background
affiche nederlands indie
Van het eerste zeilschip

het eerste zeilschip

Tot en met het laatste vrachtschip

het laatste vrachtschip
facebook forum
Museumprojecten

VOORWOORD

In dit websitehoofdstuk laten wij een aantal van de meest interessante projecten van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum zien. Bij "The making of's" van de diverse scheepsmodellen brengen wij bij u zo'n essentieel project onder de aandacht, want zonder prachtige scheepsmodellen zou ons maritiem museum verre van volledige zijn. In de restauratie- en ombouwprojecten kunt u zien dat ook onze museumvrijwilligers hun, zeer gewaardeerde, bijdrage leveren aan het succes van ons museum. Tot slot maken aankoopprojecten (bijvoorbeeld van originele scheepsbellen) en projecten die Lloyderfgoed vastleggen (DVD-project) deze projectpagina compleet.
 
 
RESTAURATIE LEGPUZZEL EN SCHOOLPLAAT
 
LEGPUZZEL ms DEMPO
Legpuzzel uit de jaren '30 van de vorige eeuw, voorstellende het ms Dempo vertrekkend van de Lloydkade, naar een afbeelding van A.L.B. Hemelman. De 1e foto laat het ontbrekende (wit) puzzelstuk zien en op de 2e foto is de puzzel weer compleet!
 
 
 

 


Gerestaureerd door Geert Sieben - september 2009.

 

 

 

SCHOOLPLAAT ms WILLEM RUYS IN DOK

Een oprolbare schoolplaat uit 1953 van J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij nv te Groningen/Djakarta voorstellende het ms Willem Ruys in droogdok te Rotterdam. Op de 2e foto is de gehele schoolplaat zichtbaar (beschadiging was in rode cirkel). De 1e afbeelding laat de feitelijke  beschadiging zien.

 

 

 

Gerestaureerd door Geert Sieben - eind 2009.