BEZOEK AAN EXPOSITIES

 

 HET OORSPRONKELIJK MUSEUM TE OUDEHORNE

Indien u de expositie in Oudehorne (bij Heerenveen) wilt bezoeken, kunt u een telefonische- of een e-mailafspraak maken. In principe ontvangen wij iedere bezoeker of groepje bezoekers afzonderlijk waardoor wij meer individuele aandacht kunnen geven. Afhankelijk van de afgesproken tijd staat de koffie of borrel klaar …………….. de toegang is gratis!

N.B. In de loop van 2018 wordt een verhuizing verwacht van dit oorspronkelijk deel van ons voormalig museum. Als meer info daarover beschikbaar is, laten wij u dat hier direct weten.

Wij zouden het ten zeerste waarderen (maar u absoluut niet willen verplichten!) indien u bij uw bezoek een bloemetje zou willen meenemen dat u bij het ‘Slamatmonument’ kunt leggen. Zoals u wellicht weet, worden met dat monument, permanent de 983 slachtoffers geëerd/herdacht (zie ons hoofdstuk: 1e & 2e Wereldoorlog).

 Het Slamat-monument voor 983 slachtoffers.

 BRUIKLEEN AAN ANDERE MUSEA

Zo nu en dan geven wij onze colectie-items (gratis) in bruikleen aan andere musea of instellingen. Meestal gaat het om een kleine aanvulling door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum op hun tentoonstellingen. Bijvoorbeeld hebben wij bij de zeven maanden-durende expositie ‘Den Haag – Indië’ het Haags Historisch Museum het onderdeel: ‘Vervoer van en naar Nederlands Indië’ voor onze rekening genomen. Indien er sprake is van zo’n bruikleen laten wij dit direct via deze website weten.

 

 

MÉÉR DAN 6000 FOTO’s OP DEZE WEBSITE !

het vlaggenschip ms Willem Ruys.

 

 

Left Menu IconMenu