Miniworld – Rotterdam

Samenwerking met Miniworld – Rotterdam

SAMENWERKING MET MINIWORLD BETEKENT

WEER VOET AAN ROTTERDAMSE WAL?

Ontegenzeglijk is het een belangrijke factor geweest dat de vader van de directeur van Miniworld, Marc van Buren bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Werktuigkundige is geweest en samen met onze voorzitter, Ed van Lierde op de Seine Lloyd heeft gevaren. Toch is dat zeker niet de enige reden dat Miniworld haar poorten voor ons museum open gaat zetten en op termijn, qua oppervlakte, haar grootste expositie mogelijk maakt. Miniworld en het KRL-Museum kunnen in een aantrekkelijke sfeer zeker elkaars doelstellingen versterken. De eerste stap in die veelbelovende samenwerking is de bruikleen van het grote scheepsmodel waarvan we hieronder een foto laten zien.

Het ms GAROET …… de ‘spitsafbijter’ in bruikleen

Geplaatst bij Miniworld op 20 september 2016!

‘Drieluik’-samenwerking met ons bestuurslid, Peter Buisman als

Museum-projectleider.

Miniworld is in het najaar van 2017 met de Gemeente Rotterdam rondgekomen en kan geleidelijk aan haar uitbreidingsplannen ten uitvoer brengen. Deze gunstige ontwikkelingen kunnen, op termijn, voor ons museum op leiden tot een terugkeer naar het Rotterdamse en wel met een mogelijk fikse ruimte voor een permanente expositie. De samenwerking die daaraan ten grondslag ligt, zal tussen drie partijen gaan verlopen, dat zijn:

1. ‘Miniworld’ (onder de naam: Modelspoorland BV),

2. De Stichting ‘Meemaken in miniatuur’

3. De Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

Een deel van ons bestuur heeft daarover in november 2017 gesprekken gehad over een samenwerking tussen genoemde drie partijen. Na de besprekingen is ook de toekomstige ruimte bekeken. In feite heeft dat deel van het gebouw aan de Weena momenteel nog de status van ‘keldercasco’ en zal derhalve eerst geschikt voor gebruik als expositieruimte moeten worden gemaakt. Daarvoor is uiteraard een investering nodig die via fondsen moet worden verkregen. Omdat fondsenwerving in dat verband nog moet worden opgestart, moge het duidelijk zijn dat de opening van deze permanente expositie nog een flinke tijd op zich laat wachten …… maar met vereende krachten gaat dat zeker lukken!! Wij houden u in deze paragraaf uiteraard van de ontwikkelingen op de hoogte!

Projectleider Peter Buisman

Intussen kunnen wij u melden dat onze penningmeester, Peter Buisman het projectleiderschap van dit interessant project heeft aanvaard, niet in de laatste plaats omdat hij significante ervaring in soortgelijke projecten heeft.

HET LLOYDKADE-PROJECT

een gezamenlijk Miniworld – KRL-Museum project

In 2018 wordt tevens een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het Lloydkade-project, hetgeen inhoudt dat op termijn de Lloydkade bij Miniworld te bewonderen zal zijn. Het plaatje dat dit op termijn zal opleveren, zal ongeveer vergelijkbaar zijn met de foto hieronder:

Omdat het om een kostbaar project gaat worden eerst de mogelijkheden voor fondsenwerving onderzocht, maar een eerste belangrijke stap is al gezet door de aankoop door het KRL-Museum van een prachtig en robuust Willem Ruys-model, van bijna twee meter lengte, dat de schaal heeft waarin Miniworld zelf hoofdzakelijk is gebouwd, namelijk in de schaal 1:100.

Schenking onder voorwaarden

Het Scheepsmodel van de Willem Ruys werd in februari 2017, onder de voorwaarde dat de Lloydkade inderdaad wordt nagebouwd, aan Miniworld geschonken.

Het vlaggenschip van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd zal door Miniworld worden geupgrade en geschikt gemaakt voor inbouw, zie het scheepsmodel hieronder:

Het Scheepsmodel van de Willem Ruys.

EEN KIJKJE IN DE WONDERE MINIWORLD

GA SNEL KIJKEN!

Voor méér Miniworld-informatie zie hun website: http://miniworldrotterdam.com

 

Left Menu IconMenu