Sponsors

 

1. FONDSEN EN SPONSORS

De exploitatie van het KRL-Museum door een stichting zonder winstoogmerk valt of staat met de mogelijkheden van subsidie en sponsoring. Bij het verstrekken van subsidie door de overheid is het algemeen belang dat het museum dient, een richtlijn. Bij sponsors ligt dat meestal anders, immers een bedrijf/instantie is meer tot sponsering geneigd als zij de museumnaam graag aan haar bedrijf/instantie wil verbinden, bijvoorbeeld als het bedrijf een historische band met het onderwerp, in dit geval de (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd, heeft. Daar waar mogelijk en wenselijk zal de gesponsorde (het KRL-Museum) tegenprestaties aan de sponsor (het bedrijf) willen leveren.

2. SUCCESVOLLE PROJECTEN VAN ONS MUSEUM

Het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum eind 2015 een aantal projecten, mede dankszij de ruimhartige steun van Fondsen en Sponsors, tot succes kunnen brengen. Wij noemen achtereenvolgens:

a. Slamatherdenking te Oudehorne – september 2007

b. Grote Slamatherdenking in de Laurenskerk te Rotterdam –  april 2011.

c. Première van de Slamat-documentaire in Theater: LantaarnVenster te Rotterdam – mei 2015.

d. Restauratie van de Modjokerto-motorreddingssloep, de Modjokerto-herdenking met onthulling van de gerestaureerde Modjokerto-motorreddingssloep door familieleden van slachtoffers en première van de Modjokerto-documentaire bij Koninklijke van der Wees te Dordrecht – november 2015.

e. Ombouw van het varend scheepsmodel: ms Slamat naar het museummodel: ms Garoet – 2009 t/m 2016. Het ss Garoet is te bewonderen bij Miniworld te Rotterdam.

f.  Batavia-project (Rotterdamsche Lloyd erfgoed tentoongesteld in het voormalige Lloyd-kantoor ‘Cipta Niaga’ te Kota Tua – Batavia – Jakarta) maart 2016 t/m februari 2017.

g. Medan-project (Rotterdamsche Lloyd erfgoed tentoongesteld in het voormalige AVROS-gebouw te Medan-Sumatra). Aanvang project: november 2016, afronding: naar verwachting september 2018.

3. LOPENDE PROJECTEN

In maart 2016 is het GORDEL VAN SMARAGD-project opgestart. Dit parapluproject, dat uitgebreid gesteund werd door de Nederlandse Ambassade te Jakarta, is op 12 februari 2017 de schenkingsceremonie van het BATAVIA-project gehouden. Voor Info en foto’s zie de museumwebsite-link:   http://www.krlmuseum.nl/batavia-project/

***

FONDSEN EN SPONSORS VAN HET

BATAVIA – PROJECT

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

 

Donateur: 

Puck Willemstein

 

Dit Indonesië-project is met een Donatieceremonie op 12 februari 2017 met succes afgerond.

***

FONDSEN EN SPONSORS VAN HET 

MEDAN/BELAWAN – PROJECT

…………………………………………………………………..

Donateurs: 

…………………………………………………………………….

Puck Willemstein, Anje ten Have, Familie Kroon-De Boo, Raoul Veugen.

Dit Indonesië-project is in november 2016 opgestart. Naar verwachting zal de Donatieceremonie  in februari/maart 2018 te Medan plaatsvinden.

***

 FONDSEN EN SPONSORS VAN HET 

BOGOR – PROJECT

     

……………………………………………………………………

Donateurs:

……………………………………………………………………

Anje ten Have, Familie Bronsveld, Familie Kroon-De Boo.

Dit Indonesië-project is in september 2017 opgestart. Naar verwachting zal de Donatieceremonie  eind 2018/begin 2019 te Bogor plaatsvinden.

 ***

SPONSORS VAN DOORLOPENDE PROJECTEN

EINDREDACTIE              

Oudehorne – Friesland                                    
…………………………………
 
Onderandere eindredacteur van ons museummagazine: ‘Lloyd-kompas’. Ook onze brieven en folders, etc. gaan niet de deur uit zonder een gedegen check van tekst-toko.nl

……………………………………………………………………………………………………………

Iedereen, waarvoor het belangrijk is dat zijn/haar teksten goed geschreven zijn, kan nu hulp krijgen. Ondernemers, studenten auteurs, etc. kunnen allen bij ‘tekst-toko.nl’ terecht. Zij letten bij uw teksten met name op spelling, grammatica en stijl en waar nodig corrigeren zij deze en zorgen zo voor een rapport, brochure, (e-)boek, webtekst waarmee u voor de dag kunt komen!
Website:  www.tekst-toko.nl

***

LOGISTIEK

 

………………………………….

JNEEurope b.v. is gespecialiseerd in het vervoeren van onderdelen, documenten en monsters waar ze ook moeten zijn. In de praktijk betekent dit zonodig, héél ver weg en indien mogelijk gisteren afgeleverd!. JNE is expert in het efficiënt omgaan met elk bestemmings- of doorvoerland. Tijdgevoelige producten worden constitent en kosteneffectief naar hun bestemming vervoerd. Website: www.flyjne.eu

……………………………………………………………………..

JNEIndonesia was established in 1990 and initiated its presence through serving the people in the  field of customs, especially import over time-sensitive shipments by incorporating ‘Rush Handling’ warehouses, and CSL’s (Critical Stock Locations).
Website: www.jne.indonesianlogistics.eu 

……………………………………

Ben Hofs – JNE Europe b.v. is onze ‘logistieke museum-man’  en verzorgt ‘ op vrijwilligers- basis’ ons museumvervoer.

 ***

SPONSORS VAN EEN EENMALIG PROJECT
 

…………………………………..

 …………………………………………………………………..
 Wilko Huisman te Assen, kleinzoon van oud RL-Gezagvoerder N. Huisman schonk in 2010 een salontafel en vier bijbehorende feauteuils van het ms Baloeran
(Art Deco style – 1935).
 

…………………………………….

*** 

 

…………………………………..

Scheepvaart en Transport College te Rotterdam.
Sponsoring van een speciale uitgave van het museummagazine: ‘Lloyd-Kompas’. Beschikbaarstelling expositieruimte 21 en 22 november 2008. Support van het speelfilmproject over het ss Slamat-drama.
Website: www.stc-r.nl

…………………………………………………………………………………………………………..

***

…………………………………..

Oud KRL-Stuurman, Kees Amsterdam te Eindhoven, sponsorde in 2010 de scheepsbel van het ms Mersey Lloyd. Deze prachtige bel hing jaren in een Texels café en hangt nu waar het meer thuishoort; het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

…………………………………………………………………..

……………………………………..

 ***

 

…………………………………..

‘REE!’ Human Dynamics te Buren. Oud Nedlloyd-WTK, Peter Kleiss.
Schonk in 2011 een notenhouten lijst bestemd voor de langsdoorsnede (originele bouwtekening) van het eerste RL-schip, de stoomzeiler Groningen en een bijdrage in de lopende kosten van het KRL-museum.
Website: www.humandynamics.nl

………………………………………………………………..

 

………………………………………

***

 

…………………………………………………………………….

Notariskantoor ‘Van Ravesteyn & Van der Wee’ te Rotterdam-Zuidplein.

………………………………………………………………………..

Dit Notariskantoor heeft d.d. 9 juni 2010 gratis de oprichtingsstatuten van de nieuwe Stichting gepasseerd. Website:www.rwnotaris.nl

***

FONDSEN EN SPONSORS VAN DE SLAMATHERDENKING

Woensdag 27 april 2011

***

FONDSEN EN SPONSORS VAN DE SLAMAT-DOCUMENTAIRE 

Zaterdag 2 mei 2015

 ***

FONDSEN EN SPONSORS VAN DE RESTAURATIE MODJOKERTO-MOTORREDDINGSSLOEP, HERDENKING EN DOCUMENTAIRE

Zaterdag 14 november 2015

 

 

Left Menu IconMenu