background
affiche nederlands indie
Van het eerste zeilschip

het eerste zeilschip

Tot en met het laatste vrachtschip

het laatste vrachtschip
facebook forum
Openingsspeech Slamat herdenking

SLAMAT HERDENKING KONINKLIJKE  ROTTERDAMSCHE LLOYD MUSEUM OUDEHORNE - SEPTEMBER 22, 2007

OPENINGSPEECH ED VAN LIERDE, OPRICHTER VAN HET KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD MUSEUM

 

Excellentie, Dames en Heren …………….


Namens het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum heet ik u allen van harte welkom!Een speciaal welkom voor de Nieuw Zeelandse Ambassadeur, mevrouw Fry and haar echtgenoot, een speciaal welkom ook aan de 1e Secretaris van de Britse Ambassade, de heer Fairweather, aan de oud Directeur van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, de heer Ruys, aan de Havenmeester van de grootste haven ter wereld, de heer Lems en echtgenote en natuurlijk aan de vertegenwoordiger van de Vereniging KRL/WRZ, Kapitein Welter en zijn echtgenote.
Het is een grote eer u allen in ons midden te hebben!
Vandaag is de droevige ramp met de Slamat de redden waarom wij hier bij elkaar zijn………


Vandaag zijn onze harten en gedachten volledig bij de familie van de Slamat-slachtoffers. Een héél warm welkom aan alle familieleden! Sta mij toe de spotlights op een speciaal familielid, Frans Luidinga te zetten. Frans was en is een onvervangbare hulp geweest in de voorbereiding en de uitvoering van deze speciale bijeenkomst.
Ook in ons midden mijn collega’s, oud bemanningsleden van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd met hun partners. Een vriendelijk welkom ook voor hen! Dank u allen dat u besloten heeft hier vandaag aanwezig te zijn!


Wat deze dag extra speciaal maakt is dat hier vandaag nabestaanden van de SLAMAT-bemanning, samen met hun “jongere” KRL-collega’s gezamenlijk een van de grootste koopvaardijrampen uit de 2e Wereldoorlog gaan herdenken en gedenken.


Stilstaan bij een ramp met al haar verschrikkelijke gevolgen, betekent een mogelijk volgende stap in het verwerkingsproces van eenieder die daar tot de dag van vandaag nog last van heeft, de een worstelt daar meer mee dan de ander. Extra aandacht aan die verschrikkelijke 27 april 1941 geeft wellicht een iets betere mogelijkheid het verleden een plaats te geven. In dat verband wil ik graag de woorden aanhalen van één van de kleinkinderen. Ze e-mailde mij de woorden: “Wij weten weinig over onze Opa en zijn zeer blij met de gelegenheid om hem te eren en meer te leren over de geschiedenis van de Slamat”. Toen ik deze woorden las wist ik direct waarom ik deze herdenkingsbijeenkomst aan het organiseren was!

In het dagprogramma, dat overigens op onderdelen is aangepast, ziet u dat het nu tijd is voor de lezing over het RL-passagierschip, de SLAMAT. Wij zijn zeer vereerd dat Frans Luidinga, Martiem Schrijver, RL-kenner bij uitstek, hij is in de eerste plaats als zoon van Gezagvoerder, Tjalling Luidinga hier. In de tweede plaats is hij hier om mede vorm te geven aan deze speciale dag. Als u niet op de hoogte bent van zijn boeken die hij als maritiem schrijver heeft geschreven ….. dan krijgt u vandaag de kans zijn interessante, grote en dikke boeken op de leestafel in de carport in te zien.


Voor diegenen die het nog niet weten ………..Het KRL-Museum is een particulier initiatief, zonder sponsors en zonder subsidie. Graag wil ik als oprichter onderstrepen dat het KRL-Museum naast haar kleinschalig museum en steeds groter wordende website al haar inspanningen richt op de bemanningsleden die vanaf 1983 de Rotterdamsche Lloyd schepen hebben bevaren. Het accent wordt door ons gelegd op het menselijk aspect van het RL en KRL-erfgoed……………….. onze missie is daarom toekomstige generaties te interesseren in wat de Rotterdamsche Lloyd mensen heeft bewogen en vooral ook hoe zij het varen hebben beleefd ……….. het varen voor de diverse “Mijnheren Ruys” van deze roemruchte rederij.


Enkele familieleden hebben mij aangegeven dat ze er eigenlijk wat moeite mee hebben dat het KRL-Museum kosten noch moeite heeft gespaard en familieleden toch zonder inschrijfkosten heeft uitgenodigd. Om u de gelegenheid te geven van dat onprettige gevoel af te komen staat in het museum een rode spaarpot. Uw gift is uiteraard zeer welkom en maakt het voor het museum weer wat gemakkelijker om haar doelstellingen en missie te verwezenlijken.


Het woord is aan Frans Luidinga ……………