Vrijwilligers

 

ALGEMEEN BESTUURSLID GEVRAAGD 

Na dertien jaar pionieren staat de stichting “Koninklijke Rotterdamse Lloyd” Museum (vanaf 1 januari 2018 genoemd: stichting “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Erfgoedcentrum), in het teken van verandering. Als eerste belangrijke oorzaak noemen we dat de stichting, na een ruime ‘pioniersfase’ een nieuwe, toekomstproof-koers moet gaan varen. Tweede reden is dat onze bestuursvoorzitter (met enige medische noodzaak), op een zodanige manier het ‘bestuursstokje’ wil overgeven, dat het Erfgoedcentrum op een realistische en duurzame wijze kan blijven voortbestaan.

In dit licht willen wij ons huidige (vier-hoofdige bestuur) graag nog met een bestuurslid uitbreiden. Het betreft een algemene bestuursfunctie en kandidaten krijgen de mogelijkheid om mee te denken in bovengemelde transitie. Bent u geinteresseerd en heeft u tijd om als Vrijwilliger mee te doen dan horen we dat graag van u.

      WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN ?

 • Een, alles behalve saaie, bestuursfunctie.
 • Een Vrijwilligersfunctie waarin u samen met de overige bestuursleden een nieuwe richting aan de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum kunt geven.
 • Zelfstandig functioneren in verantwoordelijkheden en taken.
 • Geen bezoldiging, maar wel wordt er een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor u afgesloten.

      WAT VRAGEN WIJ VAN U ?

 • Uw duurzame commitment als u eenmaal voor deze functie heeft gekozen. Het vrijwillige karakter van de functie mag niet vertaald worden als ‘vrijblijvendheid’.
 • Méér dan gemiddelde interesse voor de scheepvaart heeft en een affiniteit met (maritiem) historisch erfgoed.
 • Aantoonbare managementervaring heeft en dat u goed in een team wilt en kunt samenwerken.
 • Dat u aan deze functie minimaal twee dagdelen per week kunt besteden.
 • Een redelijke computerervaring en affiniteit met moderne media.

      WAT STREKT TOT (EXTRA) AANBEVELING ?

 • Praktijkervaring in een zeevarende functie of een scheepvaart-/walfunctie.
 • Enige praktijkervaring met het managen van Vrijwilligers.
 • Gevaren bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en/of Koninklijke Nedlloyd.
 • Roots in of relevante relaties met Nederlands Indië/Indonesië.

INTERESSE ?

Schrijf, e-mail of bel met/naar onze secretaris Maurice Piette: Telefoon: 06-16756577 , E-mail: krlmuseum@gmail.com

 

HULDE AAN ONZE MEGA-VRIJWILLIGER

PAUL SLIKKERVEER

Onze allereerste vrijwilliger nam afscheid op: 27 augustus 2011

Oud KRL-Stuurman en Rivier-/zeeloods, Paul Slikkerveer is vanaf 2008 steun, toeverlaat en motivator van onze museumvrijwilligers geweest. Op zijn karakteristieke wijze, heeft Paul zich voor diverse museumprojecten ingezet. Een significant voorbeeld is zijn tomeloze inzet voor de “Grote Slamatherdenking” te Rotterdam op 27 april 2010, waarmee hij een belangrijke factor was in het slagen daarvan. Hij heeft, naast zijn andere grote hobbies, met zijn zéér grote betrokkenheid bij het museum veel kruit, wellicht teveel kruit, verschoten. Hij heeft daarom tijdens de aflsuitingsbijeenkomst van diezelfde Slamatherdenking (27 augustus 2011) zijn zware vrijwilligersfunctie neergelegd. Paul blijft gelukkig “In touch” en wil zonodig en in uitzonderingsgevallen bijspringen. Rest ons hem op deze plaats nogmaals te laten weten dat wij hem méér dan dankbaar zijn.

ENKELE VISUELE HERINNERINGEN

Opvallend hierbij is dat er nauwelijks foto’s te vinden zijn waarop Paul staat te poseren. Hij was altijd druk in de weer en had, behalve op onze Willem Ruys, voor kiekjes eigenlijk geen tijd.

               

               ms Willem Ruys – Vlnr. Paul, 2e Stuurlieden Gerrit Gerritsen en Martin van Ommen, Rechts 3e Stuurman Peter Dessens – 1961

Expositie STC – 2008

Wereld Havendagen Rotterdam – 2010

                                     

Briefing Vrijwilligers “Grote Slamatherdenking” – 2011

Dirigent van “Die Maeze Sanghers” tijdens de Slamatherdenking – 2011

             ERE AANMONSTERING BIJ HET KRL-MUSEUM

Met dank voor zijn grote inzet voor het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum hebben wij Paul per 27 augustus 2011 op onze Ere-Monsterrol geplaatst …….

  Paul het ga je goed en blijf, samen met je Eugenie, ernstig gezond!!

PREMIERE SLAMAT-DOCUMENTAIRE – 2015 

Ondanks dat Paul in 2011 afscheid had genomen werd hij door onze Voorzitter toch nog verleid de Première van de Slamat-documentaire in het theater ‘LantaarnVenster’ te Rotterdam te organiseren (2 mei 2015). Hieronder laten we enkele zeer kenmerkende foto’s van Paul in actie’ zien.

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

IN 2016 SLOEG ECHTER HET NOODLOT TOE!

Echtgenote Eugenie, zeer gewaardeerd Vrijwilliger van ons museum, overleed op 15 april 2016.

Het overlijdensberichtvan Eugenie: zie website-link: http://www.krlmuseum.nl/in-memoriam/

Paul ……………. we wensen je de enorme kracht toe, waarvan we weten dat je die in je hebt, om deze ramp te verwerken en een plek te geven!

Dank voor jullie beider support!

 

 

Left Menu IconMenu