteplaats :
Straat :
Huisnummer :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoonnummer :
Email adres :
Laatste functie bij voormalig (K)RL :
In dienst van (jaartal) :
In dienst tot (jaartal) :
Heeft u op US-standdaardschepen gevaren? : Ja Nee
Heeft u ooit nieuwbouw van Lloydschepen begeleid? : Ja Nee
Heeft u op Nederlands Indië gevaren? : Ja Nee
Aanmonsternummer :
Left Menu IconMenu