BEZOEK AAN EXPOSITIES

 

 

 WISSEL-EXPOSITIES OP DIVERSE LOCATIES IN NEDERLAND

Regelmatig worden op verschillende locaties in Nederland Koninklijke Rotterdamsche Lloyd exposities gehouden. Op de volgende website-link treft u informatie over deze, steeds wisselende, exposities aan:  http://www.krlmuseum.nl/exposities/

NOORD-BRABANT

DE EXPOSITIE TE FRIESLAND GAAT IN HET NAJAAR VAN 2018 VERHUIZEN NAAR NOORD-BRABANT!

 

De permanente expositie in Friesland was wat restte van het oorspronkelijk museumpje dat in 2006 door oprichter, Ed van Lierde is opgestart. De grondlegger gaat naar het Brabantse verhuizen (bewesten Eindhoven). Een wisselende expositie gaat met hem mee en wordt tentoongesteld in een aanmerkelijk grotere ruimte. Een van de prominente, permanente items die meegaan is het Slamat-Monument.  

Getracht wordt de nieuwe expositie met Pinksteren – 2019 (precies 13 jaar na de opening door oud Lloyd-bemanningslid, Jan Munter van de Friese expositie) te gaan openen. Zodra relevante gegevens voor de bezoeker bekend zijn, zal dit in de ons ter beschikking staande media bekend worden gemaakt.

 

Niet ver van de plaats waar onze directeur, Willem Ruys B.zn. in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter werd gefusilleerd (Goirle), zal dus mogelijk een kleine, permanente expositie worden opgezet. Het Slamat-monument zal daar definitief in een setting geplaast worden die vergelijkbaar is met Oudehorne ….. dus in de natuur. Zo kunnen de jaarlijkse Slamat-herdenkingen voor familieleden van Slamat-slachtoffers, ook in de toekomst verzekerd zijn.

Het Slamat-monument voor 983 slachtoffers!

Zoals het er nu uitziet kunt u vanaf janua weer een telefonische- of  e-mailafspraak voor een bezoek maken. In principe ontvangt de grondlegger van het “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Museum iedere bezoeker, of groepje bezoekers afzonderlijk, waardoor hij meer individuele aandacht aan hen kan geven. Afhankelijk van de afgesproken tijd staat straks de koffie  weer klaar …………….. de toegang is dan gratis!

BRUIKLEEN AAN MUSEA EN ANDERE INSTELLINGEN

Zo nu en dan geven wij onze colectie-items (gratis) in bruikleen aan andere musea of instellingen. Meestal gaat het om een kleine aanvulling door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum op hun specifieke tentoonstellingen, die doorgaans een looptijd hebben van zes tot acht maanden. Bijvoorbeeld hebben wij bij de zeven maanden-durende expositie Den Haag – Indië van het Haags Historisch Museum het onderdeel: ‘Vervoer van en naar Nederlands Indië’ voor onze rekening genomen. Indien er sprake is van zo’n bruikleen laten wij dit uiteraard direct via deze website weten.

 

 

MÉÉR DAN 6000 FOTO’s OP DEZE WEBSITE !

het vlaggenschip ms Willem Ruys.

 

 

 

Left Menu IconMenu