background
affiche nederlands indie
Van het eerste zeilschip

het eerste zeilschip

Tot en met het laatste vrachtschip

het laatste vrachtschip
facebook forum
15 Maart 2017

Klik op het volgende plaatje voor een RSS feed van ons nieuws.

Klik hier voor meer KRL nieuws.

IN MEMORIAM: Op 15 september jongstleden is oud Lloyd-Machinebankwerker Leo van Oeveren van ons heengegaan. De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring te Den Haag plaatsgevonden. *****

Oud Lloyd-Machinebankwerker, Leo van Oeveren