ORGANISATIE

 

DE UITVOERENDE ORGANISATIE

 

‘BEWAKER’ MUSEUMDOELSTELLING’

Bij het veiligstellen van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd erfgoed wil het KRL-Museum een sterk accent leggen op het menselijke aspect van dat erfgoed. Ook Nederlands Indië is een ‘rode draad’ die door alle uitingen van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum dient te worden gecommuniceerd. Het KRL-Museum vindt deze aspecten zo belangrijk dat zij een een ‘bewaker’ heeft gevraagd of hij, ten aanzien van dit aspect, de vinger aan de pols wil blijven houden.
Frans Luidinga
Frans Luidinga is gewaardeerd lid van het Comité van Aanbeveling, hij is Maritiem schrijver en (K)RL-deskundige bij uitstek, Frans Luidinga hebben wij bereid gevonden voorzitter van deze commissie te worden. In zijn werk als Maritiem schrijver laat hij ook overduidelijk zien dat de mens bij hem onvoorwaardelijk centraal staat, dat maakt hem wat ons betreft hier de juiste persoon op de juiste plaats.
Motief voor het support van Frans aan het KRL-Museum:
De herinnering aan zo velen die met het varen voor de Rotterdamsche Lloyd bijdroegen aan de welvaart en de vrijheid van ons land mag niet in de vergetelheid raken. Het KRL-Museum kan hieraan een blijvende bijdrage leveren.

 

‘ARCHIEF’

Archivaris, Jaap Lucas

Motief voor het support van Jaap aan het KRL-Museum:

Bij mijn bezoek aan het KRL-Museum vond ik het fantastisch te ervaren dat mensen zich inzetten voor maritiem erfgoed uit een tijd waarin ikzelf ook heb gevaren en dan ook nog zo dicht bij mijn huis. De museumvacature: ‘Archivaris’ sprak mij aan omdat ik in die vrijwilligersfunctie mijn bijdrage zou kunnen leveren. Als voormalig verenigingssecretaris voel ik mij tot het archiveren aangetrokken en heb in 20 die taak op me genomen.

Als telg uit een zeevaardersfamilie kruipt het bloed waar het niet gaan kon. Ik wilde als 14-jarige jongen graag gaan varen en heb dan ook enkele reizen als logiesjongen/bediende-AD bij Van Nievelt-Goudriaan meegemaakt. Uit die tijd stamt mijn “zwak” voor Liberty-schepen. Vandaar dat ik bij het KRL-museum met het schip ss Tomori (het voormalige ss Van’t Hoff) heb aangemonsterd.

Jaap Lucas, archiveert Lloyd-documenten, -brochures, etc.

Jaap leest de nieuwe Lloyd-Kompas.

‘AMBTENAAR’ VAN AANMONSTERING

Als Archivaris ondersteunt Jaap Lucas daadwerkelijk het KRL-Museum en is daartoe, sinds 2010, gemiddeld drie ochtenden  per week op het KRL-Museum te Oudehorne aanwezig. Vanaf het laatste kwartaal 2016 gaat hij ook door het leven als Ambtenaar van Aanmonstering van het KRL-Museum, hij voiert daarbij alle aanmonstertaken uit. Voor aanmonsterzaken kunt u hem overigens benaderen via e-mail: jaaplucas@krlmuseum.nl of telefonisch: 06-50542649.

‘DEPOTHOUDER’

Een deel van ons museumerfgoed bevindt zich op plekken waar het helaas niet zichtbaar is, één van die plaatsen is het museumdepot dat letterlijk en figuurlijk een centrale rol speelt. Het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum, dat in plaats van een eigen museumgebouw, diversie locaties heeft waar zich delen van de collectie bevinden, heeft bijna automatisch een centrale plek nodig van waaruit collectie-items worden vervoerd naar exposities of daar weer van terugkomen. De wisselende item-bewegingen vraagt uiteraard om een precieze administratie om op elk moment te weten welk collectie-item waar te vinden is. Gerard May, die ons enkele jaren geleden over het huidige depot in zijn woonplaats heeft getipt, is  sinds die tijd depothouder. Hij zal bij verhuizingen van de collectie bij bruikleen en/of exposities de man zijn met de meest belangrijke sleutel.

Motief van Gerard als Vrijwilliger iets voor het KRL-Museum te betekenen: 

De Slamat-herdenking in 2011 heeft mijn gevoel om iets voor het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum te gaan betekenen zeer versterkt. Het prachtige verleden van de KRL mag niet verloren gaan!

‘LOGISTIEK’

Logistieke man, Ben Hofs

De logistieke behoeften van het KRL-Museum liggen in principe binnen Nederland en zijn qua tijd onregelmatig verspreid. In het verleden werden onregelmatig collectie-items binnen de drie ‘standplaatsen’ vervoerd. Ben Hofs zorgde hoogstpersoonlijk voor het vervoer van de ss Bengalen scheepsbel van San Diego (USA) naar Oudehorne. Het vervoer van de Modjokerto- motorreddingssloep (Lexmond-Rotterdam) en de sloepsmotor (Friesland-Rotterdam) waren  ook opvallende vervoersprojecten>

Ben’s bedrijf ‘JNE Europe b.v.’ is gespecialiseerd in het vervoeren van onderdelen, documenten en monsters waar ze ook moeten zijn. In de praktijk betekent dit zonodig, héél ver weg en indien mogelijk gisteren afgeleverd!. JNE is expert in het efficiënt omgaan met elk bestemmings- of doorvoerland. Tijdgevoelige producten worden constitent en kosteneffectief naar hun bestemming vervoerd. Website: www.flyjne.eu

‘TECHNISCHE DIENST’

Sinds de intrede van het stoomtijdperk is de ‘Technische dienst’ op onze Lloydschepen uitgeroeid tot de grootste dicipline. In 2015 maakten, door het museumproject: ‘Restauratie Modjokerto-Motorreddingssloep’, de ‘Technische Dienst’ bestaande uit de oud Lloyd-Werktuigkundigen: Arie de Waardt en Harry van der Brugh zich helemaal ontsterfelijk! Zij waren hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor een weergaloze revisie van de originele LISTERmotor, een Engelse twee-cilinder sloepdiesel, die aanvankelijk nog nukken vertoonde, maar na liefdevol behandeling ging lopen als een soepele hinde (Zie website link:  www.krlmuseum.nl/rlsloep.html

 Arie de Waardt                                            

   Harry van der Brugh

De LISTERmotor wordt gedemonteerd, juli-2015

Hier staat ze in de sloep te pronken, oktober-2015

Verantwoordelijk voor deze technische prestatie (chapeau!) hebben beide heren, zonder dit overigens te weten, ook de basis gelegd voor de Technische Dienst van ons Museum. Arie en Harry zullen, indien zich technische calmiteiten of gewoon opbouwende technische zaken, voordoen deze in de toekomst gaan tackelen.

medio juni gebeurde er een ongelukje met de Craddle, zonder overigens de sloep te beschadigen. De Technische Dienst klaarde deze reparatieklus zodanig dat de craddle 4,6 keer zo sterk is geworden.

 

‘MODELBOUW – RESTAURATIE’

Vanaf 2009 t/m 2016 mocht het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum zich verheugen op de daadwerkelijk support van een creatief-technische duizendpoot. Geert Sieben uit Buggenum (L) heeft, ondanks zijn uitermate belastende ziekte, in  bovengenoemde periode veel ‘pro deo’ werk voor het KRL-Museum verricht. Wegens zijn ziekte werd het noodzakelijk hem te ondersteunen en dat werd, vanaf 2014, met verve gedaan door Arnoul Lormans, leraar handenarbeid en vriend van Geert.
 
Geert Sieben
Eén van Geert’s ontwerpen

Shipyard ‘Sieben’ met in het midden zijn eerste project: De totale ombouw van het ms Slamat naar het ms Garoet.

HET GROTE RESTAURATIEPROJECT VAN GEERT

van ms Slamat naar …. ms Garoet

Het door oud KRL-Verpleger/schrijver J.F. Tiemeijer uit Velserbroek geschonken 2.35-meter-model van het ms Slamat wordt door Geert Sieben grondig aangepakt; de kleurstelling wordt teruggebracht naar de ‘af-werf-kleuren’, veel beschadigingen worden gerepareerd en ontbrekende onderdelen worden nieuw aangebracht, hij bouwt daarbij het ‘varend’ scheepsmodel om tot het ms Garoet. Het project is in augustus 2016 afgerond en duurde door de langdurige ziekte van Geert langer dan gepland. In 2015duurde helaas aanmerkelijk langer dan verwacht, maar krijgt ondersteuning door bovengenoemde Arnoul Lormans.  Zie voor een uitgebreid verslag de museumwebsite-link:  http://www.krlmuseum.nl/scheepsmod.html
In 2015 werd, wat de creatief-technische handelingen betref, het Garoet-project door Arnoul Lormans overgenomen, waarmee hij de modelbouwer van het KRL-Museum is geworden. Wanneer dat relevant is, geeft Geert Sieben nog adviezen.

Arnoul Lormans

In het Roermondse, druk aan de ombouw van het ms Garoet.

Arnouls’ volgende bouwproject

de bouw van het ss Gedé-model – start: maart 2017

 

 

‘MIJN LLOYDVERHAAL’

 

WAAROM INTERVIEWS ?

De Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum (KRL-Museum) beschouwt het geheugen van oud Koninklijke Rotterdamsche Lloyd medewerkers als een waardevolle opslagplaats van gegevens en dus als een verzamelplaats van een uitermate belangrijk deel van het KRL-erfgoed. Statistisch gezien, zijn er in het jaar 2030 geen oud KRL-medewerkers meer die uit eigen ervaring over de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd kunnen vertellen, de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd is dan echt geschiedenis geworden. Reden te meer om de verhalen van hen vast te gaan leggen. Het betreft vele korte, maar ook langere verhalen en anekdotes over toen, met name verhalen over vrolijke, spannende, trieste en/of belangrijke Lloydzaken.

De KRL-medewerker vertelt zijn/haar verhalen over zijn/haar eigen ervaringen, herinneringen en inzichten. Een belangrijke taak van onze teamleden is daarbij de verhalenverteller goed in het interviewproces dat ook op video wordt opgenomen te begeleiden. Deze interviews hebben hoofdzakelijk tot doel het gesproken Koninklijke Rotterdamsche Lloyd-erfgoed veilig te stellen.

FINANCIERING VAN DE INTERVIEWS

Omdat het KRL-Museum het overgrote deel van de kosten van uw interview € 100,- voor haar rekening neemt, komen wij  er, als niet gesubsidieerd museum, helaas niet onderuit ook aan de geïnterviewde een eigen bijdrage van €20,- te vragen (voor niet aangemonsterden €25,-).

COPYRIGHT

De geintervieuwde heeft recht om de iegen video-opnamen in huiselijke kring te gebruiken. Voor gebruik buiten huiselijke kring dient schriftelijke toestemming van het KRL-Museum worden gevraagd. Het copyright voor de beelden ligt uitsluitend bij het KRL-Museum.

WAT KRIJGT DE GEINTERVIEWDE HIERVOOR TERUG ?

1. Allereerst krijgt men uiteraard een DVD van de video zoals die integraal door de cameraman is opgenomen (dus ruw beeldmateriaal dat niet gemonteerd is). Dit is voor uw (klein)kinderen een prachtig geschenk en aandenken over uw ‘goeie ouwe’ vaartijd,

2. De garantie dat uw video-interview gearchiveerd wordt en uw videoverhaal voor de toekomst, als belangrijk Lloyderfgoed, veilig wordt gesteld. Uw verhalen leven dus voort ook al heeft u het tijdige voor het eeuwige verwisseld (laten we hopen dat dit moment nog heel ver weg is!). Zoals eerder aangegeven, zullen uw beelden mogelijk in museumfilms worden verwerkt. In de toekomst verwachten wij dat binnen de museumorganisatie en/of daarbuiten een zekere vraag naar specifieke interviewbeelden zal ontstaan.

PROJECT IS ‘ON HOLD’

Ondanks het plezier in en het nut van deze interviews zijn wij na de eerste serie van zestien interviews wegens geldgebrek moeten stoppen. Wij zullen in de toekomst weer een serie interviews opstarten indien dat door fondsenwerving mogelijk wordt gemaakt. Wij doen, met altijd te weinig mensen en teveel werk, toch onze uiterste best!

Coördinator: Gera Welter-Weimar
Motief van Gera om als Vrijwilliger het KRL-Museum te steunen
Dankzij de vele en levendige verhalen van mijn schoonvader, Leen Welter, over zijn werkzaamheden als gezagvoerder bij onder andere de Koninklijke Rotterdamse Lloyd, is ook voor mij de Nederlandse koopvaardij gaan ‘leven’. In de familie in Rotterdam zijn er meerderen die hoge functies bekleed hebben (o.a. zijn vader en zijn zwager Kees Schoeman). Dat wat eens zo heel erg Nederlands was, de koopvaardij, herbergt nog veel onbekende verhalen die toch echt niet verloren mogen gaan. Graag draag ik met de Stichting KRL-Museum en de projectgroep mijn steentje bij om deze verhalen te verzamelen voor het totaal beeld van dit tijdperk.

Teamlid Pia Bronsveld

Motief van Pia om als Vrijwilliger het KRL-Museum te steunen

Als dochter van Jochem Bronsveld, oud KRL-gezagvoerder, en Conny Swart, dochter van een kapitein op de grote vaart, is de liefde voor de zee mij met de paplepel ingegoten. Mijn moeder, zus en ik hebben vele reizen meegevaren op onder andere de Main Lloyd, Blitar, Langkoeas, Goeree en nog vele andere KRL-/Nedllydschepen. We hadden thuis een zeemansgezin waar mijn vader zo’n 2 à 3 maanden per jaar onderdeel van uitmaakte. Pas nu ik ouder ben, realiseer ik mij hoe bijzonder het beroep van mijn vader bij de Rotterdamse Lloyd geweest is en wat het belang van de KRL is geweest voor de Nederlandse koopvaardij. Nu de rederij niet meer in Nederlandse handen is, is het een deel van onze nationale geschiedenis geworden. Deze dient gekoesterd te worden en dat is precies de reden waarom ik mijn bijdrage wil leveren aan het project ‘Mijn Lloydverhaal’.

 ‘MUSEUMWEBSITE’

De basis werd gelegd in 2006
Begin 2013 ging onze populaire museumwebsite haar 7 levensjaar in. De technische basis werd in 2006 gelegd door oud KRL-Werktuigkundige Cor van der Schoor en onze Voorzitter, Ed van Lierde bouwde de inhoud van de website op en vulde deze, soms méér dan, wekelijks aan. Langzaam maar zeker ging het up to date houden en goed laten functioneren van de website steeds meer inspanningen vragen terwijl onze site maar bleef groeien en groeien! in 2012 maar op jaarbasis maar liefst 90.000 bezoekers en 11 miljoen hits.
Begin 2013 ging onze populaire museumwebsite haar 7 levensjaar in en het werd de hoogste tijd voor een website die aan de ‘nieuwe eisen des tijds’ zou kunnen voldoen en dus werd het ook tijd voor een nieuw website-team. Van 2013 t/m 2015 werd het team gevormd door Claudia Harkema (Coördinator) en René Kluwen.
Vanaf juli-2016 wordt de museumwebsite substantieel geupgrade en als van ouds blijft Ed van Lierde verantwoordelijk voor tekst en lay out. In de nabije toekomst zullen we de site ook aantrekkelijk voor jongeren te maken, overigens zonder daarmee de toegankelijkheid voor onze oudere doelgroepen te bemoeilijken.

VACATURE: BEHEERDER ACHTERKANT MUSEUMWEBSITE

Ons Museum zoekt een Vrijwilliger die de ‘achterkant’ van onze website technisch kan beheersen en beheren. Het bestuur voert zelf de nodige tekst/afbeeldingen/lay out in. Daar waar het wat specifieker wordt, bijvoorbeeld bij het plaatsen van video’s, hyperlinks en bijzondere pagina’s, wordt uw hulp ingeroepen.

Twee maal per jaar wordt de Mega-fotogalerij op de museumwebsite ‘ververst’ (meer dan 6000 foto’s!). Op genoemde momenten wordt het oude fotobestand verwijderd en het nieuwe fotobestand (inclusief de nieuw foto’s) weer ingevoegd.