VOORMALIGE PROJECTEN

HET BATAVIA – PROJECT

Februari 2016 – februari 2017

Dit Indonesië-project is tijdens een Donatieceremonie op 12 februari 2017 met succes afgerond. vanaf deze ceremonie staat een expositie met  Rotterdamsche Lloyd-erfgoed permanet in het voormalige Rotterdamsche Lloydgebouw ‘Cipta Niaga’ te Kota Tua , Batavia-Djakarta. Voor een uitgebreide rapportage kunt u onderstaande link aanklikken:

http://www.krlmuseum.nl/batavia-project/

 

 

DE MODJOKERTO-MOTORREDDINGSSLOEP:

Tijdens de herdenking de onthulling van de sloep

14 november 2015 

In 2012 werden de ‘overblijfselen’ van de Modjokerto-motorreddingssloep bij toeval opgespoord en gekocht . IN 2014 werd deze, met steun van fondsen,  bij ‘Rotterdams Welvaren’ geheel gerestaureerd en eind 2015 door familieleden van slachtoffers tijdens een herdenking onthuld. Voor een uitgebreide rapportage kunt u onderstaande link aanklikken:

 

 

DE PREMIÈRE VAN DE SLAMAT-DOCUMENTAIRE

2 mei 2015 

Door fondsen financieel mogelijk gemaakt, werd de oorlogsramp met de Slamatin 2014 geproduceerd. Onder andere de 3D-beelden van deze heftige gebeurtenis werd in mei 2015 voor het eerst aan een breed publiek getoond. Voor een uitgebreide rapportage kunt u onderstaande link aanklikken:

 

 

DE GROTE SLAMAT-HERDENKING 

27 april 2011 

De Slamatherdenking van 2007 werd zo gewaardeerd dat de vraag naar een grotere herdenkingsmanifestatie in 2010 al leidde tot de voorbereiding van de tweede, grote Slamat-herdenking. Precies op de ramp datum: 27 april werd in de St. Laurenskerk te Rotterdam een uitzonderlijk indrukwekkende herdenking gehouden. Voor een uitgebreide rapportage kunt u onderstaande link aanklikken:

 

KLEINE RESTAURATIEPROJECTEN

LEGPUZZEL ms DEMPO
Legpuzzel uit de jaren ’30 van de vorige eeuw, voorstellende het ms Dempo vertrekkend van de Lloydkade, naar een afbeelding van A.L.B. Hemelman. De 1e foto laat het ontbrekende (wit) puzzelstuk zien en op de 2e foto is de puzzel weer compleet!
 

 
Gerestaureerd door onze restaurateur, Geert Sieben- september 2009.

 

…………………………………………………………………….

SCHOOLPLAAT ms WILLEM RUYS IN DOK

Een oprolbare schoolplaat uit 1953 van J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij nv te Groningen/Djakarta voorstellende het ms Willem Ruys in droogdok te Rotterdam. Op de 2e foto is de gehele schoolplaat zichtbaar (beschadiging was in rode cirkel). De 1e afbeelding laat de feitelijke  beschadiging zien.

 


………………………………………………………………………………………

Gerestaureerd door onze restaurateur, Geert Sieben – eind 2009.

 

 

DE EERSTE SLAMAT-HERDENKING

september – 2007

In septemebr 2007 werd, innauwe  samenwerking met Frans Luidinga (zoon van de Slamat-Kapitein0 in Oudehorne de eerste Slamarherdenking georganiseerd. Aanwezige prominenten waren . De Nieuw Zeelandse Ambassadeur, de Seceretaris van de Britse Ambassade, oud direceteur Bernhard Eduard Ruys en uiteraard veel familieleden. Voor een uitgebreide rapportage kunt u onderstaande link aanklikken: