ORGANISATIE

VRIJWILLIGERS ORGANISATIE 

‘ARCHIEF’

Archivaris, Jaap Lucas

Motief voor het support van Jaap aan het KRL-Museum:

Bij mijn bezoek aan het KRL-Museum vond ik het fantastisch te ervaren dat mensen zich inzetten voor maritiem erfgoed uit een tijd waarin ikzelf ook heb gevaren en dan ook nog zo dicht bij mijn huis. De museumvacature: ‘Archivaris’ sprak mij aan omdat ik in die vrijwilligersfunctie mijn bijdrage zou kunnen leveren. Als voormalig verenigingssecretaris voel ik mij tot het archiveren aangetrokken en heb in 20 die taak op me genomen.

Als telg uit een zeevaardersfamilie kruipt het bloed waar het niet gaan kon. Ik wilde als 14-jarige jongen graag gaan varen en heb dan ook enkele reizen als logiesjongen/bediende-AD bij Van Nievelt-Goudriaan meegemaakt. Uit die tijd stamt mijn “zwak” voor Liberty-schepen. Vandaar dat ik bij het KRL-museum met het schip ss Tomori (het voormalige ss Van’t Hoff) heb aangemonsterd.

Jaap Lucas, archiveert Lloyd-documenten, -brochures, etc.

‘AMBTENAAR VAN AANMONSTERING’

Als Archivaris ondersteunt Jaap Lucas daadwerkelijk het KRL-Museum en is daartoe, sinds 2010, gemiddeld drie ochtenden  per week op het KRL-Museum te Oudehorne aanwezig. Vanaf het laatste kwartaal 2016 gaat hij ook door het leven als Ambtenaar van Aanmonstering van het KRL-Museum, hij voert daarbij alle aanmonstertaken uit. 

‘DEPOTHOUDER’

Gerard May

…………………………..

Een deel van ons museumerfgoed bevindt zich op plekken waar het helaas niet zichtbaar is, één van die plaatsen is het museumdepot dat letterlijk en figuurlijk een centrale rol speelt. Het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum, dat in plaats van een eigen museumgebouw, diversie locaties heeft waar zich delen van de collectie bevinden, heeft bijna automatisch een centrale plek nodig van waaruit collectie-items worden vervoerd naar exposities of daar weer van terugkomen. De wisselende item-bewegingen vraagt uiteraard om een precieze administratie om op elk moment te weten welk collectie-item waar te vinden is. Gerard May, die ons enkele jaren geleden over het huidige depot in zijn woonplaats heeft getipt, is  sinds die tijd depothouder. Hij zal bij verhuizingen van de collectie bij bruikleen en/of exposities de man zijn met de meest belangrijke sleutel.
Motief van Gerard als Vrijwilliger iets voor het KRL-Museum te betekenen: 

De Slamat-herdenking in 2011 heeft mijn gevoel om iets voor het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum te gaan betekenen zeer versterkt. Het prachtige verleden van de KRL mag niet verloren gaan!

‘LOGISTIEK’

Logistieke man, Ben Hofs  

…………………………………………

De logistieke behoeften van het KRL-Museum liggen in principe binnen Nederland en zijn qua tijd onregelmatig verspreid. In het verleden werden onregelmatig collectie-items binnen de drie ‘standplaatsen’ vervoerd. Ben Hofs zorgde hoogstpersoonlijk voor het vervoer van de ss Bengalen scheepsbel van San Diego (USA) naar Oudehorne. Het vervoer van de Modjokerto- motorreddingssloep (Lexmond-Rotterdam) en de sloepsmotor (Friesland-Rotterdam) waren  ook opvallende vervoersprojecten>

Ben’s bedrijf ‘JNE Europe b.v.’ is gespecialiseerd in het vervoeren van onderdelen, documenten en monsters waar ze ook moeten zijn. In de praktijk betekent dit zonodig, héél ver weg en indien mogelijk gisteren afgeleverd!. JNE is expert in het efficiënt omgaan met elk bestemmings- of doorvoerland. Tijdgevoelige producten worden constitent en kosteneffectief naar hun bestemming vervoerd. Website: www.flyjne.eu

TECHNISCHE DIENST’

Sinds de intrede van het stoomtijdperk is de ‘Technische dienst’ op onze Lloydschepen uitgeroeid tot de grootste dicipline. In 2015 maakten, door het museumproject: ‘Restauratie Modjokerto-Motorreddingssloep’, de ‘Technische Dienst’ bestaande uit de oud Lloyd-Werktuigkundigen: Arie de Waardt en Harry van der Brugh zich helemaal ontsterfelijk! Zij waren hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor een weergaloze revisie van de originele LISTER-motor, een Engelse twee-cilinder sloepdiesel, die aanvankelijk nog nukken vertoonde, maar na liefdevol behandeling ging lopen als een soepele hinde (Zie website link:  www.krlmuseum.nl/rlsloep

Arie de Waardt                                            

   Harry van der Brugh

De LISTERmotor wordt gedemonteerd, juli-2015

Hier staat ze in de sloep te pronken, oktober-2015

Verantwoordelijk voor deze technische prestatie (chapeau!) hebben beide heren, zonder dit overigens te weten, ook de basis gelegd voor de Technische Dienst van ons Museum. Arie en Harry zullen, indienzich technische calmiteiten of gewoon opbouwende technische zaken, voordoen deze in de toekomst gaan tackelen.

medio juni gebeurde er een ongelukje met de Craddle, zonder overigens de sloep te beschadigen. De Technische Dienst klaarde deze reparatieklus zodanig dat de craddle 4,6 keer zo sterk is geworden.

‘MODELBOUW – RESTAURATIE’

Vanaf 2009 t/m 2016 mocht het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum zich verheugen op de daadwerkelijk support van een creatief-technische duizendpoot. Geert Sieben uit Buggenum (L) heeft, ondanks zijn uitermate belastende ziekte, in  bovengenoemde periode veel ‘pro deo’ werk voor het KRL-Museum verricht. Wegens zijn ziekte werd het noodzakelijk hem te ondersteunen en dat werd, vanaf 2014, met verve gedaan door Arnoul Lormans, leraar handenarbeid en vriend van Geert.

Geert Sieben

Eén van Geert’s ontwerpen

Shipyard ‘Sieben’ met in het midden zijn eerste project: De totale ombouw van het ms Slamat naar het ms Garoet.

HET GROTE OMBOUW/RESTAURATIEPROJECT VAN GEERT

van ms Slamat naar …. ms Garoet

Het door oud KRL-Verpleger/schrijver J.F. Tiemeijer uit Velserbroek geschonken 2.35-meter-model van het ms Slamat wordt door Geert Sieben grondig aangepakt; de kleurstelling wordt teruggebracht naar de ‘af-werf-kleuren’, veel beschadigingen worden gerepareerd en ontbrekende onderdelen worden nieuw aangebracht, hij bouwt daarbij het ‘varend’ scheepsmodel om tot het ms Garoet. Het project is in augustus 2016 afgerond en duurde door de langdurige ziekte van Geert langer dan gepland. In 2015duurde helaas aanmerkelijk langer dan verwacht, maar krijgt ondersteuning door bovengenoemde Arnoul Lormans.  Zie voor een uitgebreid verslag de museumwebsite-link:  http://www.krlmuseum.nl/scheepsmod.html
In 2015 werd, wat de creatief-technische handelingen betref, het Garoet-project door Arnoul Lormans overgenomen, waarmee hij de modelbouwer van het KRL-Museum is geworden. Wanneer dat relevant is, geeft Geert Sieben nog adviezen.

Arnoul Lormans

In het Roermondse, druk aan de ombouw van het ms Garoet.

Arnouls’ volgende bouwprojecten

1. De bouw van het ss Gedé-model – start: maart 2017

2. De bouw van het ms Sibajak -model – start: oktober 2017

 

 ‘MUSEUMWEBSITE’

De basis van de website werd  in 2006 gelegd

Begin 2013 ging onze populaire museumwebsite haar 7 levensjaar in. De technische basis werd in 2006 gelegd door oud KRL-Werktuigkundige Cor van der Schoor en onze Voorzitter, Ed van Lierde bouwde de inhoud van de website op en vulde deze, soms méér dan, wekelijks aan. Langzaam maar zeker ging het up to date houden en goed laten functioneren van de website steeds meer inspanningen vragen terwijl onze site maar bleef groeien en groeien! in 2012 maar op jaarbasis maar liefst 90.000 bezoekers en 11 miljoen hits.

Begin 2013 ging onze populaire museumwebsite haar 7 levensjaar in en het werd de hoogste tijd voor een website die aan de ‘nieuwe eisen des tijds’ zou kunnen voldoen en dus werd het ook tijd voor een nieuw website-team. Van 2013 t/m 2015 werd het team gevormd door Claudia Harkema (Coördinator) en René Kluwen.

Vanaf juli-2016 wordt de museumwebsite substantieel geupgrade en als van ouds blijft Ed van Lierde verantwoordelijk voor tekst en lay out. In de nabije toekomst zullen we de site ook aantrekkelijk voor jongeren te maken, overigens zonder daarmee de toegankelijkheid voor onze oudere doelgroepen te bemoeilijken.

Veroorzaakt door onbehoorlijk handelen, verdween onze website in januari 2018 uit de lucht. Oorzaak: faillisement van de Deense provider en onzorgvuldige inlijving bij een andere Deense provider. Het tegenwoordig zeer gangbare ‘u zoekt het maar uit principe’ werd respectloos gehanteerd. Helaas heeft dat veel stress en enkele moeilijke websitemaanden opgeleverd.

Strong Kharma.

‘Als uit de hemel gezonden!’ dat mogen we wel stellen van nieuwkomer Strong Kharma. Een bijzondere naam die bij ons aanvankelijk en naar bleek onterecht hinduïstisch in de oren klonk. Hoe het ook zij ……. Strong heeft ons Erfgoedcentrum enthousiast en onvoorwaardelijk uit de acute websiteproblemen geholpen. In december had Marc van Buren van Miniworld de websitetekst en lay-out reeds gered, vervolgens lukte het Strong de website geheel terug te halen en over te zetten in het programma met meer mogelijkheden, genaamd: ‘WordPress’.  Strong woont in Rotterdam, heeft een uitgebreide ICT-ervaring en is daarbij gefocused op programmeertaal en websites.

Op 29 februari kreeg Strong voor zijn geweldige en belangeloze inzet te Nieuwerkerk aan den IJssel een cadeau, zie foto hieronder:

Motieven van Strong Kharma

a. omdat ik dit werk sowieso graag doe.

b. omdat ik graag mensen/organisaties help. Strong Kharma is via bestuurslid Peter Buisman binnengekomen, wij heten hem van harte welkom!

Tekst en Lay-out

Vanaf de doop in 2006 is onze website regelmatig door Ed van Lierde van de nodige tekst en lay-out voorzien, dat blijft nu aan de orde. Strong Kharma gaat daarbij de ‘technische achterkant’ van de website bewaken en onderhouden.

 

Left Menu IconMenu
KRL MUseum